Lemvig

Nu kommer sundhedshuset

Region og kommune har indgået aftale om et nyt sundhedshus på sygehuset i Lemvig.

Regionsrådet vil drive lægeklinik i Lemvig og arbejder tæt sammen med Lemvig Kommune om at udvikle tilbud i sundhedshuset

Lemvig: Lemvig Kommune og Region Midtjylland er enige om at etablere et fælles sundhedshus med akutklinik, kommunale sundhedstilbud, alment praktiserende læger og en lægeklinik drevet af hospitalsenheden Vest.

Sundheds- og Akuthuset skal blandt andet videreudvikle det tætte samarbejde som kommunen, hospitalet og egnens læger allerede har om at sikre gode og sammenhængende lokale sundhedstilbud.

Lemvig Kommune har sat 15 millioner kroner af til at udvikle nye tilbud i Sundhedshuset, der bygges om for i alt 11,7 millioner kroner og også kommer til at rumme hospitalsfunktioner. Hovedparten af ombygningen har kommune og region søgt og fået statslige midler til. Region Midtjylland bidrager med én million kroner.

- Det har længe været en udfordring at sikre alle borgere i Lemvig en læge. Nu rykker vi endnu tættere sammen med læger, kommune og hospital for at udvikle nye lokale sundhedstilbud til gavn for borgerne og attraktive vilkår for læger, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Sundheds- og Akuthuset er gode og positive bud på at tiltrække nye læger til kommunen. Jeg har store forventninger til, at vi kan udvikle nye, nære sundhedstilbud i samarbejde med Regionen og de praktiserende læger, siger borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm (V).

Lemvig blev lovet et Sundhedshus i 2011, da Region Midtjylland besluttede at bygge hospitalet i Gødstrup. Samtidigt blev der fra statens side øremærket otte millioner kroner til Sundhedshuset, som Lemvig Kommune nu kan få udbetalt.

Regionen har forlænget sin kontrakt med Nordic Medicare til 1. september 2019, hvorefter regionsklinikken med to læger og 3200 patienter tager over. Klinikken vil have speciallæger i almen medicin, andet sundhedsfagligt personale og sekretærer ansat. Det forudsætter dog, at Sundheds- og Ældreministeriet vil give dispensation til, at man ikke sender driften i udbud. Regionsrådet har netop søgt om dispensationen.

En bredt sammensat styregruppe af sundhedsprofessionelle skal udvikle Lemvig Sundhedshus. Desuden bliver der i foråret et borgermøde, hvor region og kommune vil informere om planerne.

Sundhedshuset

1. september 2019 vil Region Midtjylland etablere en regionsdrevet almen medicinsk klinik på Regionshospitalet Lemvig. Klinikken skal drives som forsøg i seks år.Målet er bl.a. at undersøge mulighederne for at udvikle- nye tilbud i samarbejde med kommunerne i Vest- nye samarbejdsformer mellem almen praksis og kommunale- og regionale sundhedstilbud- tilknytning af nye faggrupper- forsøg med værdi- og kvalitetsstyring fremfor økonomistyringSundheds- og Ældreministeriet skal ifølge sundhedslovens § 227 give dispensation til, at regionen ikke sender driften af lægehuset i udbud til private firmaer, inden regionsklinikken oprettesPraktiserende læger, Region Midtjylland, Lemvig Kommune og resten af kommunerne i Hospitalsenheden Vests optageområde har et meget tæt og godt samarbejde om at sikre borgerne gode og sammenhængende lokale sundhedstilbud

0/0
Annonce
Lemvig

Brud med traditionen: Ingen heste på årets dyrskue

Lemvig

Efter kun fire dage: Vestjysk Stram Kurs-kandidat er fyret

Lemvig For abonnenter

Sygeplejerske får stor hæder for at hjælpe nødlidende: Næste stop for 65-årige Anni Fjord er en flygtningelejr i Cameroun

Lemvig

Kultursamarbejde fortsætter i regionen

Lemvig For abonnenter

Thyborøn vil åbne udeareal

Erhverv For abonnenter

Aldrig oplevet før - solgte tre huse i samme by på en uge

Lemvig

En tirsdag aften, vi aldrig glemmer: En helt forrygende aften på Kabbel

Annonce