Lemvig

Ny forening sprængte rammerne: Ekstra stole måtte sættes frem

Foreningen fik mange nye medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen. Foto: Tommy Wølk

Stop Vesterhav Nord har på få uger skaffet over 300 medlemmer, og over halvdelen af dem mødte frem for at stifte den nye forening

Harboøre: Der måtte sættes ekstra stole frem for at få plads til alle, da foreningen Stop Vesterhav Nord lørdag holdt stiftende generalforsamling i Harboøre Centeret. Omkring 170 personer var mødt op for at vise deres utilfredshed med de kystnære møller og samtidigt stifte den nye forening. Derfor måtte den fungerende formand, Jens Kaasgaard, indlede med at beklage, at mødestarten blev en smule kaotisk.

- Men der var kommet mange flere, end vi turde håbe på, sagde han.

Foreningen blev stiftet på initiativ af en gruppe beboere langs med Vestkysten, der er stærkt utilfreds med, at et flertal i Folketinget vil rejse møller på strækningen fra Thyborøn til Bovbjerg. De nærmeste møller bliver placeret godt fire kilometer fra standkanten og vil derfor blive synlige fra kysten - ifølge fleres meninger også dominerende synlige. Gruppen organiserede sig med Jens Kaasgaard som midlertidig formand, og han kunne fortælle om initiatiativet i januar måned.

Siden da er det gået stærkt med at få medlemmer. På den stiftende generalforsamling kunne Jens Kaasgaard fortælle, at foreningen allerede nu har 300 medlemmer.

Den organiserede modstand har været undervejs lidt længere. I påsken 2018 tog Anne og Jacob Bjerre initiativ til at oprette en mailliste, hvor deltagerne kunne opdatere hinanden om, hvad der skete. Det var med listen som basis, at gruppen tog initiativ til den nye forening, der lørdag blev stiftet.

På mødet gennemgik Jens Kaasgaard det historiske forløb for både mølleprojektet samt for den nye forening, der har fået navnet Stop Vesterhav Nord.

- Navnet er valgt for at flugte med foreningen Stop Vesterhav Syd, og formålet er at stoppe anlæg af den kystnære havvindmøllepark Vesterhav Nord. Foreningen har den holdning, at havvindmølleparker skal anlægges så langt fra kysten, at de ikke kan ses fra land. Er man af en anden mening, så må man gå et andet sted hen, sagde Jens Kaasgaard.

Han løftede også sløret for den nye forenings strategi:

- Vi skal køre et økonomisk spor, og her er der ikke tale om den erstatning vi kan få, men den udgift det vil blive for Vattenfall at skulle udbetale erstatning. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt søger erstatning, sagde Jens Kaasgaard.

Der kan søges erstatning for blandt andet tab af herlighedsværdi, generel værditab og tab på lejeindtægter.

Ved den efterfølgende valghandling blev Jens Kaasgaard valgt som formand. Både Ingrid Kopp og Jens Jepsen har haft plads i arbejdsgruppen op til den stiftende generalforsamling, men ønskede ikke at stille op til den nye bestyrelse. Den kom derfor til at bestå af Tommy Wölk, Jens Pedersen, Britta Neumann, Jane Slott, Lars Falsig Pedersen, Astrid Kaasgaard og med Jens Jepsen som suppleant. Erik Skibsted blev valgt som foreningens revisor.

Jens Kaasgaard orienterede om forløbet frem til i dag og blev efterfølgende også valgt som formand for den nye forening Stop Vesterhav Nord. Foto: Tommy Wølk

Se med

Foreningen har selv lavet en video fra deres generalforsamling i Harboøre. Se med nedenfor:

0/0
Annonce
Lemvig

Helmig meldte afbud til Haze - nu er afløser klar

Lemvig

Landbruget til debat: - Jeg kan godt garantere, at vi kommer ikke til at lave om på pakken, hvis vi får magten

Lemvig

Hvad må kvinder egentligt få lov til at bestemme?

Lemvig For abonnenter

Thyborøn vil åbne udeareal

Lemvig For abonnenter

Sygeplejerske får stor hæder for at hjælpe nødlidende: Næste stop for 65-årige Anni Fjord er en flygtningelejr i Cameroun

Lemvig

Ungdomsgården har fundet ny leder

Lemvig

Løfte: Vi glemmer jer ikke

Annonce