Annonce
Struer

På Thyholm er en elev i 10. klasse 30.000 kroner billigere end i Struer

10. klasses-eleverne på Thyholm Skole er ifølge BDO væsentlig billigere end dem, der går i 10. klasse på Struer Statsgymnasium. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Der er ifølge BDO markant forskel på prisen på en elev i 10. klasse, alt efter om vedkommende går på Thyholm Skole eller Struer Statsgymnasium.
Annonce

Struer/Thyholm: I forbindelse med Struer Kommunes helhedsplan for 0-18 års-området, som netop er blevet offentlig tilgængelig, bliver der peget på en markant forskel i pris mellem tilbuddet om at gå i 10. klasse på Thyholm Skole og det tilbud, Struer Statsgymnasium har.

Tilbuddet på Thyholm Skole reguleres efter tildelingsmodellen til folkeskolerne, mens 10. klasse på Struer Statsgymnasium reguleres af en driftsoverenskomst indgået i 2011, står der i det råderumskatalog, BDO har lavet for Struer Kommune.

Her står også, at Struer Statsgymnasium aktuelt tildeles cirka 75.000 kroner per 10. klasses-elev samt SUS-midler, som er til at sikre inklusion i folkeskolen, svarende til 5.442 kroner pr elev.

Samlet set er det cirka 80.500 kroner per elev, og det er til alle udgifter i forbindelse med Struer Statsgymnasiums drift af 10. klasse - altså undervisning, materialer og inventar, ledelse, bygninger med videre.

I indeværende skoleår er 49 elever indskrevet i 10. klasse på Struer Statsgymnasium.

Det står der også

I Struer Kommunes nye helhedsplan for 0-18 års området er der blandt andet stillet forslag om følgende af BDO:

Tilbud om et ekstra besøg af sundhedsplejen – udover de fem tilbudte besøg til flergangsfødende og fire besøg samt tilbud om deltagelse i Familieiværksætterne til førstegangsfødende.

Opnormering af dagtilbudsområdets økonomi, hvor 5,5 millioner kroner øremærkes til at styrke normeringen, så der kommer flere voksne omkring børnene.

PPR’s pædagogiske konsulenter skal være endnu mere til stede i hverdagen i dagtilbud og på skolerne med eksempelvis faste arbejdsdage ude på stederne.

Fire millioner kroner øremærkes til 2-voksen-ordninger og holddeling i folkeskolens almenklasser.

Kilde: Struer Kommune

Annonce

Den store forskel

På Thyholm Skole får man til sammenligning 45.000 kroner per 10. klasses-elev.

Det skal dække undervisning, ledelse, materialer og inventar samt bygnings- og forbrugsudgifter, skriver BDO.

Thyholm Skole får ligeledes SUS-midler svarende til 5.442 kroner pr. elev, og den samlede elevpris er således cirka 50.500 kroner.

Forskellen på de to tilbud er altså 30.000 kroner per elev, som tingenes tilstand er lige nu.

Med 49 elever indskrevet på Struer Statsgymnasium giver det en samlet difference på 1,45 millioner kroner ifølge BDO.

De lokale politikere skal derfor nu tage stilling til, om aftalen med Struer Statsgymnasium skal genforhandles, eller om 10. klasses-tilbuddet skal omlægges til en kommunal folkeskole.

Rektor på Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Pedersen, har endnu ikke haft mulighed for at se nærmere på udregningerne bag beskrivelserne fra BDO og afventer derfor et møde med Struer Kommune, før han ønsker at kommentere på sagen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Thyborøn får sin egen T-shirt

Lemvig

Lemvig Havn er byens fristed

Lemvig

Åbningen af Klimatorium udskudt

Annonce