Læserbrev

Penge. Du og jeg skal betale lidt mere i skat

De ekstra midler skal findes ved omprioriteringer, omfordelinger og skattestigninger, foreslår Karsten Filsø. Arkivfoto

Debat: Jesper Markussen spørger i Dagbladets leder i fredags om, hvorfra pengene til partiernes mange valgløfter skal komme. Spørgsmålet er relevant, og jeg svarer gerne som folketingskandidat fra SF. Vores parti udsteder også løfter, der koster penge.

SF er meget bekymret for kernevelfærden for børn, gamle og syge. Dette ønsker vi forbedret på en række områder, ligesom klima, natur og miljø skal tilføres penge hvert år.

Først vil jeg dog anfægte Jesper Markussens påstand, om at det er det private erhvervsliv, der skaber værdierne i vores samfund. Vi er enige så langt, at det offentlige system er afhængig af et stærkt erhvervsliv. Men det gælder i allerhøjeste grad også den modsatte vej. Hvad var et privat erhvervsliv uden en stærk offentlig sektor, hvor børn passes, elever undervises, gamle og syge får pleje eller hvor der er veje og broer, erhvervslivet kan køre på. Det private erhvervsliv ville være svagt.

Nu til pengene. De skal findes ved omprioriteringer, omfordelinger og skattestigninger. Eksempler på omprioriteringer kan være at flytte penge fra de stærke til de svage. Sunde og raske mennesker kunne betale lidt mere for at bruge af den fælles kasse eller måske få lidt mindre herfra. Staten bruger også hvert år 4-5 milliarder i konsulent-honorarer. Det kan vi skære ned til det halve.

Omfordeling vil især være relevant ved den kommunale udligning. Hvis kommuner uden for hovedstadsområdet har det samme til drift som i kommunerne i og omkring hovedstaden, ja, så ville Holstebro Kommune have mere end 100 millioner mere hvert år til drift. Det bør laves om snarest muligt.

SF er ikke bange for at opkræve mere i skat og omlægge skatten, så fordelingen er anderledes. Allerførst kunne vi inddrive nogle af de over 80 milliarder borgere og virksomheder skylder det kollapsede Skat. Rigtig mange mennesker deler vores opfattelse af, at det er bedre at betale lidt mere i skat mod til gengæld at have nogle gode fælles velfærdstilbud til alle. Vel at mærke i skoler, daginstitutioner, ældrepleje og sygehuse, hvor der er mere ro på, så personalet kan nå omkring de faglige opgaver, de er ansat til at løse.

Derfor Jesper Markussen, du og jeg skal betale lidt mere. Jeg vil komme med et eksempel. SF ønsker at oprette en klimakonto, hvor der frem mod 2025 skal opspares 18 milliarder. Folk der tjener 250.000 betaler 52 kr pr måned, 400.000 i årsindkomst 83 kr pr måned og folk med en millionindtægt 378 kr pr måned. Pensionister, studerende og andre på overførselsindkomst slipper. Pengene skal gå til effektive tiltag, der gavner klimaet, herunder opkøb af lavbundsjorde, der frigiver megen CO2.

Kernevelfærden behøver som nævnt også flere penge. Her skal du og jeg også spytte i bøssen. De bredeste skuldre skal bære mest. Derfor ønsker SF at stramme reglerne for arveafgifter, ligesom topskatten skal lægge mere i statskassen. Der er endnu flere bud, men regelforenkling, mindre bureaukrati og mere tillid til de ansatte skal følge, når der indkræves flere skatter.

0/0
Annonce
Læserbrev

Ældre. Hvor skal et nyt friplejehjem ligge?

Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Politik. Vi har brug for en bedre seniorførtidspension

Læserbrev

Terror. Tre danske søskende dræbt i Allahs navn

Leder For abonnenter

Godt set af Jyden i Bur

I løbet af sommerhalvåret kan vi glæde os over et væld af festivaler og andre af de mange kulturelle arrangementer, der er på programmet i alle de tre nordvestjyske kommuner. Det betyder så også, at der er rift om publikum, og mange af arrangørerne må kæmpe en sej kamp for at få sponsorerne til at bakke om arrangementerne. Hvordan sælger du for eksempel et sponsorat til en festival med navne som Elias Boussnina, Fraads, Anya, Elba, Namunel, Elijah Okello og Rare Cigarettes på plakaten? Arrangørerne af Sub Festival 2019 i Holstebro måtte erkende, at det var svært. De er unge. De repræsenterer det nye, den lidt skæve tilgang til tingene, og som de selv bemærkede det i onsdagsudgaven af din avis, leverer de hverken rødvin eller kamsteg til sponsorerne på slagterigrunden i Holstebro, når festivalen løber af stablen på lørdag. De måtte derfor erkende, at erhvervslivets sponsorer begyndte at vende festivalen ryggen. Sponsorerne foretrækker det sikre. De vil gerne forkæles og få umiddelbar udbytte af at støtte et arrangement eller for den sags skyld en af de mange foreninger og de mange sportsklubber, der er afhængig af sponsorernes velvilje. Noget for noget - og som udgangspunkt må det være rimeligt for alle parter, at der på den måde bliver indgået en kontrakt om at få det bedst mulige ud af støtten på begge sider af bordet. Og det viser sig nu, at Jyden i Bur heldigvis kan se et potentiale i at støtte de unge og deres festival i Holstebro. Ikke for at kapre kunder. Som leverandør af staldløsninger til især svine-landbrug over hele verden, vil der ikke være mange af stamkunderne til stede på festivalen, og festivalgæsterne vil heller ikke ringe virksomhedens produktionsleder op med en ordre på mandag. Der er noget helt andet på spil, og vi kan kun lette på hatten og kippe med flaget for direktionen hos Jyden for at have indset, at det på længere sigt vil være de unge, der skal trække læsset, og at de fortjener både opbakning og anerkendelse for alt det, de sætter i værk. Ikke bare for deres egen skyld, men helt fundamentalt for at give dem lyst til at blive i området, hvor der bliver brug for deres indsats over en meget bredere front.

Læserbrev

Vester Husby. Kulturen til forskel - det gælder vel også kulturarven?

Læserbrev

Ældrepleje. Boller uden gær - nej vel, kære politikere?!

Læserbrev

Politik. På togtur med Søren Gade

Annonce