Annonce
Læserbrev

Politik. Hvorfor vil du nedlægge regionerne, Lars Løkke Rasmussen?

Hvorfor, Lars Løkke Rasmussen? Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Debat: Hvorfor vil du nedlægge regionerne Lars Løkke Rasmussen? Stort set alle regionsmedlemmer er imod en nedlæggelse af regionerne. Det er selvfølgelig ikke så mærkeligt, idet man naturligvis ikke saver den gren over, man selv sidder på.

Men det er først og fremmest dit ansvar, Lars Løkke Rasmussen. Nu ved jeg ikke, hvor mange af Venstres folketingsmedlemmer, der er modstander af nedlæggelse af regionerne, men jeg har bemærket, at Søren Gade er imod en nedlæggelse af regionerne og måske flere af Venstres folketingsmedlemmer?

Her i Region Midtjylland og Region Syd er der kraftig modstand, og formanden for regionerne, Stefani Lohse, har også kraftigt tilkendegivet, at hun er modstander af en nedlæggelse.

Skal vi virkelig til at have embedsmænd til at styre i stedet? Det er jo først og fremmest sygehusene, det drejer sig om. Jeg siger nej tak til udpegede embedsmænd.

En sundhedsreform, som der arbejdes på i øjeblikket, kan jo være udmærket, men det må ikke være på bekostning af regionerne.

Hvordan de Konservative og Liberal Alliance stiller sig vedrørende dette emne, er jo indtil videre svært at sige noget om. Dog er jeg klar over, at Dansk Folkeparti gerne ser regionerne nedlagt, hvorimod Socialdemokratiet indtil videre vil bevare dem.

Vi nærmer os et folketingsvalg, hvordan udfaldet af dette bliver, er svært at sige, men i vest står vi bedst rustet ved at bevare regionerne.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce