Danmark

Rasmus Paludans tilholdssag: Læs hvordan han forfulgte og chikanerede ung mand i årevis

Rasmus Paludan fik i 2013 et tilhold mod en dengang 24-årig mand, som han havde chikaneret i lang tid. Tilholdet, der blev givet af Københavns Politi var på den maksimale længde et tilhold kan have: Fem år. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Avisen Danmark er kommet i besiddelse af dokumenter, der afslører, hvordan Rasmus Paludan igennem flere år forfulgte og chikanerede en ung mand i en grad, så Paludan fik et tilhold på fem år. Ifølge papirer fra Justitsministeriet var både ofret og hans familie tæt på sammenbrud på grund af den årelange chikane fra Paludan.

Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan, var i årevis ved at drive en jysk familie ud på sammenbruddets rand. Avisen Danmark kan nu afsløre detaljerne omkring den stalkersag, der resulterede i, at Paludan fik et tilhold på de maksimale fem år af Københavns Politi mod en ung mand.

Ifølge en lang række dokumenter, som avisen Danmark er kommet i besiddelse af - blandt andet den konkrete meddelelse om tilholdet til Paludan fra politiet - resulterede flere års systematisk chikane og forfølgelse i, at Københavns Politi 10. januar 2013 via en stævningsmand forkyndte det fem år lange tilhold til Rasmus Paludan. I tilholdet får Paludan forbud mod at opsøge eller kontakte en på det tidspunkt 24-årig mand, som Paludan havde mødt på latinstudierne på Københavns Universitet.

Københavns Politi skriver i tilholdet mod Rasmus Paludan, at der er begrundet mistanke om, at Paludan gennem længere tid har chikaneret den unge mand gennem utallige sms-beskeder og opkald - ifølge avisen Danmarks oplysninger ofte mellem 20 og 40 opkald om dagen.

Det fremgår i tilholdet, at Paludan løbende har skiftet sim-kort i sin telefon, når han har foretaget de mange opringninger og sms-beskeder, og at indholdet har været krænkende og chikanerende.

Paludan: Ingen kommentarer

Avisen Danmark har kontaktet Rasmus Paludan både via email og telefon for at få hans kommentar til historien om hans fem år lange tilhold mod den 24-årige og omstændighederne omkring det.

Tirsdag klokken 12.43 har avisen Danmark sendt en mail med følgende indhold:

“Kære Rasmus Paludan. Avisen Danmark kommer til at bringe en historie, der beskriver dit tilhold mod en anden mand, som Københavns Politi meddelte dig om i et brev af 28. december 2012.

Vi vil gerne stille dig følgende spørgsmål:

Hvad er årsagen til at du, som der står i meddelelsen om tilholdet, har krænket den anden mands fred ved at genere ham, hans venner og familie med telefonopkald og sms-beskeder?

Hvad er årsagen til at du ikke er stoppet med at kontakte den anden mand efter du 27. september 2012 af Københavns Politi er blevet oplyst om ikke at kontakte ham?

Hvad er årsagen til at du løbende har skiftet sim-kort i den telefon, som du har brugt til at kontakte den anden mand med?

Hvorfor har du forsøgt at melde dig ind i den fodboldklub, som den anden mand er medlem af?

Hvorfor har du meldt dig ind i den svømmeklub, som den anden mand er medlem af?

Hvorfor - efter tilholdet er blevet meddelt - har du filmet/taget billeder af den anden mand, når han har spillet fodbold?

Hvorfor har du filmet/taget billeder af den anden mand under Tulipanfestival i Ribe?”

Klokken 14.25 modtog avisen Danmark en svarmail med teksten:

“Jeg har ingen kommentarer”.

Samme besked fik avisen over telefonen fra en medarbejder, der på Rasmus Paludans telefon præsenterede sig som "Martin" fra Stram Kurs' presseafdeling.

Forstod ikke en advarsel

Avisen Danmark har været i kontakt med ofret for Rasmus Paludans systematiske og årelange forfølgelse. Han ønsker ikke sit navn frem, at kommentere sagen eller bidrage til artiklen. Når der efterfølgende bliver citeret fra dokumenterne, er hans navn derfor udskiftet med "den 24-årige".

I tilholdet står der blandt andet:

"Jeg vurderer, at De har krænket den 24-åriges fred ved at genere den 24-årige, hans venner og familie ved telefonopkald og sms-beskeder, og at det for at få Dem til at standse chikanen er nødvendigt at give Dem et tilhold," skriver vicepolitiinspektør ved Københavns Politi Kim Lykke Østergaard.

I tilholdet lægger Københavns Politi vægt på, at Rasmus Paludan allerede i september 2012 fik en skrivelse om, at han ikke skulle kontakte den 24-årige hverken skriftligt eller mundtligt, herunder opsøge ham personligt, og at politiet havde en begrundet mistanke om, at Paludan alligevel havde fortsat sin chikane.

Psykisk terror og sammenbrud

Inden sagen resulterede i det fem år lange tilhold, havde den 24-årige og hans familie gennem flere år adskillige gange anmeldt chikanen til politiet og forsøgt at blive beskyttet af et tilhold. Det fremgår af et dokument fra Justitsministeriet, som avisen Danmark har fået aktindsigt i. Dokumentet, der er formuleret som en klage til daværende justitsminister Morten Bødskov (S), politimesteren på Station City i København og i Esbjerg, er en beskrivelse af sagen givet af to personer tæt på den 24-årige og hans familie. Justitsministeriet har censureret alle personfølsomme oplysninger ud af aktindsigten, men avisen Danmark er siden kommet i besiddelse af det fulde brev.

"Den 24-årige er påbegyndt et universitetsstudie i København, der selvfølgelig kræver, at den 24-årige kan kan koncentrere sig om studiet 100 procent. Vi frygter, at den 24-årige ikke kan blive ved med at holde til chikanerne og må stoppe studiet. Vi frygter samtidig, at den 24-årige ikke fortsat kan modstå den psykiske terror og får et decideret sammenbrud. Familien i Ribe samt et hjemmeboende barn er også hårdt psykisk belastet af chikanerne. Der er derfor også et spørgsmål om, hvor længe familien samlet klarer det voldsomme pres. (...) Han føler sig meget påvirket af situationen, dels på grund af det voldsomme pres, han selv konstant lever i, og dels på grund af at han føler, at hans venner og familie får deres liv ødelagt på grund af ham. Da stalkeren også inddrager den resterende del af familien, ja, sågar forældrenes fætre og kusiner, må man kalde det ret omfattende," står der i klagen.

Sådan har vi gjort

Paludans tilholdssag har været kendt længe især blandt folk med kendskab til Borchs Kollegium og boldklubben KB Ribe. Avisen Danmark bliver bekendt med sagen i slutningen i april i år. Efterfølgende har vi talt med en lang række kilder i og omkring sagen og fået aktindsigt i retsdokumenter og dokumenter fra Justitsministeriet. Vi kan dog af hensyn til kildebeskyttelsen ikke afsløre, hvordan vi er kommet i besiddelse af en væsentlig del af de mest centrale dokumenter.

Avisen Danmark har i to omgange været i kontakt med den mand, som Paludan har haft forbud mod at kontakte. Begge gange har han afvist både at give kommentarer og at bidrage til historien.

Venner ramt

Avisen Danmark har talt med en lang række kilder med førstehåndskendskab til sagen, der bekræfter, at den 24-årige har oplevet at blive forfulgt, stalket og chikaneret af Rasmus Paludan - ikke blot via telefonopkald og sms.

De fortæller, at Paludan og den 24-årige mødte hinanden, da de begyndte på latinstudiet på Københavns Universitet. Den 24-årige observerede, at Paludan virkede udenfor i de sociale sammenhænge på studiet, og da Paludan på et tidspunkt tager kontakt til den 24-årige, bliver Paludan ikke affejet som i mange andre tilfælde.

Efterfølgende forsøger den 24-årige at undgå Paludan, der ønsker at fastholde den kontakt, der ellers blot var ganske kortvarig. Og herfra begynder chikanen at eskalere.

Ud over telefonchikanen begynder Paludan at opholde sig både foran den 24-åriges bopæl i Borchs Kollegium i indre København og gårdhaven, der tilhører kollegiet.

En lange række af de andre beboere på det lille kollegium bliver også udsat for chikane - blandt andet e-mails til de unges forældre med frit opfundne og eksplicitte historier om, hvad deres børn foretager sig i hovedstaden.

Den 24-årige bliver også forfulgt fra København til den årlige Tulipanfest i Ribe, hvor Paludan filmede eller tog billeder af den 24-årige.

Ligesom Paludan mødte op til fodboldkampe i københavnsområdet, som den 24-årige deltog i for boldklubben KB Ribe, hvor Paludan også filmede eller tog billeder.

Derfor skriver vi historien

Rasmus Paludan er i løbet af de seneste uger gået fra at være et forholdsvis ukendt Youtube-fænomen til at være opstillingsberettiget til Danmarks lovgivende forsamling med mere end 20.000 vælgererklæringer i ryggen.

Den seneste mandatprognose, udarbejdet af professor Kasper Møller Hansen for Altinget, viser, at Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, kommer i Folketinget med fem mandater - tre fra Jylland og to fra Sjælland. Mandater, der kan være med til at afgøre, hvem der bliver landets næste statsminister.

På avisen Danmark betragter vi det som vores opgave at give læserne faktuelle oplysninger og konkret viden, så de kan drage deres egne konklusioner på et oplyst grundlag. Historien er vigtig, fordi politikere, der beder om danskernes stemmer og kan komme til at udøve politisk magt, har et særligt ansvar for selv at overholde landets love.

Peter Rasmussen,
chefredaktør, avisen Danmark

Melder sig ind i sportsklubber

Rasmus Paludan har desuden meldt sig ind i eller forsøgt at melde sig ind i en række sportsklubber - blandt andet KB Ribe - som den 24-årige også var medlem af. Ud fra avisen Danmarks oplysninger deltog Rasmus Paludan ikke i sportsudøvelserne, men stod blot på sidelinjen og observerede.

Fodboldklubben KB Ribe, der er en klub for spillere med tilknytning til Ribe, forsøgte dog at afvise Rasmus Paludan som medlem.

Det fik ikke Rasmus Paludan til at opgive. I stedet klagede han til Danmarks Idrætsforbund over klubbens nægtelse af ham. I klagen forklarer Rasmus Paludan sit ønske om medlemskab med oplevelser fra en aften i byen i Ribe 19. maj 2012, hvor en unavngiven person skulle have sagt til Rasmus Paludan, at "han er et af de mennesker i verden, han har allermest afsky over for".

I den forbindelse skriver Rasmus Paludan i klagen, der er sendt den 27. januar 2013:

"Det er således ganske afgørende, at jeg bliver medlem af KB Ribe, så jeg kan blive overbevist om, at ovennævnte personer og deres adfærd ingenlunde er repræsentativt for ripensere eller medlemmer af KB Ribe".

Polititilhold

Et tilhold, eller polititilhold, er en skriftlig advarsel fra politiet, som gives til en person der har krænket, forulempet og eller forfulgt, fysisk eller skriftligt, en privatperson, institution eller offentlig myndighed.

Danmark har ikke en decideret stalkinglovgivning, men den 1. marts 2012 trådte ”Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning” i kraft. I § 1 står der: "Ved tilhold kan en person forbydes at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge efter den anden."

Et tilhold gives for et bestemt tidsrum på indtil 5 år. Overtrædelser kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Forlig stoppede chikane

Dokumenterne, som avisen Danmark er kommet i besiddelse af, beskriver desuden, hvordan den 24-årige havde svært ved at betale for sagsomkostninger i forbindelse med civile søgmål fra Rasmus Paludan, og at hans advokat "af ekstraordinært hensyn til klienten" kun vil tage halv takst for sit arbejde for den 24-årige. Flere kilder bekræfter over for avisen Danmark, at Rasmus Paludans civile søgsmål mod den 24-årige ramte familien hårdt økonomisk.

Efter tilholdet i januar 2013 blev Rasmus Paludan i flere tilfælde sigtet for at have overtrådt sit tilhold. Ifølge avisen Danmarks oplysninger stoppede chikanen først, da Rasmus Paludan og den 24-årige indgik et forlig i december 2013. Forliget forpligter den 24-årige til at trække sine anmeldelser for Paludans gentagne overtrædelser af tilholdet tilbage, og til ikke at omtale forligets indhold til andre end forældre, søskende og partsrepræsentanter. Avisen Danmark er i besiddelse af forligsdokumentet.

Avisen Danmark har været i kontakt med Rasmus Paludan både via e-mail og telefonisk via en pressemedarbejder i Stram Kurs. Rasmus Paludan har ingen kommentarer.

Rasmus Paludan har anmeldt sin ankomst til Tulipanfesten i Ribe, der starter torsdag og slutter søndag 19. maj. Ifølge avisen Danmarks oplysninger planlægger ofrets familie at forlade byen i den periode.

Side 1: Københavns Politis tilhold til Rasmus Paludan, der blev forkyndt 10. januar 2013. Overstregningerne er foretaget af avisen Danmark.
0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig For abonnenter

Ung Lemvig-rytter havde sin debut i de franske alper: Styrtede to gange, men fik masser af erfaring

Danmark

En hyldest til viagra-bukserne - jeg glæder mig til at få et par

Kultur For abonnenter

Arrangørerne af Venø Festival: - Det er jo en form for hjerneblødning

Struer For abonnenter

Rejsen fra Somalia: Jeg er fri i mit hjerte nu

Struer For abonnenter

Tour de Toilet: Er der virkelig ingen steder at ski.. på hele Thyholm?

Kultur

Martin vil være sin egen og udfordre andre med sin musik

Hak. Der bliver sat et flueben på ønskelisten, når Saveus i år går på scenen til Grøn Koncert. Fluebenene har der været en del af, siden bandet i 2015 dukkede op nærmest ud af ingenting, bragede igennem med sangen ”Levitate Me” til P3 Guld og med Martin Hedegaards egne ord blev ”skudt af sted med 120 i timen”.Andre flueben er allerede sat. Som det ud for Roskilde Festival. Første gang i 2016, da Saveus lige havde sneget sig med på plakatens nederste hjørne, lige før ”og mange flere”. I 2018 var der debutplade, og bandet fik lov til at åbne den ikoniske Orange Scene. Samme sommer kunne bandet sætte hak ved Bøgescenen på Skanderborg.Det er faktisk ikke underligt, at det er en glad Martin Hedegaard, der svarer på, hvordan 2019-udgaven af ham har det.- Han har det godt. Han har det rigtigt godt. Det har været en dejlig rejse.Rejsen gik egentlig i gang længe før P3 Guld: Dengang han efter ”X Factor” vendte tilbage til Ørum, gik i gymnasiet, sad på sit værelse og lavede musik og i princippet var tilbage ved nul. Når pladeselskaber kontaktede ham, og han spurgte, hvad de kunne tænke sig, var svaret: ”At vi skulle lave sådan en rigtig pop-smasher”.- Så fik jeg tilsendt en sang, men måtte skrive tilbage: ”Tusind tak, men det har jeg ingen interesse i. Jeg har det faktisk rigtigt godt, hvor jeg er”. Jeg opdagede, at jeg ikke havde travlt, og så skete der noget i min udvikling. Jeg fandt ud af, at når jeg kom tilbage, skulle det være med musik, som fik folk til at sige: ”What?! Hvad er det der for noget?”.Hvem er jeg?Det sidste er et punkt på en anden liste. En liste, der findes i Martin Hedegaards hoved og rummer præmisserne for hans arbejde. At han vil lave sin egen musik, ikke andres, står der blandt andet. At han vil eksperimentere. At han i princippet gerne vil hitte i radioen, men at det skal være med en sang, som udfordrer.- Overordnet skal jeg kunne være i det, og det er egentlig en ret naturlig ting: Du skriver en sang, den kommer i radioen, og folk lytter til den. Så skal du spille den live, og måske bliver den så stort et hit, at du skal spille den resten af dit liv. Hold kæft, det ville være irriterende, hvis det er en sang, du hader ...- Ud over din liste over værdier, som er vigtige for dig som musiker, er der så andre værdier, du har med? Personligt, menneskeligt ...?- Der er noget i det der, som er ret essentielt for mig. Det er meget sjovt at sidde og snakke om, hvilken musiker, man gerne vil være, men i mit hoved handler det om, hvilken musiker du er, siger han med eftertryk på det sidste ord og fortsætter:- Jeg gør ikke det her, fordi det er noget, jeg har valgt. Jeg kan mærke, at jeg får det skidt, hvis jeg begynder at gå et andet sted hen. Jeg bliver urolig indeni. Jeg tror, alle musikeres udfordring er at komme frem til at forstå, at du ikke kan vælge, hvem du vil være. Selvfølgelig kan du tænke over, hvilket tøj, du vil have på og den slags, men det er inden i dig, hvem du er.- Jeg har helt klart selv tænkt i, hvilken musiker jeg ville være, men her i de senere år fundet ud af, at det ikke er det, det handler om. Men det er sindssygt svært, fordi spørgsmålet i virkeligheden er, hvem man er, hvad man står for, og hvad man vil med sit liv, siger han og vender tilbage til dengang, han sad og lavede musik hjemme i Ørum.I starten lavede han elektronisk musik, da dance var på sit højeste. Så kom rockmusikken tilbage, og bam - så sad han og lavede rockmusik.- Lige pludselig opdagede jeg, at jeg bare havde fulgt bølgerne, og at det ikke havde en skid at gøre med, hvem jeg var. Det er jo modenhed faktisk at kunne opdage det, tage et valg, sige fra og sige: ”Det er det her, jeg gør”.Konstruktiv frygtUndervejs har Martin Hedegaard også fundet ud af andre ting om sig selv. At han er ekstremt perfektionistisk, målrettet og konkurrenceminded - i en grad, så det faktisk blev et problem, fordi han brugte energien på at fokusere på, hvad der kunne gå galt. Angsten sneg sig ind.- Vi skulle fandeme ikke spille på Orange Scene og så få to stjerner for det. Det skulle være rigtigt godt. Noget, folk huskede. Jeg ville simpelthen være så ked af det, hvis jeg gik ned derfra og følte, at det havde været en dårlig koncert.Det tog det meste af 2018 at lære, hvordan han kunne bruge perfektionismen og angsten for ikke at præstere i stedet for at blive hæmmet af den.- Hvis man kan lære at bruge sin frygt til noget godt, og den faktisk gør dig klar, er det en force. Jeg havde aldrig følt, at jeg havde spillet en dårlig koncert eller ikke gjort mit allerbedste, og det syntes jeg faktisk, at jeg kunne takke min præstationsangst for. Det er på grund af den, at alle koncerter betyder noget, siger han og kalder det samtidig en balancegang at finde et mellemstadie, hvor man præsterer og samtidig evner at trække vejre, kigge ud på publikum og bare nyde, hvad man laver, når en af de andre for eksempel tager over med en solo.- Nu gør jeg det flere gange i løbet af en koncert. Det er nærmest de momenter, jeg lever for nu. Hvor jeg bare observerer og tænker: ”Shit, det er fantastisk, det vi har gang i!”. I dag ville jeg ikke undvære alle refleksionerne, den hårde periode og presset, for det har givet mig en evne til at kunne zoome ud i vilde situationer. Det har taget lang tid, men det er så fedt, når man kan mærke, at det at ville præstere ikke er en klods om benet.Mere klaver end computer”Beast Mode” kalder hans bandkammerater den tilstand, han kommer i lige inden, han går på scenen. Den, hvor øjenbrynene synker længere ned, og publikum får en Martin Hedegaard at se, som måske ikke er den, de forventede.- Det er også en del af mig. Det har sikkert været lidt overraskende for folk, som sidst har set mig i ”X Factor” og pludselig ser mig stagedive i bar mave fra Orange Scene. Det, tror jeg, er ret vildt for folk at se - det er det sgu egentlig også for mig, konstaterer han.En anden del af ham er nørden. Ham, der er vild med computerspil, tegneserier, fantasybøger og teknik.- Jeg elsker at sidde i et studie. Engang imellem bliver min manager nødt til at sige, at nu skal jeg simpelthen sætte mig ved klaveret i stedet for at få en lilletromme til at lyde godt. Jeg er ikke rykket ind i et studie med andre sangskrivere, men med folk, der er teknisk nørdede. Så står vi og siger: ”Prøv den der rumklang” og ”Hey, hvad gør I med et jack-kabel, hvis ...”. Alt muligt. Der er en praktisk side af mig, som godt kan lide noget konkret. Der er noget, som helt klart udfordrer sangskriveren, som bare skal være ved klaveret og lave nogle sange. Men jeg synes, at jeg bruger mere tid ved klaveret end ved computeren, end jeg har gjort før.Mørkere vandEt af de flueben, der stadig mangler, er et gennembrud i udlandet. Men det står højt på listen, siger Martin Hedegaard. Umiddelbart tænker man, at han her vil kunne møde skrappere krav til, hvordan han skal skrue på sig selv og sine værdier.- Det tror jeg også, men det er igen en præmis, man må tage med: Dem, vi skal arbejde sammen med, skal forstå Saveus, som vi er. Det er en del af rejsen og udfordringen. Det er sindssygt svært at være artist i Danmark, men man bliver også nødt til at komme derud, hvor vandet bliver lidt mørkere. Og vi er godt rustede herhjemmefra. Vi kan virkelig tage noget erfaring og proceserfaring med.- Proceserfaring, det lyder som en meget analytisk måde at gå til tingene ...?- Der er på godt og ondt nogle ligheder med at drive en maskine eller et firma. Vi har arbejdet meget med kommunikation mellem mig og bandet, og hvordan vi giver hinanden kritik. Hvis vi ikke gjorde det, ville musikken blive noget lort, men hvis vi ikke er gode til det, bliver det ikke en rar oplevelse at udfordre hinanden. Jeg har brugt meget tid på det og gået til coach for at blive bedre. Og det har gjort os bedre. Vi er blevet bedre til at arbejde og have det godt med det.- Er du en naturlig leder?- Ha! Jeg ville jo sige ”nej”, men det var en del af mit coachingforløb, at min coach snakkede med folk omkring mig, blandt andet bandet, og der blev det nævnt. Så kan det jo være lige meget, hvad jeg synes.Musikken kalderHvis udlandet er noget af det, der er fokus på i den nære fremtid, hvad så med den helt lange bane. Kan han forestille sig ikke at lave musik?- Engang kunne jeg faktisk godt. Lige da jeg flyttede til København, kom jeg ind på en uddannelse i medieproduktion og ledelse. Jeg havde en tanke om, at jeg godt kunne tænke mig at lave computerspil, men på det tidspunkt var jeg kommet i gang med at skrive sange til andre. Det begyndte at stikke rimeligt meget af, og så endte jeg med at måtte sige, at det ikke gik. Musikken kaldte, siger Martin Hedegaard:- Det er også noget, der sker i ens udvikling: Jeg kunne godt se, at de perioder i mit liv, hvor jeg har haft det allermest træls, er dem, hvor jeg i lang tid ikke har været i studiet og lave musik, så jeg vidste, at jeg ikke kunne leve uden. Og nu er der kommet en følelse af, at hvis jeg bare kan få lov til at lave musik resten af mit liv, er jeg rimeligt glad.

Fodbold For abonnenter

Da en "Gæv Kaal" ved navn Sophus Krølben endte i Tvis

Annonce