Annonce
Lemvig

Redningsplan for millioner skal redde Byn

Søen Æ Byn rummer adskillige rødlistede vandplanter, men der er brug for en stor redningsplan, hvis søen skal reddes. Privatfoto: DN
Søen Byn var engang blandt de søer i Danmark, hvor undervandsvegetationen var mest varieret. Det skal den være igen
Annonce

Nees: Nu bliver der kastet en redningsplanke ud, der skal redde den unikke sø Byn fra at forsumpe. Lemvig Kommune forsøger gennem et EU-Life-projekt at sikre 10 millioner kroner til at redde søen. Ansøgningen er ved at blive skrevet, og går det som alle håber, vil EU give et tilsagn om et års tid.

Det fortæller Jane Grooss fra kommunens natur- og miljøafdeling.

- Engang var Byn én af Danmarks reneste og artsrigeste søer, hvor der hen over årene er fundet 56 forskellige vandplanter, siger Jane Grooss.

Et par af arterne som sylblad kendes stort set kun fra Byn og et par lokaliteter mere, så derfor er der tale om en meget sjælden lokalitet kategoriseret som naturvidenskabelig interesseområde. Søen har været præget af sandbund, som har givet de såkaldte grundskudsplanter gode forhold. De kunne vokse og formere sig i den næringsfattige sø, hvor sollyset havde let ved at nå bunden.

Annonce

Forurenet

Sådan er det ikke længere, for med årene er søen blevet stadig mere forurenet. Dræn har ledt næringsstoffer og okker ud i søen, hvor det har samlet sig som slam i søbunden og gjort livet besværligt for de sjældne planter. Samtidigt er dele af søen ved at vokse til i tagrør, der især breder sig langs søens sydlige side.

Kommunen har de senere år lavet initiativer i form okkerfældningsbassiner, der skal opfange både okker og en del af næringsstofferne, inden vandet løber ud i søen. Det har dog ikke været nok til at bremse tilbagegangen.

Med den stigende mængde næringsstoffer er en ny plante som svømmende vandaks begyndt at brede sig. Den dækker en stadig stigende del af søfladen og truer derfor med at skygge livet på søbunden bort.

Annonce

Genskabe

Kommunen har lavet en forundersøgelse, der beskriver, hvad der skal til for at genskabe søens liv.

- Vi ønsker at genskabe de sandede flader langs med kanten, så de små grundskudsplanter får mulighed for at vokse igen. Det er typisk små planter, og derfor foretrækker de lavt vand, hvor der er megen sol, siger Jane Grooss.

Det indebærer, at slammet i søen skal graves op. Herved fjerner man både okker og en del af næringsstofferne. Søbredderne skal genskabes, så tagrørerne bliver fortrængt.

- Vi vil gerne have et udseende som ved søens nordside, hvor der i flere år er blevet græsset af, siger Jane Grooss.

Annonce

Vådområde

Der ud over er det nødvendigt at standse tilførslen af okker og næringsstoffer. En del af planen går derfor ud på at genslynge Grønsmølle Bæk og få skabt et vådområde, der kan hæve vandstanden i området. Desuden skal landbrugsjord tages ud af drift og dræn afbrydes, hvilket blandt andet kan ske i forbindelse med den nye klimapark Nees Hede, der er ved at blive etableret.

- På nordsiden af søen kan det måske ske ved at lave minivådområder, siger Jane Grooss.

Hun har allerede haft de indledende kontakter med lodsejere, som har været positive overfor tankerne, men endnu ikke har haft et konkret projekt at tage stilling til.

Annonce

Søger penge

Men pengene til at gennemføre projektet mangler, og det er her, at EU kan blive en væsentlig bidragsyder.  Restaureringen er en del af EU-Life-projektet "Life Bioscape", der reelt består af tre forskellige projekter i samarbejde med Region Midtjyllands samt Hedensted og Horsens Kommuner.

De to andre kommuner skal gennemføre projekter om henholdsvis grundvandsbeskyttelse og klimasikring, mens Lemvig Kommunes andel af projektet er restaureringen af Byn. De tre kommuners fælles projekt er godkendt i en første ansøgningsrunde, og derfor skal de nu levere en fuld projektansøgning, der skal være klar i februar 2021. Det kommer til at konkurrere med flere andre, europæiske projekter, så derfor er det usikkert, om det vil opnå støtte.

Annonce

Budgettet

Budgettet for restaureringen af søen er på omkring 10 millioner kroner, hvoraf EU ventes at bidrage med 60 procent - de resterende skal Lemvig Kommune selv skaffe. Det kan eventuelt ske i form af fondsmidler.

Lemvig Kommune samarbejder med en række foreninger og institutioner om projektet. Blandt andet skal Aarhus Universitet undersøge slam fra søen for at konstatere, om der stadig er frøpuljer efter de sjældne planter, der er spiringsdygtige.

- Planter er dog generelt gode til at genetablere sig, men det kræver, at vi kan holde søen i en stabil tilstand her efter. Det kan måske være svært at få søen tilbage, som den var engang, men vi kommer helt sikkert til at lave en god og en fin sø, siger Jane Grooss.

Hvis pengene bevilges, skal projektet gennemføres som et fem-årigt projekt der efter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv For abonnenter

Tidligere minkavler i Nørre Nissum: Vi har brug for en afklaring

Debat

Debat: Udbetal hjælpepakkerne nu!

Kultur

Indstilleren er nu selv blevet kandidat til Lemvig Prisen: - Jeg syntes de fortjener prisen

Coronavirus

Ny melding fra Pfizer: Vil levere vaccinedoser som lovet fra 25. januar

Annonce