Annonce
Lemvig

Så sker der noget i Thyborøn: Ni personer går med i kirkeligt aktivitetsudvalg - og der kommer flere

Annemette Vinther og Lonni Ruby, der begge erklærer sig villige til at tage en tørn i det nye aktivitetsudvalg. Overfor dem sidder provst Ole Rasmussen samt formanden for Harboøre menighedsråd, Ebbe Ravn Sørensen. Foto: Benny Gade
Tirsdag blev der sat navn på ni personer, der gerne vil hjælpe til i et nyt aktivitetsudvalg, men der ventes flere de kommende dag

Thyborøn: Tirsdag aften lysnede det. For første gang i månedsvis viste menigheden i Thyborøn, at de fortsat er klar til at drive en kirke i byen.

Byen er det eneste sted i landet, hvor der ikke blev sammensat et nyt menighedsråd ved valget i efteråret. På grund af corona kan et nyt valg først gennemføres til efteråret, men så længe vurderer hverken biskop eller provst, at byen kan klare sig alene. Administrationen af kirken er foreløbigt overladt til menighedsrådet i Harboøre, men biskoppen fik en ide om at sammensætte et aktivitetsudvalg i Thyborøn. Den ide tog provst Ole Rasmussen til sig, og de seneste par måneder har han arbejdet hårdt på at sætte kirken på dagsordenen i byen.

Annonce

Tænkepause

Tirsdag aften skulle resultatet vise sig. Da kunne alle møde op i kirken, hvis de var interessede i at deltage i et aktivitetsudvalg. Og det viste sig, at mange i byen havde haft godt af en tænkepause, for da aftenen var omme, stod ni navne på Ole Rasmussens liste. Dertil kommer endnu nogle stykker, som på forhånd har vist interesse, så Ole Rasmussen forventer, at udvalget kommer til at bestå af 10-15 medlemmer.

Inger Kloster og Jytte Toft havde taget hinanden ved hånden og var fulgtes ad til mødet i kirken, hvor Ole Rasmussen og formanden for Harboøre Menighedsråd, Ebbe Ravn Sørensen, tog imod. Med kaffen på bordet, kom snakken i gang og drejede sig hurtigt om de mange aktiviteter, der kan skabes i kirken for at tiltrække især den yngre generation.

Annonce

Positiv

- Hvorfor laver man for eksempel aldrig en udendørsgudstjeneste, sagde Inger Kloster, mens Jytte Toft havde mange forslag til, hvordan der kan laves flere koncerter. Begge erklærede sig klar til at deltage i et aktivitetsudvalg.

- Jeg er i hvert fald positiv over for denne fremgangsmåde. Det er godt tænkt, sagde Jytte Toft.

Provst Ole Rasmussen kunne glæde de to kvinder med, at det sprudlede af ideer blandt de, der allerede havde været til stede.

- Og jeg kan love jer, at der er så mange ideer, at vi ikke kan nå at lave det alt sammen, sagde han.

Annonce

Fantastisk

De næste ved kaffebordet var Lonni Ruby og Annemette Vinther, der var dagens yngste fremmødte. De har brugt de seneste måneder til at gennemtænke situationen i Thyborøn og var nået frem til, at de skulle med i et aktivitetsudvalg og eventuelt også i et kommende menighedsråd.


Jeg er ovenud tilfreds med ni tilsagn

Ole Rasmussen, provst


- Vi har en fantastisk kirke og en fantastisk præst, som kommer alle  steder i byen og taler med alle. Han har gjort en forskel i byen, og det vil vi gerne bakke op om, siger Annemette Vinther.

- Og så kan vi måske også bruge kirken til nye ting, så vi får flere til at bruge den. Måske til koncerter og den slags, siger Lonni Ruby.

Annonce

Mange kontakter

Det viste sig hurtigt, at det var et par kvinder med mange kontaktflader, der havde sat sig ved bordet. Derfor gik snakken hurtigt om, hvad der kan skabes af aktiviteter og hvilke tråde, der kan trækkes i. Der blev også snakket menighedsrådsarbejde og hvilke krav, der er til medlemmerne og hvilken støtte, de kan forvente fra både provstiet og biskoppen til ansættelser, regnskabsførelser og praktiske gøremål. Snakken endte med, at begge kvinder lod sig skrive op til det kommende aktivitetsudvalg.

Annonce

Ovenud tilfreds

De bliver samtidigt dagens sidste besøg i kirken, men det var en glad provst, der efterfølgende kørte fra stedet.

- Jeg er ovenud tilfreds med ni tilsagn. Vi fik mange gode samtaler om at være kirke i Thyborøn, så jeg glæder mig til fortsat at være en del af den spændende proces, siger Ole Rasmussen.

Det nye aktivitetsudvalg skal virke frem til efterårets nyvalg. Håbet er, at medlemmerne af aktivitetsudvalget på den måde får nogle måneder til at prøve menighedsrådsarbejdet og efterfølgende vil få lyst til at stille op til valget.

Frem til valget er det juridisk Harboøre Menighedsråd, der administrerer Thyborøn Kirke. Menighedsrådet vil modtage referater fra møder i aktivitetsudvalget og har på forhånd lovet, at den vil lytte til de lokale ønsker.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Storken er en del af vores dna

Annonce