Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Tallene går op: Sig Weibel Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sig Weibel Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 538.794 til 589.325 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 977.821 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Weibel. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Weibel. Sig Weibel Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt drive og administrere ejendomme og andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TvisBM Silo ApS, der er en virksomhed i Tvis, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,5 millioner til 451.791 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 4,5 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 41 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 39 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 23,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 20,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 407.036 kroner efter skat, faldt formuen i BM Silo ApS fra 19 millioner til 13,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lisbeth Barnbæk Nielsen. I første omgang er det BM SKFI Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Martinsen, der er den dominerende ejer. BM Silo ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive fabrikationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FlynderOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Gartneriselskabet Grangården, Lemvig A/S, der er en virksomhed i Flynder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,5 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 5,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,6 millioner - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Gartneriselskabet Grangården, Lemvig A/S fra 8,3 millioner til 7,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Christina Vejs Nielsen. I første omgang er det VEJS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christina Vejs Nielsen, der er den dominerende ejer. Gartneriselskabet Grangården, Lemvig A/S hører hjemme i branchen "Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er gartneridrift og herudover handel og anden efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Hvidbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i GJ Tømrer- og Snedker ApS, der er en virksomhed i Hvidbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 449.074 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvidbjerg-virksomheden fra 555.660 til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johan Gram Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Johan Gram Jakobsen. GJ Tømrer- og Snedker ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jan Gadgaard ApS i Holstebro ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Jan Gadgaard ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,8 millioner til -183.719 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,0 millioner kroner året før til -62.830 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 108.547 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Gadgaard. I første omgang er det JAN GADGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Gadgaard,Bjørn Gadgaard,Marc Gadgaard, der er de dominerende ejere. Jan Gadgaard ApS hører hjemme i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med værdipapirer og investeringsejendomme, samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Removeit 360 ApS i Holstebro går fra overskud til underskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Removeit 360 ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 3356 til -21.764 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 145.574 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 253.260 i det foregående regnskabsår til 71.951 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 165.766 til 148.796 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjørn Gadgaard og Marc Gadgaard. Virksomhedens reelle ejere er Bjørn Gadgaard,Marc Gadgaard. Removeit 360 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i HolstebroJens Jensen Murer og Entreprenør A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,7 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 55 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 52 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 2,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S fra 26,1 millioner til 24,7 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Bodilsen og Jonas Vejgaard. I første omgang er det JAN BODILSEN HOLDING ApS, HOLSTEBRO,VEJGAARD 2020 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Bodilsen,Jonas Vejgaard, der er de dominerende ejere. Jens Jensen Murer og Entreprenør A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er handel, håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Holstebro hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jens Jensen Tømrer & Snedker A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 21 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 5 millioner til 5,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Marius Sloth. I første omgang er det SLOTH HOLDING, HOLSTEBRO ApS,JENS JENSEN MURER- OG ENTREPRENØR A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Bodilsen,Peter Marius Sloth,Jonas Vejgaard, der er de dominerende ejere. Jens Jensen Tømrer & Snedker A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve entreprenørvirksomhed, herunder tømrer- og snedker virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Ole Ebbesen Advice ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ole Ebbesen Advice ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 926.318 til 697.172 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 543.788 kroner efter skat, faldt formuen i Ole Ebbesen Advice ApS fra 772.934 til 616.722 kroner . Firmaet ledes af direktør Ole Kjeld Ebbesen. I første omgang er det JOES Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Kjeld Ebbesen,Janni Ebbesen, der er de dominerende ejere. Ole Ebbesen Advice ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med HR Rådgivning, samt anden virksomhed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nørlem-virksomheden Finn Gade Erhverv ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Finn Gade Erhverv ApS, der er en virksomhed i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 321.794 til 185.187 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 442.975 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 779.094 kroner til 845.705 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Finn Gade Erhverv ApS var ligesom året før på 24,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Gade. Virksomhedens reelle ejere er Finn Gade. Finn Gade Erhverv ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at deltage i erhvervsmæssigt produktions-, handels og investeringsvirkosmhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VinderupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ENTREPRENØR STEEN LOFTAGER ApS, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 126.338 til 76.448 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 926.546 kroner i det foregående regnskab til 607.109 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 192.193 til 245.268. Virksomheden ledes af direktør Steen Loftager. I første omgang er det STEEN LOFTAGER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Loftager, der er den dominerende ejer. ENTREPRENØR STEEN LOFTAGER ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning og dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Holstebro-virksomheden Venoka A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Venoka A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 3,9 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Søndergaard Pedersen. I første omgang er det TT STRUER HOLDING ApS,Jepal Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Palle Grøn Iversen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Venoka A/S anbragt i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som metalvarefabrik med produktion af hel- eller halvfabrikata, som underleverandør samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Outerhus ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Outerhus ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 405.343 til 260.030 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 511.059 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 551.034 kroner i det foregående regnskab til 401.401 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Lorentzen. I første omgang er det CLLO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Lorentzen, der er den dominerende ejer. Outerhus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Outer A/S i HolstebroOuter A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,3 millioner til 794.347 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 11,5 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 20,0 millioner i det foregående regnskabsår til 7,4 millioner - et fald på -63 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 615.448 kroner efter skat, faldt formuen i Outer A/S fra 10,9 millioner til 6,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Lorentzen. I første omgang er det CLLO HOLDING ApS,STR Holstebro, Holding ApS,JRA Silkeborg, Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Lorentzen, der er den dominerende ejer. Outer A/S hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udførelse af lukningsentrepriseKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Claus Lorentzen Development ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -534.754 til 58.189 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 417.252 kroner i det foregående regnskabsår til 953.942 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Claus Lorentzen Development ApS var ligesom året før på 4,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Lorentzen. I første omgang er det CLLO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Lorentzen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Claus Lorentzen Development ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er rådgivning og projektudvikling samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Venoka Ejendomme ApSVenoka Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 284.003 til 283.213 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 529.778 kroner i det foregående regnskab til 527.319. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,7 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Palle Grøn Iversen. I første omgang er det TT STRUER HOLDING ApS,Jepal Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Palle Grøn Iversen, der er den dominerende ejer. Venoka Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering med henblik på udlejning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden CARE Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -17.581 til -32.505 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 39.439 kroner til 45.255 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i CARE Invest ApS var ligesom året før på 3,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ole Buhl Mogensen og Lise von Seelen. I første omgang er det Kai Evan Nielsen,Tommy Wølk Andersen,Dorte-Pia Lindskov Ravnsbæk,OLE BUHL MOGENSEN HOLDING ApS,LVS INVEST ApS,OHD Holding ApS,AK Invest Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Buhl Mogensen, der er den dominerende ejer. CARE Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investeringer med socialt sigte, herunder investeringer, som understøtter et rummeligt arbejdsmarkedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Bunzel Erhverv ApSHolstebro-virksomheden Bunzel Erhverv ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -109.091 til -44.897 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -105.850 kroner til -12.872 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -330.606 til -375.504 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Bunzel. I første omgang er det BUNZEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lotte Bunzel, der er den dominerende ejer. Bunzel Erhverv ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formidling og vurdering af hotel og restaurationsvirksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Wintegrity Power Systems ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Wintegrity Power Systems ApS, der er en virksomhed i Jegindø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 657.336 til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 982.676 kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Wintegrity Power Systems ApS fra 5,3 millioner til 4,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Thorleif Olesen. I første omgang er det WINTEGRITY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Thorleif Olesen, der er den dominerende ejer. Wintegrity Power Systems ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af vindmøller og dele hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg, produktion og drift samt investering og finansiering, særlig indenfor vindmøllevirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vestjysk Jagt & Fritid A/S fik større overskud end året førVestjysk Jagt & Fritid A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.665 til 55.774 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 630.120 kroner i det foregående regnskab til 563.048. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Vestjysk Jagt & Fritid A/S var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ivan Trøst Nielsen. I første omgang er det Ivan Trøst Nielsen,Hanne Trøst Nielsen, der står som ejere. I sidste ende er det Ivan Trøst Nielsen,Hanne Trøst Nielsen,Karen Nielsen, der er de dominerende ejere. Vestjysk Jagt & Fritid A/S hører hjemme i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og andre dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Robco Consulting ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Robco Consulting ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 264.423 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 681.196 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Olubunmi Rene Dennis Robbin-Coker. I første omgang er det Robco Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Olubunmi Rene Dennis Robbin-Coker, der er den dominerende ejer. Robco Consulting ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i NørlemOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i ZOO Hegn ApS, der er en virksomhed i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,2 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 918.039 kroner efter skat, faldt formuen i ZOO Hegn ApS fra 1,9 millioner til 1,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Mads Lundhøj. I første omgang er det MADS LUNDHØJ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Lundhøj, der er den dominerende ejer. ZOO Hegn ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med hegn, barrierer og inventar til Zoologiske anlæg samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos murervirksomhed i HolstebroMH Maskiner ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 983.632 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 767.220 kroner efter skat, faldt formuen i MH Maskiner ApS fra 3,4 millioner til 3,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Micael Hornstrup. I første omgang er det Hornstrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Micael Hornstrup, der er den dominerende ejer. MH Maskiner ApS hører hjemme i branchen "Murere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Holstebro ryger fra overskud til underskudOverskuddet i LUNDE TRANSPORT ApS, der er et firma i Holstebro, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 21.607 til -98.837 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 45.885 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 518.461 kroner i det foregående regnskab til 359.625 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 264.530 til 145.694 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Lunde. Virksomhedens reelle ejere er Jan Lunde. I Erhvervsstyrelsens register er LUNDE TRANSPORT ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er: Fragt af gods med lastbil
Vending: Ny Ønskebørn ApS i Nørlem er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Ny Ønskebørn ApS i Nørlem. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -87.225 til 468.912 kroner før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 560.893 kroner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra -28.091 til 339.162. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Ørts Vejlgaard og Rene Salskov. I første omgang er det Rene Salskov,VEJL INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Michael Ørts Vejlgaard,Rene Salskov, der er de dominerende ejere. Ny Ønskebørn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive børnetøjsforretning samt eje drive og udleje fast ejendom og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Jegindø-virksomheden Bøhl ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bøhl ApS, der er en virksomhed i Jegindø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 365.396 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jegindø-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Thorleif Olesen og Susanne Merete Knorborg. I første omgang er det WINTEGRITY HOLDING ApS,RJS Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Thorleif Olesen,Susanne Merete Knorborg, der er de dominerende ejere. Bøhl ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Storådalens Golfbane A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Storådalens Golfbane A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 219.960 til 125.945 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 764.049 kroner i det foregående regnskab til 603.268. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -928.484 til -830.089. Virksomheden ledes af direktør Eiler Lind Thomsen. I første omgang er det TVIS HOLDING ApS,EILER THOMSEN HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Eiler Lind Thomsen,John Ross Graakjær, der er de dominerende ejere. Storådalens Golfbane A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive golfbane og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BøvlingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BEAS A/S, der er en virksomhed i Bøvling. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,5 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 18 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 6,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i BEAS A/S fra 9 millioner til 8,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Karl Kristian Mikkelsen. I første omgang er det BEAS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Kristian Mikkelsen, der er den dominerende ejer. BEAS A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt anden hermed efter bestyrelsens skøn forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Tina Ravnsgaard Foto ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Mejrup-virksomheden Tina Ravnsgaard Foto ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 185 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 24.620 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tina Hamborg Ravnsgaard. I første omgang er det T. Hamborg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tina Hamborg Ravnsgaard, der er den dominerende ejer. Tina Ravnsgaard Foto ApS hører hjemme i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nees-virksomheden Zoowood ApSZoowood ApS, der er en virksomhed i Nees, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,0 millioner til 947.352 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nees-virksomheden fra 2 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Madsen. I første omgang er det FM 2008 HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Madsen, der er den dominerende ejer. Zoowood ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden Holstebro Erhvervsudlejning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -74.336 til -32.893 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 18.225 kroner til 19.969 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 903.532 til 897.022 kroner . Firmaet ledes af direktør Micael Hornstrup. I første omgang er det Hornstrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Micael Hornstrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Holstebro Erhvervsudlejning ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje erhvervsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Metalvarefabrikken Struer A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Metalvarefabrikken Struer A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 31.117 til 27.837 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 213.004 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 719.426 kroner til 755.835 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 653.023 til 673.951. Virksomheden ledes af direktør Flemming Voldum. I første omgang er det Flemming Voldum,VOLDUM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Voldum, der er den dominerende ejer. Metalvarefabrikken Struer A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos murervirksomhed i HolstebroMH Maskiner ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,8 millioner til 999.413 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 3,4 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Micael Hornstrup. I første omgang er det Hornstrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Micael Hornstrup, der er den dominerende ejer. MH Maskiner ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Herrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Herrup-virksomheden SL-Agro Rådgivning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2022, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 76.064 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2022, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 217.739 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Peter Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Peter Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er SL-Agro Rådgivning ApS anbragt i branchen "Landbrugskonsulenter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive rådgivningsselskab med svinerådgivning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Bygningsteknik A/SDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Mejrup-virksomheden Bygningsteknik A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 893.288 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jesper Bergenhammer Jensen. I første omgang er det BERGENHAMMER JENSEN HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Bergenhammer Jensen, der er den dominerende ejer. Bygningsteknik A/S hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Ørsted køber halvdelen af kæmpe energiprojekt ved Idomlund: Det er allerede stort, og det kan blive rigtig stort

Annonce

Jespers fem-stjernede Trustpilot-anmeldelser pilles ned: - Det ligner et forsøg på at presse os til at tegne abonnement

Annonce
Annonce
Lemvig

I fængsel i et år: Stak overbo med kniv efter strid om græsslåning

Leder For abonnenter

Det er en af de helt tunge drenge, der nu investerer stort i Holstebro

Lemvig

Christina skal være sognemedhjælper i Lemvig

Struer

De havde opgivet nogensinde igen at kunne holde noget - nu rammer julemarkedet alligevel Ausumgaard: - Det har været fyldt med frustrationer

I tvivl om din egen opførsel til julefrokosten? Fordrukken julekalender giver dig svaret

Lemvig

Der kan stadig lånes Tintin-tegneserier...

Leder For abonnenter

Overbygning i Lemvig: Det er måske derfor der allerede nu er parader oppe hos oppositionen

For doven til at hente din egen takeaway? Forstå hvorfor restauratørerne hader Wolt

For abonnenter

Stiftede virksomhed som 16-årig: I dag har han 400 ansatte

Erhverv

Børnenes butik lukker: Ejers kritik rettes både indad og mod byens kultur

Erhverv For abonnenter

Jan Nonboes Buddy Holly er gået konkurs: Det er hverken fedt eller for at være skadefro over for dem, jeg skylder penge

For abonnenter

Bente blev anmeldt for spritkørsel efter episode i supermarkedet: - Jeg er anmelderen evigt taknemlig

Struer

Snart kommer Coca-Cola-lastbilen til byen

Sport For abonnenter

Grim knæskade overskyggede kampen, da Aalborg stillede i med A-kæden i Lemvig

Lemvig

4600 til julemarked i Thyborøn: Publikum var hurtigt ude af starthullerne

Annonce