Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggeselskab i LemvigOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BB Entreprenør ApS, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,0 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Borg Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Brian Borg Christensen. BB Entreprenør ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: virksomhedens formål er at drive entreprenør virksomhed samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Brinck Elektronik ApS i Struer går fra overskud til underskudOverskuddet i Struer-virksomheden Brinck Elektronik ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 204.090 til -262.462 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 607.792 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 411.789 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Helmholt. I første omgang er det HELMHOLT HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Helmholt, der er den dominerende ejer. Brinck Elektronik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er elektronik samt finansieringKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Spectra ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Spectra ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 512.341 til 515.742 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 401.708 kroner efter skat, faldt formuen i Spectra ApS fra 540.534 til 532.427 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Gjedbo Kragelund. I første omgang er det Michael Kragelund Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Gjedbo Kragelund, der er den dominerende ejer. Spectra ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af elektronik til husholdninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Keld Riis Ejendomme ApSHumlum-virksomheden Keld Riis Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -93.143 til -47.043 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -61.268 kroner til -26.601 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -506.192 til -542.889 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Keld Gravgaard Riis. I første omgang er det KELD RIIS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Gravgaard Riis, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Keld Riis Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: selskabets formål er at eje fast ejendom samt udlejning af ejendomme samt derved belsægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Keld Riis ApSHumlum-virksomheden Keld Riis ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.983 til -28.686 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.853 kroner til -21.100 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 313.485 til 290.917 kroner . Virksomheden ledes af direktør Keld Gravgaard Riis. I første omgang er det KELD RIIS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Gravgaard Riis, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Keld Riis ApS anbragt i branchen "Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Hjerm tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i TANDERUPS ENTREPRENØRFIRMA ApS, der er en virksomhed i Hjerm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 301.020 til 866.304 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjerm-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Tanderup. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Tanderup og Alex Tanderup. TANDERUPS ENTREPRENØRFIRMA ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning, maskinstation og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i J. P. Leisure ApSThyborøn-virksomheden J. P. Leisure ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -194.535 til -461.132 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 65.746 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 26.917 kroner året før til -194.236 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,6 millioner til 5,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Langer. I første omgang er det JENS PETER LANGER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Peter Langer, der er den dominerende ejer. J. P. Leisure ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom og andre investeringer efter ledelsens skøn samt at eje aktier og anparter i danske og udenlandske selskaberKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Solberg Danmark ApS i Lemvig gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Solberg Danmark ApS i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -23.063 til 2987 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 21.915 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 863.024 kroner til 931.979 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Solberg Danmark ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Solberg. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Solberg. I Erhvervsstyrelsens register er Solberg Danmark ApS anbragt i branchen "Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er engroshandel, administration og at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i StruerIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i ESKELUND MARKETING ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 14.627 til 964 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 19.896 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 29.150 i det foregående regnskabsår til 14.030 - et fald på -52 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 11.296 til 12.062. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Sten Pedersen, Per Sten Pedersen og Ole Sten Pedersen. I første omgang er det THORKILD PEDERSEN AUTOMOBILER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Sten Pedersen og Ole Sten Pedersen, der er de dominerende ejere. ESKELUND MARKETING ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af reklame- og marketingsopgaver samt aktiviteter i tilknytning hertil
Røde tal forsvandt: Karen Nielsen ApS i Thyborøn er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Karen Nielsen ApS i Thyborøn. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3,7 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-firmaet fra -2,7 millioner til -1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johnni Kaalund Munksgaard. I første omgang er det Johnni Munksgaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Johnni Kaalund Munksgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Karen Nielsen ApS anbragt i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i VinderupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i TM Ejendomsselskab ApS, der er et firma i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 51.111 til 20.754 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 51.111 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 109.485 kroner til 123.108 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 440.805 til 456.900. Firmaet ledes af direktør Thomas Søndermark Miltersen. I første omgang er det MILTERSEN HOLDING ApS og Mads Miltersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Søndermark Miltersen og Mads Hedevang Miltersen, der er de dominerende ejere. TM Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at erhverve, eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggeselskab i Vinderup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TM Entreprenørfirma ApS, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,1 millioner kroner til 10,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 4,8 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Søndermark Miltersen. I første omgang er det MILTERSEN HOLDING ApS og Mads Miltersen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Søndermark Miltersen og Mads Hedevang Miltersen, der er de dominerende ejere. TM Entreprenørfirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, såvel vedr. nyanlæg som reparations- og renoveringsopgaver, bl.a. på afløbsinstallationer, der er omfattet af autorisationsordningen for kloakmestre samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Fousing er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SalesDivision ApS i Fousing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -17.448 til 22.422 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5226 kroner året før til 31.754 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fousing-firmaet fra 32.552 til 48.726. Virksomheden ledes af direktør Kim Bak Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Bak Frederiksen. I Erhvervsstyrelsens register er SalesDivision ApS anbragt i branchen "Call centres virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er at drive et callcenter og hermed beslægtet aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabD. L. INVEST 25.473 ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.698 til 114.595 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -3000 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i D. L. INVEST 25.473 ApS var ligesom året før på 3,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kirsten Degn. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Degn og Lisbeth Degn Bladt. D. L. INVEST 25.473 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er sammen med anpartsselskabet D.J. 2.476 Vest ApS og D.M. Invest 19.264 ApS i interessentskabsform at drive handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Danbox Living ApS fik større overskud end året førDanbox Living ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 34.299 til 47.587 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var otte fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 17 ansatte - en fremgang på 112,5 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -2,9 millioner til -331.280. Firmaet ledes af direktør Torben Sandholm. I første omgang er det Danbox Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rasmus Normann Andersen, der er den dominerende ejer. Danbox Living ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive produktion og salg af boliger og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Finansvirksomhed i Toftum Bjg har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Toftum Bjg-virksomheden MAJGAARD INVEST A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -766.476 til -501.016 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.379 kroner til -11.153 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -501.016 kroner efter skat, voksede formuen i MAJGAARD INVEST A/S sidste år fra -450.220 til 48.764 . Virksomheden ledes af direktør Mona Majgaard. I første omgang er det Majgaardinvest Holding ApS og Søndermark Holding af 2017 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Hedegaard og Mona Majgaard, der er de dominerende ejere. MAJGAARD INVEST A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og handel med aktier, patenter, fast ejendom, ægte tæpper og kunst samt udlejnings-, eksport- og importvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Holstebro ryger fra overskud til underskudOverskuddet i JITO Ejendomme ApS, der er et firma i Holstebro, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 139.572 til -904.231 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 139.572 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 339.728 kroner til 352.799 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 299.298 til -467.933 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Sandholm og Jimmi Breiner Hansen. I første omgang er det Velit Holding Aps og ATAC Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Sandholm og Jimmi Breiner Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er JITO Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb af erhvervsejendomme til udlejningsmæssige benyttelse og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Thyborøn fik lidt lavere overskudAM-Bolig ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 214.327 til 201.513 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 330.331 kroner i det foregående regnskab til 285.547. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 448.168 til 575.478. Virksomheden ledes af direktør Annemette Pallisgaard Steen. Virksomhedens reelle ejere er Annemette Pallisgaard Steen. AM-Bolig ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb - salg og udlejning af boligKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Hotel Schaumburg A/S i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Hotel Schaumburg A/S i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -152.209 til 213.447 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 645.291 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Moesby. I første omgang er det MOESBY INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Moesby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hotel Schaumburg A/S anbragt i branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotelvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Flovlev tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i FLOVLEV MASKINFORRETNING A/S, der er en virksomhed i Flovlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 316.199 til 585.773 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Flovlev-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Aage Bach-Mose. Virksomhedens reelle ejere er Svend Aage Bach-Mose. FLOVLEV MASKINFORRETNING A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive smede- og maskinforretning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Thyborøn går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Thyborøn-virksomheden Hydra-Teknik ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 352.436 til -349.076 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 352.436 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 575.071 til 194.244 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Andreassen og Kim Skjøtt Stagis. I første omgang er det H-T Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Andreassen og Kim Skjøtt Stagis, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Hydra-Teknik ApS anbragt i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre hydraulik løsninger samt andre former for reparationer og ombygninger og anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Thyborøn får underskudDet seneste år er endt med underskud i Thyborøn-virksomheden H-T Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -89.508 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -17.787 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Thomas Andreassen og Kim Skjøtt Stagis. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Andreassen og Kim Skjøtt Stagis. I Erhvervsstyrelsens register er H-T Invest ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at eje anparter og anden investering samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Thyborøn får underskudDet seneste år er endt med underskud i Thyborøn-virksomheden AM Bolig 2 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -7354 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -6390 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Annemette Pallisgaard Steen. I første omgang er det AM-BOLIG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Annemette Pallisgaard Steen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er AM Bolig 2 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bilhandel i Gimsing fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thorkild Pedersen Automobiler ApS, der er en virksomhed i Gimsing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,0 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 25, året før var det 26. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 7,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gimsing-virksomheden fra 15 millioner til 17 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Sten Pedersen. I første omgang er det PER STEN PEDERSEN HOLDING ApS og OLE STEN PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Sten Pedersen og Ole Sten Pedersen, der er de dominerende ejere. Thorkild Pedersen Automobiler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Holstebro hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i SBO Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 252.052 til 276.771 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,0 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 914.552 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Søren Boel Olesen. I første omgang er det Søren Boel Olesen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Boel Olesen, der er den dominerende ejer. SBO Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formår er udlejning af ejendomme
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Nørlem tjente flere penge i seneste regnskabJADOST ApS, der er en virksomhed i Nørlem, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 56.615 til 195.436 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -13.426 kroner til -9082 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Finn Bro Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Bro Jensen. JADOST ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministration
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Klinkby er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VD Vindenergi ApS i Klinkby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -62.989 til 181.824 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -10.628 kroner til -8900 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Klinkby-firmaet fra 233.786 til 348.194. Virksomheden ledes af direktør Viggo Dahl Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Viggo Dahl Knudsen. I Erhvervsstyrelsens register er VD Vindenergi ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje vindmøller, anparter i vindmøller og andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabsårJGSBO ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62.277 til 98.727 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 72.362 kroner til 82.506 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 82.915 til 110.683. Firmaet ledes af direktør Søren Boel Olesen. I første omgang er det SBO Ejendomme ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Boel Olesen, der er den dominerende ejer. JGSBO ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i ejendomme, selskaber, værdipapirer og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Landbrugsvirksomhed i Lomborg ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Lomborg-virksomheden Vestergaard Svineproduktion ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1,9 millioner til -1,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,2 millioner i det foregående regnskabsår til 911.777 - et fald på -78 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,8 millioner til 3,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Grønne. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Grønne. I Erhvervsstyrelsens register er Vestergaard Svineproduktion ApS anbragt i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive svineavl og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VinderupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejsing Tømrer- og Snedkerforretning ApS, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 367.919 til 253.653 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 367.919 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør René Hagelskjær Ringgaard. I første omgang er det RENÉ RINGGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Hagelskjær Ringgaard, der er den dominerende ejer. Ejsing Tømrer- og Snedkerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkerforretning, herunder med ny-, om- og tilbygning og reparationer m.v. samt udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Pixelz Services ApS i Holstebro er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Pixelz Services ApS i Holstebro i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -6,4 millioner til 23,6 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 6,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 36,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -12,3 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ladefoged. I første omgang er det PIXELZ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Gunnar Åkesson, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Pixelz Services ApS anbragt i branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er retouchering af fotografier og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Måbjerg-virksomheden Pixelz Nordic ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Pixelz Nordic ApS, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,7 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 5,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,8 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 8,6 millioner til 11,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ladefoged. I første omgang er det PIXELZ ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Gunnar Åkesson, der er den dominerende ejer. Pixelz Nordic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fotografisk virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er retouchering af fotografier og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabSTIFTELSEN LØVSTRUPGAARD (STIFTELSEN TIL OPRETTELSE AF LANDSBRUGSKOLONIER FOR BØRN), der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 77.803 til 243.374 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 245.347 kroner til 274.381 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 6,7 millioner til 6,8 millioner. STIFTELSEN LØVSTRUPGAARD (STIFTELSEN TIL OPRETTELSE AF LANDSBRUGSKOLONIER FOR BØRN) hører hjemme i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomhedens formål er skrevet således: Stiftelsens formål skal fremtidigt være efter bestyrel- sens bestemmelse at udøve eller støtte virksomhed af en- hver art med tilknytning til omsorgen for børn og unge i Danmark, særligt på områder hvor finansiering ved offentlige midler ikke er muligt. Økonomisk støtte kan ydes såvel til børn og unge, der af helbredsmæssige, sociale, uddannelsesmæssige eller andre grunde har hjælp behov, som til personer, virksomheder eller institu- tioner der tilgodeser omsorgen for børn og unge. Henset til den af Stiftelsen siden oprettelsen udøvede virksom- hed vil det være naturligt, at støtte i første række ydes til unge danske under uddannelse indenfor jord- brugserhvervene (landbrug, skovbrug og gartneri)Klik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Holstebro får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden JK Bjerre Storkøkken ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 725.852 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 4,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jens Kristian Bjerre. Virksomhedens reelle ejere er Jens Kristian Bjerre. I Erhvervsstyrelsens register er JK Bjerre Storkøkken ApS anbragt i branchen "Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, reparation og service af maskiner samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i ThyborønOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i H.C.P. ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,0 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -47.038 kroner til -43.396 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i H.C.P. ApS fra 10,3 millioner til 9,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Herman Christian Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Herman Christian Pedersen og Krista Lyng Pedersen. H.C.P. ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BjertOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i AN3 ApS, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 290.441 til 220.272 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 291.765 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 443.739 kroner i det foregående regnskab til 367.083. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Bjert-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Nørgaard. I første omgang er det OHD Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Nørgaard, der er den dominerende ejer. AN3 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og udlejning af ejendomme
Nyt regnskab: Virksomhed i Dybe har underskudOgså sidste år var der underskud i Dybe-virksomheden Dybe Tømrer- og Snedkerforretning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -816.057 til -810.140 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 641.364 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 541.919 til -287.152 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Karsten Bjerg. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Bjerg. Dybe Tømrer- og Snedkerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkerforretning samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Omaro Emballage ApS i HolstebroOmaro Emballage ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 289.105 til 97.360 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 289.105 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 723.417 kroner i det foregående regnskab til 702.596. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 241.865 til 243.889. Virksomheden ledes af direktør Mustafa Deveci. Virksomhedens reelle ejere er Mustafa Deveci. Omaro Emballage ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af emballage og dermed beslægtet virksomhed
Vending: Primdahl Pelseri Aps i Mejrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Primdahl Pelseri Aps i Mejrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -185.153 til 793.829 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 21.735 kroner i det foregående regnskabsår til 940.363 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-firmaet fra 873.601 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Birger Primdahl og Anders Primdahl Nørbjerg. I første omgang er det Birger Primdahl og Anders Primdahl Nørbjerg, der står som ejere. I sidste ende er det Birger Primdahl, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Primdahl Pelseri Aps anbragt i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er pelsning af minkskind og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Murervirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Henning Bjerggaard-Huse Holstebro ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 303.956 til 930.012 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 270.631 kroner i det foregående regnskab til 206.096. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,5 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Bjerggaard. Virksomhedens reelle ejere er Henning Bjerggaard. Henning Bjerggaard-Huse Holstebro ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Struer tjente flere penge i seneste regnskabsårTEBIT ApS, der er en virksomhed i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22.177 til 40.789 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 63.110 kroner i det foregående regnskab til 47.852. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 401.499 til 434.397. Virksomheden ledes af direktør Alex Thybo Mathiasen. I første omgang er det Alex Thybo Mathiasen og VICMAX ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Alex Thybo Mathiasen, Chris Wolff og Lone Wolff, der er de dominerende ejere. TEBIT ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holstebro Tømrer & Bygningssnedker ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 270.244 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 806.084 kroner i det foregående regnskabsår til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 717.978 til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henriette Bech Lauritsen. I første omgang er det H/J Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henriette Bech Lauritsen, der er den dominerende ejer. Holstebro Tømrer & Bygningssnedker ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve tømrervirksomhed og hermed beslægtet aktiviteter
Overskuddet stiger flere gange: Restaurant Storådalen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRestaurant Storådalen ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 151.139 til 508.942 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 944.009 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 188.666 til 586.467. Firmaet ledes af direktør Bjørn Kjær Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjørn Kjær Lauridsen. Restaurant Storådalen ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Sæsonpræget Restaurationsdrift, samt selskabsafvikling og cateringKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Blytækker Michaelsen A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Blytækker Michaelsen A/S, der er en virksomhed i Hvidbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 311.886 til 412.190 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvidbjerg-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Charles Herold Michaelsen og John Herold Michaelsen. I første omgang er det JOHN MICHAELSEN HOLDING ApS og CHARLES MICHAELSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Charles Herold Michaelsen og John Herold Michaelsen, der er de dominerende ejere. Blytækker Michaelsen A/S hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive blytækkervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Ulfborg har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Ulfborg-virksomheden Aktieselskabet af 18-05-2022 er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -815.711 til -551.743 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 21.844 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 156.838 til -287.738 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tove Pilgaard Andersen. I første omgang er det TOVE HOLDING, RINGKØBING ApS og JULIE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tove Pilgaard Andersen og Julie Mathiesen, der er de dominerende ejere. Aktieselskabet af 18-05-2022 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tina Mousten ApS fik millionoverskudTina Mousten ApS, der er en virksomhed i Landting, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.080 til 4,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -177.425 kroner til -152.887 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Landting-virksomheden fra 30,7 millioner til 33,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Tina Mousten Langgaard. Virksomhedens reelle ejere er Tina Mousten Langgaard. Tina Mousten ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formnueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Nørre Nissum hold fast i overskuddetJepsen Ejendomme, Nr. Nissum ApS, der er en virksomhed i Nørre Nissum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 182.532 til 186.295 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 217.999 kroner til 222.404 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nissum-virksomheden fra 531.137 til 561.448. Firmaet ledes af direktør Jeppe Henrik Jepsen. I første omgang er det KOMPLEMENTARSELSKABET EL-JEPSEN ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Henrik Jepsen, der er den dominerende ejer. Jepsen Ejendomme, Nr. Nissum ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Reklamevirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabsårVestjysk Marketing Holstebro A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.482 til 133.054 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 469.172 kroner i det foregående regnskabsår til 924.801 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 72.121 til 174.893. Firmaet ledes af direktør Flemming Dalby Andreassen. I første omgang er det BOY BOYSEN HOLDING ApS og BLIVSYNLIG.NU ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Boy Boysen og Flemming Dalby Andreassen, der er de dominerende ejere. Vestjysk Marketing Holstebro A/S hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig marketingsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Nørlem fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i OLS Ingeniør- og Entreprenørfirma A/S, der er en virksomhed i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,5 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 22 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 20 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,7 millioner kroner til 6,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 6,5 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Laurids Simonsen. I første omgang er det JØRGEN JENSEN INVEST ApS, LAURIDS SIMONSEN INVEST ApS og FINN SIMONSEN INVEST ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Finn Simonsen og Laurids Simonsen, der er de dominerende ejere. OLS Ingeniør- og Entreprenørfirma A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ingeniør- og entreprenør- virksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Edensberg Fonden får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Holstebro-virksomheden Edensberg Fonden. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,3 millioner til -1,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 851.635 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 10.605 kroner i det foregående regnskab til 9886. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,1 millioner til 5,5 millioner kroner . Edensberg Fonden har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at yde støtte, herunder ved gaver, lån og kaution, til stifternes efterkommere og familie og disses ægtefæller, som efter bestyrelsens skøn har støtte og hjælp behov. Bestyrelsen afgør, hvordan og i hvilken udstrækning støtten skal ydes, men fondens midler kan anvendes til uddannelse, bosætning eller etablering, samt iøvrigt alle formål, som bestyrelsen finder støtteværdige. Ingen del af fondens formue eller dennes afkast kan ydes som støtte, ejheller som lån til stifterne eller andre bidragsydere, eller disses ægte- fæller/samlevere eller de hos nævnte personer hjemmebo- ende børn under 18 årKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Struers Dyrlæger ApS fik større overskud end året førStruers Dyrlæger ApS, der er en virksomhed i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 55.100 til 96.663 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 300.094 kroner i det foregående regnskabsår til 511.503 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 18.942 til 98.973. Firmaet ledes af direktør Mihaela Gogu. Virksomhedens reelle ejere er Petru Gogu. Struers Dyrlæger ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive dyrlægevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Westpack A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Westpack A/S, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 33,9 millioner til 43,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 117 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 142 ansatte - en fremgang på 21,37 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 69,1 millioner kroner til 96,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 50,9 millioner til 61,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Skou Mogensen og Morten Dalsgaard Nielsen. I første omgang er det CapHold Westpack ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Gunnar Åkesson, der er den dominerende ejer. Westpack A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion af emballage og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Holstebro fik større overskud end året førVBA ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 162.283 til 196.666 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 359.120 kroner til 380.609 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -57.331 til 95.600. Firmaet ledes af en direktion, der består af Rune Bach og Jonas Koldsø Pedersen. I første omgang er det Bach & Koldsø Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Bach og Jonas Koldsø Pedersen, der er de dominerende ejere. VBA ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden Ejendomsselskabet Hovedakslen A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 144.946 til -81.600 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 204.959 kroner året før til -21.319 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -228.699 til -299.291 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bent Moesby. I første omgang er det MOESBY INVEST A/S og VORDINGBORG INVEST A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Moesby og Robert Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Hovedakslen A/S anbragt i branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Wiums Renseri ApS i Holstebro er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Wiums Renseri ApS i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -66.886 til 159.229 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -396.923 til -237.694. Virksomheden ledes af direktør Bent Borg Jakobsen. I første omgang er det Bent Borg Jakobsen og KRABBE A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Bent Borg Jakobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Wiums Renseri ApS anbragt i branchen "Andre rengøringsydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved rensning af tøj og andre tekstiler samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Måbjerg Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Måbjerg Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 883.218 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 11,4 millioner til 12,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Emma Greta Poulsen. I første omgang er det JCP HOLDING og HOLSTEBRO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Emma Greta Poulsen, der er den dominerende ejer. Måbjerg Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: El-virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ELVEST A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,4 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 17 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner til 10,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 7,1 millioner til 8,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dan Poulsen. I første omgang er det DP HOLDING, HOLSTEBRO ApS, JP HOLDING, HOLSTEBRO ApS, JCP HOLDING og HOLSTEBRO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Poulsen, Emma Greta Poulsen og Jon Poulsen, der er de dominerende ejere. ELVEST A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tele/data- og elinstallationsvirksomhed, salg af elartikler samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i BjertSvends VVS ApS, der er en virksomhed i Bjert, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,7 millioner til 334.840 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 261.145 kroner efter skat, faldt formuen i Svends VVS ApS fra 2,1 millioner til 1,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Svend Pilgaard. I første omgang er det SVEND PILGÅRD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Pilgaard, der er den dominerende ejer. Svends VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er virksomhedsdrift med salg og reparation af oliefyr, investering, handel, besiddelse eller leje af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Pilgård Udlejning ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Bjert-virksomheden Pilgård Udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1241 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 98.613 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Svend Pilgaard. I første omgang er det SVEND PILGÅRD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Pilgaard, der er den dominerende ejer. Pilgård Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at af købe og udleje fast ejendom og hermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kilo Holstebro ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kilo Holstebro ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,9 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Julsgaard Kragh. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Julsgaard Kragh. Kilo Holstebro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er import og handel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør samt anden hermed beslægtet virksomhe
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabsårDJ Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.618 til 121.691 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 189.054 kroner til 214.661 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 42.691 til 137.613. Firmaet ledes af en direktion, der består af Dan Poulsen og Jon Poulsen. I første omgang er det DP HOLDING, HOLSTEBRO ApS, JP HOLDING og HOLSTEBRO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dan Poulsen og Jon Poulsen, der er de dominerende ejere. DJ Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive, udleje, købe og sælge ejendomme, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i Vinderup fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i FL Industrimontage ApS, der er et firma i Vinderup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -300.912 til -355.149 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 583.246 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 295.045 til 15.366 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Finn Østergaard og Lars Brogaard. I første omgang er det LARS BROGAARD HOLDING ApS og FINN ØSTERGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Finn Østergaard og Lars Brogaard, der er de dominerende ejere. FL Industrimontage ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er montagevirksomhed indenfor ventilation samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nørgårdvej ApS i Struer får underskudDet seneste år er endt med underskud i Struer-virksomheden Nørgårdvej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -73.522 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -9927 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Martin Steen Rasmussen og Anna Marie Steen Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Steen Rasmussen og Anna Marie Steen Rasmussen. Nørgårdvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Investering i aktier og ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Krimpendam ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Krimpendam ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -41.335 til 117 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -21.337 kroner året før til 52.488 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -3434 til -16.743 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rune Bach og Jonas Koldsø Pedersen. I første omgang er det Bach & Koldsø Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Bach og Jonas Koldsø Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Krimpendam ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i boligprojekter med henblik på udlejning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i Holstebro fik igen tabHolstebro-virksomheden Koldsø og Pedersen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.673 til -45.396 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 12.844 kroner i det foregående regnskabsår til 44.401 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8327 til -37.729 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jonas Koldsø Pedersen. I første omgang er det Bach & Koldsø Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rune Bach og Jonas Koldsø Pedersen, der er de dominerende ejere. Koldsø og Pedersen ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er investering i ejendomme og opførelse af bygninger til videresalgKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Camping Vesterhav ApS i Langerhuse får underskudDet seneste år er endt med underskud i Langerhuse-virksomheden Camping Vesterhav ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -205.417 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 37.928 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Stefan Brandt Hansen. I første omgang er det Alex Bruun Olesen, NEES HOLDING ApS, RHIGER HOLDING ApS, HENRIK MARKER HOLDING ApS og Hemmelig Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anders Nordemann Nees, der er den dominerende ejer. Camping Vesterhav ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Campingpladser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive campingplads, samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i ThyborønThyborøn-virksomheden SMS af 2019 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -19.676 til -8565 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -14.872 kroner til -6258 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 374.704 til 253.139 kroner . Firmaet ledes af direktør Shiela Smed. Virksomhedens reelle ejere er Christiana Smed. I Erhvervsstyrelsens register er SMS af 2019 ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Ingeniørkontoret Højager ApSTvis-virksomheden Ingeniørkontoret Højager ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -156.705 til -115.042 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 472.065 kroner i det foregående regnskab til 423.018. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ingeniørkontoret Højager ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Vagn Bjarnum Eriksen. I første omgang er det HØJAGER HOLDING TVIS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vagn Bjarnum Eriksen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ingeniørkontoret Højager ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive ingeniørvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Bøvling ryger fra overskud til underskudOverskuddet i BM2 Industri A/S, der er et firma i Bøvling, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 28.313 til -651.766 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,9 millioner til 4,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mogens Noe Christiansen. I første omgang er det BM2 HOLDING ApS og BM3 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mogens Noe Christiansen og Jonas Bøgh Christiansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er BM2 Industri A/S anbragt i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive maskinværksted samt alt i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Thyborøn tjente flere penge i seneste regnskabsårNeHvi ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10.745 til 18.821 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 68.530 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3750 kroner til -5187 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 137.662 til 152.343. Firmaet ledes af en direktion, der består af Ronni Hviid og Louise Hviid. Virksomhedens reelle ejere er Ronni Hviid og Louise Hviid. NeHvi ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at besidde vindmølleanparter og anden virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Twinca A/S i Bjert er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Twinca A/S i Bjert. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -1,2 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-firmaet fra 7,1 millioner til 8,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Klaus Strøm Kristensen. I første omgang er det KSK FINANS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Strøm Kristensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Twinca A/S anbragt i branchen "Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er maskinproduktion, handel, finansiering, besiddelse af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dee Mota ApS i Vinderup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Dee Mota ApS , der er et firma i Vinderup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 840.874 til -1086 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 840.874 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 455.907 kroner til 476.885 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Dee Mota ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Klaus Strøm Kristensen. I første omgang er det ENTREPRENØRFIRMAET OLE VESTERGAARDHOLDING ApS, KSK FINANS ApS og JSKONE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Klaus Strøm Kristensen, Ole Vestergaard og Jesper Strøm Kristensen, der er de dominerende ejere. Dee Mota ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre værktøjsmaskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er: Udvikling, produktion, salg, import og eksportKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Vinderup ryger fra overskud til underskudOverskuddet i EasyMink ApS , der er et firma i Vinderup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 42.810 til -455.288 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 110.372 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 462.594 kroner året før til -30.267 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 83.672 til -271.024 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Klaus Strøm Kristensen. I første omgang er det KSK FINANS ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Strøm Kristensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er EasyMink ApS anbragt i branchen "Blandet drift". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med varer og produkter til landbrugetKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Vinderup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KSK Finans ApS i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,2 millioner til 968.112 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -20.533 kroner til -20.083 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-firmaet fra 12 millioner til 12,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Klaus Strøm Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Strøm Kristensen. I Erhvervsstyrelsens register er KSK Finans ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Quadratum ApS i Bjørnkjær er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Quadratum ApS i Bjørnkjær. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -31.300 til 141.418 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.923 kroner året før til 164.736 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjørnkjær-firmaet fra 8700 til 126.864. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Panduro, Henrik Brosbøl, Daniel Peter Brosbøl og Christian Emil Brosbøl. Virksomhedens reelle ejere er Søren Panduro, Henrik Brosbøl, Daniel Peter Brosbøl og Christian Emil Brosbøl. I Erhvervsstyrelsens register er Quadratum ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med boligudlejning og investering i fast ejendom samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nygård Staby ApS i Staby går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Nygård Staby ApS, der er et firma i Staby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 545.755 til -536.359 kroner før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 653.813 kroner året før til -358.526 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 468.403 til -29.939 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Arne Nygaard Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Arne Nygaard Pedersen. Nygård Staby ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er landbrugsdrift samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i LemvigOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lemvig Trælasthandel, Brdr. Skou A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 736.890 til 375.191 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 4,1 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 14,9 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Skou. I første omgang er det PEDER SKOU HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Skou, der er den dominerende ejer. Lemvig Trælasthandel, Brdr. Skou A/S hører hjemme i branchen "Byggemarkeder og værktøjsmagasiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med bygningsartikler, køb og salg af fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Tilsted ApS i Holstebro er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tilsted ApS i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -34.583 til 214.346 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 79.810 kroner i det foregående regnskabsår til 342.429 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -36.670 til 109.388. Virksomheden ledes af direktør Bent Tilsted. Virksomhedens reelle ejere er Bent Tilsted. I Erhvervsstyrelsens register er Tilsted ApS anbragt i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kommunikationsbureauKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Bedsted ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lauhede-virksomheden Bedsted ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,5 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 1,7 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Bedsted. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Bedsted. I Erhvervsstyrelsens register er Bedsted ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udføre entreprenøropgaver og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MejrupIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i thomashoeg ApS, der er et firma i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 83.757 til 27.875 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 102.500 kroner til 110.185 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 21.498 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i thomashoeg ApS fra 79.255 til 75.753 kroner . Firmaet ledes af direktør Thomas Høeg. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Høeg. thomashoeg ApS hører hjemme i branchen "Webportaler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Drive hjemmesiderne e-c-s.dk, minsol.dk, rabatkortet.dk m.flKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Kim Nygaard Montage ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårKim Nygaard Montage ApS, der er en virksomhed i Raast, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 19.004 til 89.739 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 543.018 kroner til 632.843 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Raast-virksomheden fra 33.592 til 104.334. Firmaet ledes af direktør Kim Nygaard. Virksomhedens reelle ejere er Kim Nygaard. Kim Nygaard Montage ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive stålmontage virksomhed samt beslægtet tømrerarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Rom fik igen tabRom-virksomheden FSG Naturpleje ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -23.000 til -23.886 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -17.000 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.000 kroner til -7508 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2000 til -30.884 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Frits Ejvind Holbæk Dalgaard. I første omgang er det FSG HOLDING og LEMVIG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frits Ejvind Holbæk Dalgaard, der er den dominerende ejer. FSG Naturpleje ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og sikre naturarealer på et bæredygtigt grundlag for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Eventuelle ændringer i selskabets formålsbestemmelse skal indberettes til Landbrugsstyrelsen senest 4 uger efter ændringstidspunktetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Hedegaards Pilleovnsservice ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 84.004 til 13.605 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 97.622 kroner. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 674.899 kroner til 752.515 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 146.507 til 155.294. Firmaet ledes af direktør Claus Hedegaard Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Hedegaard Kristensen. Hedegaards Pilleovnsservice ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål består i at udføre service og opsætning af pilleovne og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i DK Trucks & Trailers ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 382.172 til 581.401 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 567.128 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 981.142 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Uffe Hedegaard Katborg. I første omgang er det Uffe Hedegaard Katborg og DK Trucks & Trailers ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Uffe Hedegaard Katborg, der er den dominerende ejer. DK Trucks & Trailers ApS hører hjemme i branchen "Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor handel med lastbiler, påhængsvogne, landbrugsmaskiner samt udstyr og tilbehør hertil, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Korsvejen Skanderborg ApSUnderskuddet i Vinderup-virksomheden Korsvejen Skanderborg ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8,1 millioner til -7,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.780 kroner til -15.712 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,7 millioner til 66.874 kroner . Virksomheden ledes af direktør Morten Vagn Petersen. I første omgang er det D4 Group A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Morten Vagn Petersen, Rene Toftgaard Poulsen og Michael Brogaard, der er de dominerende ejere. Korsvejen Skanderborg ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og udlejning af fast ejendom
Tallene vendt: Vestfjord ApS i Struer gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Vestfjord ApS i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -598.716 til 392.934 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.991 kroner til -23.289 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra 340.249 til 733.183. Virksomheden ledes af direktør Mikael Due Holden. I første omgang er det NORDVESTJYSK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikael Due Holden, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vestfjord ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde fast ejendom, administrere og foretage udlejning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Nørre Nissum tjente flere penge i seneste regnskabsårUdviklingsselskabet Lemvig Øst ApS, der er en virksomhed i Nørre Nissum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28.941 til 49.257 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 43.277 kroner til 63.475 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nissum-virksomheden fra 315.964 til 354.306. Firmaet ledes af direktør Ejnar Elbech Hansen. Virksomheden ejes af UDVIKLINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS. Udviklingsselskabet Lemvig Øst ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke for en erhvervsmæssig og kulturel udvikling af lemvig kommunes østlige del Dette sker gennem rådgivning, oplysning, køb og salg af fast ejendom, byggemodning, byggeri og finansiering samt ved arbejde for udbygning af undervisnings- og andre uddannelsesinstitutioner og institutioner for børn og unge i områdetKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Kirstine Hardam A/SKirstine Hardam A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 19,7 millioner til 18,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 44,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 18, året før var det 19. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 30,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 29,3 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 30,7 millioner til 45,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Uffe Hardam. I første omgang er det HARDAM HOLDING A/S og JLP Services S.á. r.l., der står som ejere. I sidste ende er det Uffe Hardam, der er den dominerende ejer. Kirstine Hardam A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med produkter til private og offentlige virksomheder indenfor sundhedssektoren og til slutbrugere og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Restaurant Ved Fjorden ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Restaurant Ved Fjorden ApS, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 277.050 til 310.492 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 481.900 til 623.875. Virksomheden ledes af direktør Kirstine Christensen. I første omgang er det KC Struer ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kirstine Christensen, der er den dominerende ejer. Restaurant Ved Fjorden ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: virksomhedens formål er at drive restaurationvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Struer går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Struer-virksomheden KC Ejendomme Struer ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 73.179 til -139 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 73.179 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 205.083 kroner i det foregående regnskab til 123.209 - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 128.380 til 128.288 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kirstine Christensen. I første omgang er det Steen Søndergaard Christensen og KC Struer ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Søndergaard Christensen og Kirstine Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KC Ejendomme Struer ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering, herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroTJ Byg Mejrup ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 482.573 til 85.304 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 610.360 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i TJ Byg Mejrup ApS var ligesom året før på 1,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Tage Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Tage Jensen. TJ Byg Mejrup ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udføre tømrerarbejde og andet arbejde i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Mejdal er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Refsgaard Ejendomsinvestering ApS i Mejdal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -29.025 til 43.193 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -28.951 kroner året før til 10.693 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejdal-firmaet fra 10.975 til 49.812. Virksomheden ledes af direktør Steffan Bøgelund Refsgaard. I første omgang er det STEFFAN REFSGAARD HOLDING ApS og OLE REFSGAARD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Refsgaard og Steffan Bøgelund Refsgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Refsgaard Ejendomsinvestering ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning af ejendomme, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nørlem-virksomheden Lemvig Nordsøgrus ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lemvig Nordsøgrus ApS, der er en virksomhed i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -19.789 kroner til -19.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 5,3 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Roland Gagel. Virksomhedens reelle ejere er Roland Gagel. Lemvig Nordsøgrus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Ove Christensen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Sdr. Nissum-virksomheden Ove Christensen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 166.428 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 553.649 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ove Tage Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Ove Tage Christensen. Ove Christensen ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er vognmandsvirksomhed og investering
Nedgang på bundlinjen: Servicecentret, Holstebro A/S i Holstebro går fra overskud til underskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Servicecentret, Holstebro A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 21.000 til -26.200 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 111.000 kroner. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit seks ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 3,8 millioner i det foregående regnskabsår til 471.318 - et fald på -88 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kaj Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Kaj Christensen. Servicecentret, Holstebro A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Servicestationer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handels- og reparationsvirksomhed indenfor automobilbranchen og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Tangsø Invest ApSBækmarksbro-virksomheden Tangsø Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.116 til -33.795 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -7575 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -34.755 kroner til -27.841 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 800.153 til 766.358 kroner . Virksomheden ledes af direktør Orla Østerby. I Erhvervsstyrelsens register er Tangsø Invest ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at investere i og drive erhvervsvirksomheder primært i lokalområdet 7660 Bækmarksbro samt kapitalanbringelse og alle hermed naturligt forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kjær Bak Bolig ApS fik større overskud end året førKjær Bak Bolig ApS, der er en virksomhed i Sevel, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 51.366 til 51.924 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 74.916 kroner i det foregående regnskab til 74.803. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sevel-virksomheden fra 78.366 til 118.290. Virksomheden ledes af direktør Brian Kjær Bak. Virksomhedens reelle ejere er Christina Kjær Bak og Brian Kjær Bak. Kjær Bak Bolig ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt investering og hermed forbundet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Landbrugsvirksomhed i MadumMadum-virksomheden BRO 2006 Aps fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -11.656 til -4874 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1850 kroner til -7350 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 69.820 til 68.783 kroner . Firmaet ledes af direktør Poul Kjær Poulsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Poul Kjær Poulsgaard. I Erhvervsstyrelsens register er BRO 2006 Aps anbragt i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive svineproduktion i lejede landbrugsbygningerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Asp-virksomheden Bæklund Design ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bæklund Design ApS, der er en virksomhed i Asp. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 259.382 til 218.394 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 340.682 kroner i det foregående regnskab til 280.094. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Asp-virksomheden fra 242.325 til 412.044. Virksomheden ledes af direktør Jacob Kristian Skovgaard Mortensen. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Kristian Skovgaard Mortensen. Bæklund Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at forhandle gaveartikler og brugskunst, samt at drive anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: L A Kristensen ApS fik større overskud end året førL A Kristensen ApS, der er en virksomhed i Vemb, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16.842 til 41.774 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Vemb-virksomheden fra 331.744 til 364.553. Selskabet ledes af direktør Lars Albæk Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Albæk Kristensen. L A Kristensen ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at besidde andele i selskaber, der ejer eller driver vindmøller samt at investere i aktier og anparter i øvrigt og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nicolajsen Mink ApS i Nørlem gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nicolajsen Mink ApS i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -29.646 til 32.462 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -28.571 kroner året før til 34.198 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-firmaet fra 22.010 til 50.748. Virksomheden ledes af direktør Henrik Nicolajsen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Nicolajsen. I Erhvervsstyrelsens register er Nicolajsen Mink ApS anbragt i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive minkproduktion samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Heldum får underskudDet seneste år er endt med underskud i Heldum-virksomheden SFB Multiservise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -127.738 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -115.021 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Svend Falk Bovtrup. I første omgang er det SFB ENGINEERING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Falk Bovtrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SFB Multiservise ApS anbragt i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde håndværker service samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Lemvig For abonnenter

Haller kigger dybt i pengepungen: - Vi kan mærke vi er ved at være pressede

Søren Espersen forlader Dansk Folkeparti efter 27 år

Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Hver student fik en lille seddel af rektor - her er hvad der stod på den

Lemvig For abonnenter

Se galleriet fra festen på Torvet: Hvis Klods-Hans havde været elev her på gymnasiet, så havde fraværsprocenten været lavere

Lemvig

HF'erne på vej ud i livet: Tag både de kringlede stier men også overhalingsbanen på motorvejen...

Leder For abonnenter

Nu må politikerne lige tackle den udfordring og sikre fremtiden for det elskede hus

Dårlige arbejdsforhold og forringede rettigheder: - Hvis det her udbredes, så kan vi se frem mod amerikanske tilstande på det danske arbejdsmarked

Lemvig

Bremdal Radio køber kollega i nabokommunen: - Jeg lukker simpelthen butikken

Bolig For abonnenter

Hus solgt for 129.200 kroner: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Peter Skaarup forlader Dansk Folkeparti: Har ikke tillid til Messerschmidt

Stor restaurantkæde hæver toplinjen med 10 millioner kroner - men taber igen penge: Ny restaurant og flere store ændringer på vej

Lemvig For abonnenter

Politiker er klar til at slække på reglerne så jordbærbod kan blive stående på havnen

Lemvig

Drama på fjorden her til morgen: Båd sprang læk og to fiskere klamrede sig til kajakker

Intern uro får Jens Henrik Thulesen Dahl til at melde sig under Støjbergs faner: - Jeg kan ikke længere se mig i Dansk Folkeparti på den lange bane

Lemvig For abonnenter

Først smækkede han med døren - to måneder senere er han i bestyrelsen

Lemvig For abonnenter

Turister advares om havskum

Lemvig

Nu ruller bolden igen: 1500 børn skal spille fodbold i weekenden

Annonce