Annonce
Lemvig

S forstår bekymring på skoler

Karsten Kragelund: For mig at se vil det blive lettere for skolerne at sætte ind med det samme de steder, hvis der er problemer, og det er nødvendigt. Arkivfoto: Mikkel Jezequel
Karsten Kragelund bakker op om en ny fordelingsmodel, der vil give folkeskolerne mere frihed til at disponere over deres midler
Annonce

Lemvig: Der er opbakning fra Socialdemokratiet til det udspil om en kommende fordelingsmodel af midlerne til folkeskolen, som familie- og kulturudvalget arbejder med.

Men der er også forståelse for, at der på især Nørre Nissum Skole og Harboøre Skole kan være en bekymring for, at fordelingsmodellen kan ramme skolerne økonomisk.

- Det er ikke en model, der skal indføres som en turnaround på én dag, men i stedet skal implementeres løbende. Jeg tror på, at når der er gået nogle år, så vil den vise sig at være et godt værktøj for at styre midlerne til alle elever i folkeskolen og blandt dem også specialeleverne, siger Karsten Kragelund (S), der er næstformand i udvalget.

I modellen, der har været til høring hos skolerne, og som lige nu bliver behandlet i familie- og kulturudvalget, arbejder man med en såkaldt incitamentsmodel, hvor skolerne får ressourcer efter en model, hvor de mere frit kan disponere over midlerne ud fra tanken om, at politikerne står for den centrale styring, mens ledelsen foregår decentralt på skolerne.

Annonce

Mere fleksibilitet

Karsten Kragelund peger blandt andet på, at den nye model vil give en større fleksibilitet på skolerne.

- For mig at se vil det blive lettere for skolerne at sætte ind med det samme de steder, hvis der er problemer, og det er nødvendigt. Men pengene vil også kunne blive mere på skolerne i det omfang, det er nødvendigt. Modellen skal ramme bredere med fordelingen af midler, end den nuværende aftale gør, siger han.


Jeg tror på, at når der er gået nogle år, så vil den vise sig at være et godt værktøj for at styre midlerne til alle elever i folkeskolen

Karsten Kragelund (S), næstformand familie- og kulturudvalget


I udspillet er der også lagt op til, at den afgivende skole skal sende en pose penge med, der skal følge en elev, hvis vedkommende bliver sendt til specialundervisning.

- Men der er ikke lagt op til, at der skal mulighed for frit at sende eleverne af sted. Der vil stadig være et visitationsudvalg, der skal tage stilling til, om det er nødvendigt, siger Karsten Kragelund.

I  første omgang arbejder familie- og kulturudvalget videre med fordelingsmodellen på et kommende møde, inden sagen skal drøftes i partiernes bagland og til sidst bliver et punkt på dagsordenen i byrådet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Opbakning til Høfde 42-kæmperne

Annonce