Læserbrev

Samfund. Landsforeningen af paradokser

Arkivfoto: Søren E. Alwan

Debat: Kommunerne har nedlagt køkkener på plejehjem.

Motivet var effektvisering og besparelser.

Derefter bevilger Folketinget 425 mill til etablering af køkkener på plejehjem for at fremme livskvaliteten for beboerne.

Enten har forbindelsen været afbrudt oppe fra. Eller, måske er det nede fra forbindelsen er blevet klippet?

Der etableres støjskærme og støjvolde for millioner.

Samtidig er bilfabrikkerne nødt til at tilføre elbilerne en støjkilde.

Den svage lyd fra fremtidens elbiler er så lav, at det for farlig i trafikken.

For ikke så længe siden fik landbruget tilskud til at dræne moser og vandhuller. Så de kunne få mere jord at dyrke.

Samtidig køre mere lige ud.

Det sled måske for meget på styretøjet at køre uden om?

Nu får det samme landbrug tilskud til at etablere moser og vandhuller. Hul i hovedet …

Hvordan kan regionerne være et lokalt islæt?

Det skal man vist op i et rumskib for at kunne få øje på.

I denne uge udtalte en repræsentant for Energinet sig om, hvorfor møllerne står stille, når det blæser …

I perioder kan det økonomisk bedre betale sig at lade dem stå stille.

Nu skal vi have øget kapaciteten med flere møller, der vel også skal stå stille, når det blæser en halv pelikan! Eller hvad er meningen?

Hvad skal vi bruge møller til, hvis de ikke skal producerer strøm?

Det er lidt upraktisk at bruge dem som " tørrestativ" …

Der må være et eller andet kugleskørt ved det afgiftssystem, og ved det prissystem, vi har. Måske begge dele.

Nøjagtig som ved spildvarme, når det bedre kan betale sig at fyre for gråspurvene på taget end bruge energikilden til opvarmning.

At møllerne helst skal stå der, hvor det blæser, og at noget skal transpores videre, kan vel ikke komme bag på nogen.

Ellers står vi med endnu et paradoks i hånden …

Hvorfor kan strømmen ikke være billigere i udkanten, hvor strømmen kommer fra?

Visse politikere står uden tvivl til optagelse som æresmedlemmer i Landsforeningen af Paradokser.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Hussalget i stejl kurve opad

Erhverv For abonnenter

63-årig kaster sig ud i livet som selvstændig: - Det er slet ikke nu, jeg skal stå stille

Lemvig

Livreddere har pakket sammen for i år

Læserbrev

Vindmøller. Særregler diskriminerer borgerne

Debat: Sendt til som svar på læserbrevet ” Vindmøllemafia. Pinlig talsmand for vindmølleindustri”. Dette skal være mit sidste svar til Kaj Bank Olesen, der i et indlæg angriber mig som talsmand for sektoren. Det er naturligt, at der er debat om vindmøller og holdningerne er delte. Det anerkender jeg og sektoren fuldt ud, ligesom jeg anerkender at nogle politikere, naboer og Kaj Bank Olesen selv har andet synspunkt end jeg har. Det er helt legitimt og bør kunne drøftes uden at den enkeltes troværdighed beklikkes og tonen i øvrigt holdes sober. KBO mener, at planlægningen for vindmøller er baseret på "hovsaløsninger". Det er en bevidst fordrejning af virkeligheden, hvor samtlige møller, der er opstillet i Danmark, er godkendt af det lokale byråd. Min pointe i mit første indlæg, som jeg tror KBO desværre mister, er at jeg - modsat KBO, må jeg forstå - mener at, alle skal behandles ens og møde de samme regler, uanset om det er i Ikast-Brande, Ringkøbing Skjern eller Kalundborg, man bor. Det er en opgave for Folketinget. At nogle udviklere af sol eller vindprojekter, ender med at tilbyde forskellige løsninger, skyldes ofte de lokale særregler og hensyn til netop de lokale interesser. At man som KBO så er uenig i resultatet af den lokale løsning er okay, men gør ikke, at det er ”hovsaløsninger”. Jeg synes, det er naturligt og glædeligt, at vindmøllerne er med til at støtte en lokal udvikling. KBO nævner sin bekymring om helbredseffekterne ved støj fra vindmøller, og nævner en række symptomer og sygdomme i flæng. Her har Kræftens Bekæmpelse før sommer afsluttet og offentliggjort verdens vel nok mest omfattende undersøgelser om netop støj og helbred. På baggrund af studiet, der i øvrigt er peer-reviewed og bragt i førende internationale tidsskrifter, konkluderer Sundhedsstyrelsen, også i offentliggjort dokument, at der med studierne ikke er anledning til, at myndighederne finder behov for at ændre på lovgivningen, da beskyttelse af naboerne er god, som den er. Nogle få af studiets konklusioner, hvor der findes mulige indikationer, muligvis tilfældige, kan der være behov for mere information for at forstå, hvad det er Kræftens Bekæmpelse har fundet, og om det er tilfældigheder eller ej. Det har jeg personligt opfordret myndighederne til at se nærmere på. Det Kræftens Bekæmpelse sandsynligvis har fundet i disse få situationer, er gamle vindmøller, muligvis også husstandsmøller, der historisk er opstillet meget tæt på egen bolig. Sådan er reglerne ikke i dag, men for at være helt sikker, opfordrer jeg og sektoren Sundheds- og Miljøstyrelsen til at undersøge dette nøjere. Hvis vores formodning er rigtig, så er støjkrav og regler siden hen strammet op, så en sådan opstilling ikke i dag er mulig, lige som mange af disse gamle vindmøller i stort omfang er taget ned igen på grund af alder. Derfor er der ikke grundlag for KBOs mistænkeliggørelse af, om naboerne kan have tiltro til, at reglerne i dag er gode nok. Det har Sundhedsstyrelsen konkluderet, at de er, og så vidt jeg er orienteret, så har politikerne i Folketinget, der i sin tid bestilte undersøgelsen, taget disse konklusioner til efterretning. Afslutningsvis hvis KBO kender til vindmøller, hvor skygger er problematiske, så vil jeg opfordre ham til at anmelde det til den pågældende kommune, da det er kommunen, der skal føre tilsyn med at møllerne overholder loven, der maksimalt tillader skygge for nabohuse i ti timer om året. Gør de ikke det, så skal de stoppes i de perioder, hvor der kan forekomme skyggekast. Så anmeld den konkrete mølle frem for at mistænkeliggøre alle. Og til sidst mener jeg, at det er en god idé, at Folketinget skal drøfte en salgsoption for vindmøllenaboer. Fra undersøgelser vides det, at mere end fire ud af fem naboer til vindmøller over 80 meter (i en radius af to kilometer) slet ikke oplever gener ved naboskabet, mens fem procent i høj grad er generet. En salgsoption vil give naboer en mulighed for at flytte, såfremt de måtte ønske det. Det, synes jeg, er et godt tilbud, men anerkender fuldt ud, hvis KBO synes, det er en dårlig idé. Igen har jeg tiltro til, at Folketinget beslutter det, de finder bedst, ligesom jeg har stor tiltro til, at kommuner, byråd og borgmestre varetager de interesser, de skal, over for deres egne borgere.

112

Politiet kom forbi: Tre sigtet for at have euforiserende stoffer

Lemvig

Lemvig bys mest søgte parkeringsområde: Nu starter arbejdet på Engen

Lemvig

Lemvig Sundhedshus: Bliver det til andet end flotte visioner

Annonce