Annonce
Læserbrev

Samfund. Landsforeningen af paradokser

Arkivfoto: Søren E. Alwan

Debat: Kommunerne har nedlagt køkkener på plejehjem.

Motivet var effektvisering og besparelser.

Derefter bevilger Folketinget 425 mill til etablering af køkkener på plejehjem for at fremme livskvaliteten for beboerne.

Enten har forbindelsen været afbrudt oppe fra. Eller, måske er det nede fra forbindelsen er blevet klippet?

Der etableres støjskærme og støjvolde for millioner.

Samtidig er bilfabrikkerne nødt til at tilføre elbilerne en støjkilde.

Den svage lyd fra fremtidens elbiler er så lav, at det for farlig i trafikken.

For ikke så længe siden fik landbruget tilskud til at dræne moser og vandhuller. Så de kunne få mere jord at dyrke.

Samtidig køre mere lige ud.

Det sled måske for meget på styretøjet at køre uden om?

Nu får det samme landbrug tilskud til at etablere moser og vandhuller. Hul i hovedet …

Hvordan kan regionerne være et lokalt islæt?

Det skal man vist op i et rumskib for at kunne få øje på.

I denne uge udtalte en repræsentant for Energinet sig om, hvorfor møllerne står stille, når det blæser …

I perioder kan det økonomisk bedre betale sig at lade dem stå stille.

Nu skal vi have øget kapaciteten med flere møller, der vel også skal stå stille, når det blæser en halv pelikan! Eller hvad er meningen?

Hvad skal vi bruge møller til, hvis de ikke skal producerer strøm?

Det er lidt upraktisk at bruge dem som " tørrestativ" …

Der må være et eller andet kugleskørt ved det afgiftssystem, og ved det prissystem, vi har. Måske begge dele.

Nøjagtig som ved spildvarme, når det bedre kan betale sig at fyre for gråspurvene på taget end bruge energikilden til opvarmning.

At møllerne helst skal stå der, hvor det blæser, og at noget skal transpores videre, kan vel ikke komme bag på nogen.

Ellers står vi med endnu et paradoks i hånden …

Hvorfor kan strømmen ikke være billigere i udkanten, hvor strømmen kommer fra?

Visse politikere står uden tvivl til optagelse som æresmedlemmer i Landsforeningen af Paradokser.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgermøde. Lad de ældre beholde trygheden i hverdagen

Debat: Jeg var en af de fremmødte ved borgermødet i Nørre Nissum. Et møde, som havde tiltrukket mere end 200 borgere fra Nørre Nissum, Gudum og Fabjerg. De lokale politikere leverede gode informationer og begrundelser for at ville ændre på det eksisterende layout af ni plejeboliger i Nørre Nissum, og en af de mere positive oplysninger var, at der ikke ville være tale om tvangsflytninger af de nuværende beboere, men at udfasningen ville ske gradvist og kun ved ”naturlig afgang”, det vil sige, at et sårbart voksen menneske først kunne flytte ind i plejeboligen, når en eksisterende beboer gik bort. Mit indtryk af Østbo er, at det fungerer, og at der er tilfredshed med tingenes gang både fra beboernes og personalets side. Beboerne er overvejende ældre fra lokalområdet med fælles flader som alder, baggrund og lokalkendskab. Det giver TRYGHED. Der byttes ugeblade, der udveksles strikkeopskrifter, der spilles brætspil og der tales om gamle dage over en kop kaffe elle to. Og selvom det sikkert skaber tristhed, hver gang en beboer går bort, lever resten af beboerne med visheden om, at det nye menneske der flytter ind deler den samme baggrund og de samme værdier som dem selv, og at tingenes tilstand består. Det giver TRYGHED. Med gradvis udfasning mener politikerne, at hver gang en plejebolig bliver ledig, flytter et yngre sårbart voksent menneske ind, sikkert et menneske med en ganske anden livsbaggrund og erfaring, og et menneske, der nok ikke bytter Familie Journal eller spiller Ludo og især ikke kan tale med om, hvad der skete lokalt for 20-30 år siden. Derved begynder et skred blandt de andre beboere, idet TRYGHEDEN starter at smuldre, og netop TRYGHEDEN er nok det vigtigste element i beboernes hverdag. Jeg forstår god, at hver politisk beslutning som skal tages, nødvendigvis må overvejes grundigt, og analyseres både teknisk, praktisk og økonomisk. Men før disse tre begrundelser bør det menneskelige hensyn altid stå øverst, og det gør det simpelthen ikke i denne sammenhæng. Kære politikere, brug den anstændighed, som jeg er overbevist om, I alle har, og genovervej beslutningen. Jeg tror rigtig mange af de fremmødte til borgermødet deler min indstilling: Lad være med at ændre på noget som fungerer fremragende, lad os beholde TRYGHEDEN i de ældres - og vores alle sammens – hverdag.

Annonce