Annonce
Læserbrev

Sildedød. Kun døde fisk flyder med strømmen

Debat: Tusindvis af sild dør, fordi der er noget galt med vandet de svømmer i - noget de ikke kan tåle, som findes i vandet og/eller på bunden, hvor silden trækker/lever. Det er ikke fordi, der ikke har advaret mod denne situation. Allerede den 25. februar 2020 rettede SF's Signe Munk en række spørgsmål til miljøministeren, hvor hun rejste kravet om en undersøgelse af det sand, som blev dumpet i Nissum Bredning, fra sejlrenden Sælhundeholm Løb, men hun fik en historie om en sommeralge, som pludselig var aktiv om vinteren, i Løgstør (85 kilometer væk). Den 16. marts, få uger efter de sidste bådfulde sediment er dumpet i Nissum Bredning, får vi så de første meldinger om døde sild i tusindvis på kysten mellem Draget og Oddesund. Dagen efter melder østersskraber også om fangster af døde sild på fjordbunden, nær ved dumpepladsen for sandet/sedimentet fra sejlrenden Sælhundeholm Løb, forbi Cheminova. Lad os se på sagen: Tilladelsen til at dumpe/bypass/klappe sedimentet fra Sælhundeholm Løb på en af de rigeste Østersbanker og i Natura 2000 område, bygger på to forkerte præmisser nemlig: • At sandet kommer direkte ude fra Vesterhavet. • At det er rent, og at der ikke er nogen forurening i nærheden af sejlrenden.

Begge præmisser er forkerte.

Sandet kommer fra grundene – her ikke mindst, Den brede Grund, som er opbygget af det sand, der kommer ind fra Thyborøn Kanal. Som igen danner den ene side (nordsiden) af sejlrenden, hvor sandet hentes fra – ud til Nissum Bredning.

På den anden side (sydsiden) af sejlrenden (Sælhundeholm Løb) opstår der problemer. Sandet herfra er med stor sandsynlighed forurenet af udsivning fra kemifabrikken Cheminovas gamle efterladenskaber, som ligger i Rønlands sandede jorde, kun få hundrede meter fra sejlrenden, og den ud-ad-gående grundvands flux fra Rønland viser jo med alt tænkelig tydelighed, at der foregår en forurenings-vandring fra Rønland via grundvandsstrømningen ud mod sejlrenden.

Det er ikke formålstjenligt at sidde på et kontor i Odense og screene/vurdere sand i en smal sejlrende i den vestlige del af Limfjorden. Da kan man nemt komme til at overse, at Danmarks største kemikalie-losseplads kun ligger få hundrede meter væk fra sejlrenden. Jeg vil gøre det helt klart for læseren, Miljøstyrelsen har IKKE undersøgt sedimentet, før de gav tilladelsen til bypass. Det burde de have gjort – især under disse omstændigheder. Det gjorde man derimod, da man skulle have placeret otte vindmøller i 2001 – under hundrede meter fra sejlrenden og fem hundrede meter fra Rønland. Her fandt man ud af 21 prøver: 15 prøver, taget i en sediment dybde på 15 centimeter som indeholdt arsen, chrom, bly og kviksølv, samt pesticider.

Det er dette lag af sand, som vandrer og fylder sejlrenden med ekstra sand, som så igen bliver pumpet op og igen dumpet på østersbanken øst for sejlrenden, hvor de mange døde sild blev fundet.

Det kan ikke passe, at det er os, som skal forklare Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, at sandet fra Vesterhavet ikke følger den officielle- og afmærkede sejlrute - sand er dumt og følger derfor strømmen i lige linje ned over Den brede Grund, som danner nordsiden af sejlløbet.

Derfor kommer sandet ikke direkte fra Vesterhavet, og det er ikke absolut rent, som præmisserne siger, når det ankommer til sejlrenden - fordi det behager myndighederne.

Myndighederne (Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen) burde have undersøgt sedimentet, før tilladelsen til bypass var givet, og de burde have hørt på fjordfiskernes bøn om ikke at bruge deres østersbanker til klappe område. Og ikke bare smide det, hvor det passer dem, fordi de kan og må, da de selv laver lovene.

Om det var dumpningen, der var årsagen til den store sildedød, i det selv samme område i 2020 uge 12, kan vi kun gisne om, men man kan være tilbøjelig til at tro, at dumpningen/klapningen af (sandsynligvis forurenet) sand få uger før, fra sejlrenden forbi Cheminova, kunne være årsagen til at sildene døde. Ikke mindst fordi sildene også blev fundet på bunden af Nissum Bredning i umiddelbar nærhed af det Natura 2000 område, hvor sedimentet blev dumpet/klappet.

Teorien om at alger skulle havde slået flere tusinde sild ihjel i Nissum Bredning hører ikke hjemme i vintertid. Men hvor forholdene er – om sommeren - bedre egnet til udviklingen af lige bestemt den type alger.

Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Jesus har tunet ind på 89,1 MHz

Kultur For abonnenter

Kære Svend. Næste gang jeg kommer til Danmark, ringer jeg naturligvis til dig... med varm hilsen og høj agtelse, Kathleen Kennedy

Danmark

Klar tysk melding om grænseåbning: Åbne sluser til Poetzsch og Calle fra 15. juni

Annonce