Annonce
Læserbrev

Skole. Venter på svar angående nedskæringer på skoleområdet

Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Debat: Jeg vil ikke angribe, beskylde eller skyde nogen noget i skoene. Men jeg vil stille mig spørgende.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan et underskud på så mange millioner kan komme bag på forvaltningen, kommunalbestyrelsen og børne- og familieudvalget?

Og hvis Susanne Ebdrup siger, at det ikke kommer bag på dem, hvor er så den rettidige omhu?

Hvem havde lavet regnestykket omkring sammenlægning af skoler, og havde deri beregnet, at der var nok penge til folkeskolerne? For man budgetlagde vel ikke med et så stort underskud og fyringer? Hvem kunne ikke forudse, at mange elever ville flytte til friskoler? I hvilken privat virksomhed ville ledelsen være urørt af et sådan underskud, mens arbejderne på gulvet ryger i svinget?

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan regeringen kan få skylden for den regnefejl, som nogen må have lavet i Holstebro Kommune. Når Torben Gudiksen siger, at der er otte færre klasser næste år, hvordan kan det bruges som undskyldning for at skære 24 stillinger væk og 26 der skal på nedsat tid?

Hvordan kan der skæres mere på skoleområdet, før det får store konsekvenser for vores fundament, nemlig børnene? Hvordan kan det være, at Holstebro Kommune år efter år er i den allernederste del i statistikken over udgift pr. elev?

Det kunne også være rart at vide, hvad læreren efterhånden skal kunne sige, når der ikke er mulighed for faglig støtte og pædagogiske tiltag, fordi alle timer til ekstra hjælp er skåret væk?

Hvordan kan den nye børne-og ungepolitiks fine ord: ” Alle børn og unge skal understøttes og udfordres gennem en tryg opvækst” passes ind her?

Men måske det blot er nogle andre ord fra den nye børne-ungepolitik: ” Børn og unge vil møde forandringer. Sammenhæng og helhed på tværs af forandringer styrker livsduelighed. Alle børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed i mødet med forandringer” vi er i gang med at prøve af?

For det er måske bare en udfordring for eleverne, som gør dem mere livsduelige? Og hvorledes kommer sammenhæng og helhed så ind i billedet? Hvor er borgmesteren i alt det her?

Og til slut kunne jeg rigtig godt tænke mig, at se regnearket på skolesammenlægningerne, men mon jeg kan det?

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

112

21-årig måtte ikke køre bil

Annonce