Annonce
Lemvig

Sløjfer strandbeskyttelsen ved havne

Strandbeskyttelseslinjen (rød streg) fjernes langs med Strandvejen i Lemvig. Den gule streg viser den nye afgræsning, der fortsat omfatter golfbanen.
Miljøministeriet ophæver strandbeskyttelseslinjen på to arealer i henholdsvis Lemvig og Thyborøn, hvilket vil gøre det lettere for kommunen at administrere
Annonce

Lemvig/Thyborøn: Miljøministeriet har ophævet strandbeskyttelseslinjen på to områder ved henholdsvis Lemvig Havn og Thyborøn Havn. Til gengæld har ministeriet afvist at ophæve strandbeskyttelseslinjen ved jollehavnen på Remmerstrand, hvilket ifølge direktøren for kommunens teknik- og miljøforvaltning, Claus Borg, ikke vil få større konsekvenser.

- Vi havde søgt om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen ved havnen på Remmerstrand for at få en større handlefrihed omkring arealet. Der ligger dog ikke konkrete projekter for stedet, så derfor får afslaget ikke større betydning, siger han.

Strandbeskyttelseslinjen en en forbudzone langs med stranden, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer. Det begrænser blandt andet mulighederne for at bygge, sætte hegn, tilplante, udstykke eller ændre på terrænet. Linjen trækkes normalt 100-300 meter fra kysten, hvilket flere gange har skabt problemer for kommunerne, når konkrete projekter skulle sagsbehandles.

I 2016 bestemte den daværende regering, at kommunerne kunne søge om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på arealer, der ligger i sammenhæng med eksisterende bebyggelse og ikke rummer væsentlige naturværdier. Lemvig Kommune har derfor søgt om at få ophævet strandbeskyttelseslinjen på tre arealer, hvoraf området på Remmerstrand var det ene.

Langs med havnen i Thyborøn bliver strandbeskyttelseslinjen ophævet for havnearealet. Fremover bliver strandbeskyttelseslinjen flyttet og følger den gule linje, der fremover beskytter arealet mellem den nordre lagune og landevejen.
Annonce

Thyborøn Havn

Det andet areal handler om Sydhavnen i Thyborøn, hvor havnen allerede har fået tilladelse til at skabe et nyt havneareal hen til den eksisterende mølledæmning ved FMC-Cheminova. Det er sket med en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og nu har ministeriet accepteret helt at sløjfe linjen på arealet. - Hidtil har vi været meget låst af en fortolkning af, hvad der er havneformål. Nu får vi en større handlefrihed for arealet. Der er ingen konkrete projekter, der ligger og venter, men nu kan der også blive plads til for eksempel turismerelaterede ting i området, siger Claus Borg.

Kommunens ansøgning er dog kun delvist imødekommet. Kommunen havde også søgt om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet langs med mølledæmningen, hvor havnen på lang sigt strategi om, at der kan udvides ved opfyldning.- Hvis hele havnens masterplan bliver udrullet, vil vi måske søge igen, men vi er meget godt tilfredse med det, som vi har opnået her, siger Claus Borg.

Annonce

Lemvig Havn

Det tredje areal, som Miljøministeriet har behandlet, er en ansøgning om at ophæve strandbeskyttelseslinjen langs med Strandvejen i Lemvig, hvilket ministeriet har imødekommet. Det var netop strandbeskyttelseslinjen, der for et par år siden forhindrede Jens Hedevang i at lave en klatrepark i de store bøgetræer på stedet, da han ikke kunne få en dispensation fra linjen. - Den vil ikke længere være en forhindring, men dermed er det ikke afgjort, at der ville være en klatrepark. Hvis han havde fået dispensation, ventede der efterfølgende en længere proces med at få en godkendelse igennem hos kommunen, siger Claus Borg. Jens Hedevang har dog ikke på nuværende tidspunkt besluttet sig for at tage projektet op igen. Det nuværende Museum for Religiøs Kunst ligger også inden for den strandbeskyttelseslinje, der nu er sløjfet. - Derfor vil for eksempel museet have større mulighed for for eksempel at udvide, hvis der en dag opstår et ønske om det, siger Claus Borg. Kommunen havde også søgt om at få strandbeskyttelseslinjen fjernet på et areal, der medtog golfbanen, men det har ministeriet afvist med den begrundelse, at arealet ikke knytter byområder tættere sammen.

Annonce

111 arealer

I alt har ministeriet valgt at ophæve strandbeskyttelseslinjen på 111 arealer ved havne i hele landet. De 111 arealer ligger i sammenhæng med bebyggelse og rummer ikke væsentlige naturværdier. Derfor ophæver miljøministeren strandbeskyttelsen helt 55 steder og delvist 56 steder. I alt havde 47 kommuner søgt om ophævelse ved 166 lokaliteter. - Vi skal værne om vores naturlige, åbne kyster, men nogle steder kan vi godt åbne op for mere lokal udvikling uden at gå på kompromis med det. Jeg ser ingen grund til at stå i vejen for udvikling på mindre arealer, som eksempelvis ligger indeklemt mellem en havn og en by, og hvor det ikke går ud over naturværdier. Nu kan kommunerne bedre skabe mere levende havnemiljøer med flere tilbud til turister og muligheder for erhvervslivet, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

For to år siden kørte Jesper sin kone på plejehjem: - Jeg følte mig som det mest utro væsen over for Hanne

Coronavirus

Live: Sundhedsstyrelsen anbefaler øget brug af mundbind hos lægen

Annonce