Annonce
Debat

Slip ældrevagthunden løs

Debat: Hvis vi som samfund skal forhindre yderligere underminering af ældreplejen, er det helt afgørende, at vi alle agerer vagthund.

I disse uger er kommunerne igen i fuld gang med at planlægge mulige besparelser på ældreområdet, for at få økonomien til at hænge sammen.

Nu diskuterer man at droppe den varme aftensmad, at trappe rengøringen ned til hver tredje uge og nedsætte antallet af toiletbesøg. Men 73.000 svækkede ældre sidder allerede i dag uden den hjælp, de har brug for. Og de allermest svækkede ældre, der har brug for hjælp døgnet rundt, kan ikke få en plejebolig, fordi der ikke er boliger nok.

I Ældre Sagen vil vi ikke acceptere det. Når man har bidraget til at opbygge velfærdssamfundet, til at medfinansiere barselsorlov, børneinstitutioner, skoler, og SU til uddannelse – så skal velfærden også være der, når man har behov for det som svækket ældre.

Rammerne for, hvor meget kommunerne har at gøre godt med, fastlægges hvert år gennem forhandlinger mellem staten og kommunerne.

Ældre er blevet klippet og klemt i trafikken af penge mellem stat og kommuner. De penge, kommunerne har fået til ældreområdet, er endda i flere tilfælde blevet anvendt til mange andre formål end til ældreområdet.

Efterhånden er der brug for en New Deal i de forhandlinger, så kommunerne ikke kan stramme visitationen til hjælp, hver gang de skal finde besparelser. Ellers risikerer dansk velfærdspolitik at bryde med. Sammenbruddet ses overalt. Ældreområdet fik ikke det fokus i regeringsaftalen, som det fortjener.

Ældreområdet fylder kun ganske få linjer i det fælles politiske forståelsespapir, som regeringen blev enige om med støttepartierne efter valget. Det er intet mindre end rystende. Og det er stærkt bekymrende.

Det glæder os, at den nye sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), har udtrykt håb om, at han vil rode bod på det. Det håber vi mildt sagt også. Men indtil vi ser resultater, så lad os alle hjælpes ad med at være vagthunde for ældreområdet.

Vi skal alle kunne leve et godt liv – hele livet. Også vore svækkede ældre medmennesker!

Annonce
Bjarne Hastrup
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Lemvig står for største fremgang

112

Gnist antændte storbrand

Læserbrev

Sygeplejersker. Nye tiltag - og flere på fuldtid

Debat: Har med stor interesse læst indlægget med tanker fra en sygeplejerske, hvis arbejde jeg beundrer og har dyb respekt for. Jeg kan med sikkerhed sige, at forslaget om fuldtidsstillinger ikke er et udtryk for arrogance eller mangel på anderkendelse af det store arbejde sundhedspersonalet yder 365 dage om året. Sundhedsvæsnet står over for store udfordringer. Der bliver flere ældre, flere med kroniske sygdomme, arbejdsmiljøet er hårdt, og vi kan ikke bare blive ved at overlæsse personalet - der er brug for flere hænder. Og hænderne bliver der rift om i fremtiden, ikke mindst fordi vi har faldende ungdomsårgange og stor konkurrence. Der er ingen tvivl om at sygeplejerskerne har travlt - derfor at det jo også dejligt, at vi med aftalen mellem regeringen og Danske Regioner nu får 129 millioner kroner, som skal sikre ekstra 215 sygeplejesker i vores region. Det er en god historie, der vil give et mærkbart løft til både patientbehandling og et hårdt presset arbejdsmiljø. Selv om alle stillinger som udgangspunkt skal slåes op som fuldtidsstillinger, er det vigtig at slå fast, at ingen kan tvinges op i tid imod deres ønsker. Ud fra en samlet vurdering kan og skal der tages hensyn til behov for ansættelse på nedsat tid. Det må og skal der ikke skabes usikkerhed eller frygt for. Ledigheden blandt sygeplejesker er lav, og mange er på deltid. I vores region er det cirka hver anden. Det kan der være mange gode grunde til, og det har sine fordele i et fleksibel sundhedsvæsen. Skal vi løse opgaven med flere hænder og få stillingerne besat, så får vi brug for at flere går op i tid og arbejder længere. Derfor må vi i dialog med de deltidsansatte og de faglige organisationer om, hvad der skal til for at gå op i tid og arbejde længere. Der findes ingen lette løsninger. Sammen med flere ansatte og en vifte af nye initiativer, skal vi skabe nogle attraktive arbejdspladser med kvalificerede medarbejdere i et arbejdsmiljø, som folk kan holde til at arbejde i på fuldtid. Andre faggrupper - blandt andet sosu-assistenter - skal tænkes ind i løsningen af arbejdsopgaverne. Flere skal uddannes og ind i et bedre introduktionsforløb for nyuddannede, så virkeligheden bliver en positiv oplevelse, og dermed en bedre fastholdelse. Horsens har vist vejen. Det kan lykkes. Vi skal fokusere på de gode løsninger, der skabes i hverdagen omkring borgeren mellem medarbejderne på hospitaler, praksissektoren og den kommunale hjemmesygepleje. Fremtidens sundhedsvæsen skabes først og fremmest af sundhedsvæsnets medarbejdere, som med inddragelse af borgerne finder løsninger med kvalitet, nærhed og sammenhæng. En stor opgave, som vi må sætte alt ind på lykkes.

Lemvig

Det er bare blevet godt

Annonce