Annonce
Lemvig

Startskuddet gik i Thyborøn til Danmarks-historiens største anlægsinvestering

Energinet.dk har lejet MMT's havundersøgelsesskib "Relume" til at undersøge havbunden, hvor den nye energiø skal anlægges. Skibet sejlede søndag fra Thyborøn. Foto: Benny Gade
De næste uger skal "Relume" undersøge hav-området, hvor der skal anlægges en energiø

Thyborøn: Søndag gik starten officielt til at anlægge den nye energiø i Nordsøen. Det skete, da havundersøgelsesskibet "Relume" sejlede ud fra Thyborøn Havn og dermed officielt startede Danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

"Relume" skal undersøge et havområde på næsten 1000 kvadratkilometer svarende til det dobbelte af Bornholms størrelse. Det ligger 80-100 kilometer ud for Thyborøn, hvor Folketinget har besluttet af anlægge en energiø med tilhørende vindmøller. Arbejdet med at gennemføre det milliarddyre projekt er lagt i hænderne på Energinet.dk, som har brug for at kende de nøjagtige forhold på havet. "Relume" skal sammen med et tilsvarende skib, der senere støder til, kortlægge både havbunden og de geologiske lag i ned til 100 meters dybde for at sikre, at bunden både kan bære energiøen samt de møller, der skal opstilles.

Energistyrelsen gav den 28. april Energinet.dk tilladelse til at udføre forundersøgelserne, der skal være afsluttede senest 31. december 2023.

Annonce

Energiø

En energiø er et samlingssted for store mængder af energi fra havvind. Fra energiøen omformes og videresendes energien til flere lande.

Energiøen i Nordsøen skal levere 3 GW havvind stigende mod 10 GW senere.

Energiøen i Nordsøen bliver en kunstig ø-konstruktion bestående af en eller flere former for sænkekasser 80 km. ude i havet fra den danske kyst – i første omgang med et areal, der svarer til 18 fodboldbaner.

Omtrent 200 vindmøller på havet vil producere de 3 GW i første fase, når energiøen i Nordsøen er i drift. Vindmøllerne bliver formentligt højere end hidtil, måske helt op til 260 meter høje. Det er højere end for eksempel pylonerne på Storebæltsbroen.

210 milliarder kroner er de estimerede samlede investeringsomkostninger for energiøen i Nordsøen inklusive 10 GW havvindmølleparker, elektriske anlæg på øen og transportkabler til land.

Ud over at registrere sandbanker, rev og kampesten, skal man også kortlægge eksisterende søkabler og rørledninger samt affald og udstyr fra fiskeri, rifter i havbunden fra skibsankre med mere. Skibene ventes også at sejle hen over enkelte skibsvrag, der stammer fra Jyllandsslaget i 1916 samt efterladenskaber fra 1. verdenskrig. Derfor skal skibene også identificere granater og miner, der fortsat ikke er eksploderede og derfor kan udgøre en risiko.

Forundersøgelserne skal bidrage til en miljøvurdering af energiøen og havvindmølleparker samt til, at energiøen kan etableres med mindst mulig risiko for vinderen af kommende udbud af havvind og ø. Denne risikominimering forventes at give lavere budpriser. Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Stak af med båd og trailer

Lemvig For abonnenter

Det ene sted kan de nærmest ikke huske, hvornår der sidst er kommet nyfødte til - det andet sted kan de hver dag høre byens børn fra stuen

Lemvig

Taske med dyrt indhold blev stjålet

Annonce