Annonce
Læserbrev

Status. Projekt ”Genetablering af Tvis trinbræt”

Annonce

Debat: Tak til Henrik Bohl Pedersen for i sit læserbrev af den 13. november på Dagbladets hjemmeside at spørge ind til status på projekt ”Genetablering af Tvis trinbræt”.

Status er, at aftalen om ”Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.” fra den 9. juni 2017 er udformet sådan, at den kommende operatør forpligtes til at betjene op til fem nye stationer – Jerne, Laurbjerg, Stilling, Tvis og Sparkær. Forligsparterne bag aftalen er Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Genudbuddet løber fra december 2020 og otte år frem med option på forlængelse i yderligere to år, og omfatter bl.a. strækningen Struer-Holstebro-Herning-Vejle. Arriva vandt efterfølgende udbuddet.

Så staten har sørget for, at toget standser i Tvis, såfremt Tvis trinbræt måtte blive anlagt i udbuddets løbetid. Så langt - så godt!

Men hvem skal så bekoste genetableringen af Tvis trinbræt? Det er den gordiske knude, der henstår uløst. Det handler om betaling for en nærmere undersøgelse af, hvad det koster at genetablere trinbrættet, og så selvfølgelig afholdelsen af den endelige anlægsomkostning.

Transport- og Boligministeriet anslog den 28. marts 2017 i en overslagsberegning, at en genetablering af Tvis trinbræt koster 17,0 mio. kr. plus 8,5 mio. kr. i 50 procent sikkerhedsmargin. Det kan dog gøres billigere. Det viste Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke 88 den 28. februar 2019, som bl.a. indeholdt en statslig bevilling på i alt 34,5 mio. kr. til en grundløsning for genetablering af både Laurbjerg og Stilling station. Men det kan gøres endnu billigere. Hvis man eksproprierer den gamle stationsbygning og river den ned, så er der direkte adgang til perronen ud til det eksisterende vigespor. En løsning der næppe kan koste mere end 10 mio. kr.

Fra støtteforeningen har vi løbende presset på for, at man fra statens side af afsætter en bevilling til en nærmere undersøgelse af Tvis trinbræt, så der kan blive udarbejdet et statsligt beslutningsgrundlag. Det gjorde man med Laurbjerg og Stilling station, da man i Bedre og Billigere Kollektiv Trafik forligskredsen den 15. juni 2017 bevilligede 2 x 2 mio. kr. til det formål. En forligskreds der, efter at Dansk Folkeparti opsagde forliget i forbindelse med folketingsvalget den 5. juni 2019, nu består af partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Det er hos denne gruppe af partier, at støtteforeningen forsøger at finde opbakning til bevilling af de nødvendige statslige midler, der kan bane vejen for en genetablering af Tvis trinbræt.

Fra støtteforeningens side af så mener vi, at en genetablering af Tvis trinbræt er en statslig anlægsopgave. Det er trods alt på en statslig jernbanestrækning, at anlægsprojektet skal etableres. Om et kommunalt medfinansieringstilskud er muligt er til gengæld svært at sige. Holstebro Kommunes økonomi er i disse år stærkt udfordret. Men selvfølgelig appellerer vi til alle relevante politiske beslutningstager om at bidrage til at fremme beslutningen om en statslig genetablering af Tvis trinbræt. En realisering af projektet vil have store positive effekter for Tvis såvel som for Holstebro Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Stort fremmøde til valget

Lemvig

Menighedsråd slår sig sammen i 2021

Lemvig

Jesper Andersen sælger Danbolig

Annonce