Annonce
Læserbrev

Sundhed. Psykiatrien i Region Midtjylland er tilført 240 millioner kroner på tre år

Debat: Regionerne har fået en økonomisk håndsrækning fra regeringen. I løbet af i år og næste år får Region Midtjylland penge til at ansætte 215 nye sygeplejersker. Midt i glæden lyder der kritik af den fordeling, som Forretningsudvalget lagde op til, og som regionsrådet nu har besluttet.

Den kritik finder jeg både ærgerlig og unfair.

Regionsrådet har besluttet, at psykiatrien for en del af sine egne finanslovsmidler skal ansætte 40 sygeplejersker.

Det er rigtigt, at psykiatrien ikke får finansiering fra sygeplejerske-puljen til disse 40 stillinger. Men samtidig med pengene fra staten målrettet til flere sygeplejesker, har psykiatrien fået en meget stor bevilling fra finansloven for 2020 (og årene fremover). Dette store løft af psykiatrien vil blandt andet blive brugt til personale, herunder sygeplejesker, og disse nye sygeplejesker synes jeg selvfølgelig, vi skal “tælle med” i de 215 sygeplejerskestillinger, som Region Midtjylland skal løfte med.

I den nuværende valgperiode har psykiatrien i forvejen fået tilført store beløb fra både region og stat. Vi taler om et historisk løft. Som en første handling tilførte regionsrådet tilbage i 2018 25 millioner kroner til at styrke behandlingen af psykisk syge.

I 2019 blev der yderligere tilført 75 millioner kroner samlet set fra region og stat.

Og i løbet af i år bliver den økonomiske ramme løftet med yderligere 140 millioner kroner.

Alt i alt er det en tilførsel på 240 millioner kroner årligt fra 2020. Altså varige beløb og ikke den finansiering fra midlertidige satspuljer, som vi – desværre - tidligere har været vant til på området. Med 240 millioner kroner i spil vil der naturligvis på sigt også blive ansat flere sygeplejersker i psykiatrien, så patientbehandling og arbejdsmiljø også her kan få et tiltrængt løft.

Med de nye penge får psykiatrien mulighed for at udvikle sig. Det er for mig afgørende, for psykiatrien er en vigtig prioritering for hele regionsrådet.

Det økonomiske løft går for eksempel til at udvide personalenormeringerne, omlægge lavintensive senge i Skejby til 12 almindelige psykiatriske senge i Randers og otte overnatningspladser i Borgernes Psykiatrihus Aarhus. Med pengene kan vi også etablere Psykiatrien i Nordvest og Borgernes Psykiatrihus i Aarhus, behandle PTSD og ansætte peer-medarbejdere – plus mere.

Langt de fleste af pengene fra finansloven er der dog endnu ikke sat adresse på. Jeg ser med interesse og spænding frem til, at der fra statens side bliver fastlagt en række principper for, hvordan de mange nye penge skal fordeles på psykiatriens områder. På den baggrund kan vi i Region Midtjylland få truffet de nødvendige beslutninger, så pengene kan komme til gavn for brugerne og til glæde for personalet.

Anders Kühnau. Arkivfoto: Axel Schütt
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Lemvig står sammen om at holde afstand

Lemvig

Topper listen over grønne kommuner

Lemvig

Præst laver national påskeside

Læserbrev

Corona. Derfor sender vi hjælp til verdens fattigste

Debat: Afrika og nærområderne står over for en humanitær og økonomisk katastrofe, som for hver dag vokser sig større. Det kommer til at gå hårdest ud over flygtningelejre, tæt befolkede områder og de fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper. Især Afrika har en endnu mere uoverskuelig fremtid foran sig nu, hvor coronavirus tager til på kontinentet. FN’s Økonomiske Kommission for Afrika (UNECA) vurderer, at væksten bare på det afrikanske kontinent næsten bliver halveret i 2020 fra 3,6 procent til 1,8 procent som følge af coronavirus. Og det var inden krisen rigtig tog fart. Et så stort økonomiske kollaps vil sammen med svage sundhedssystemer formentlig koste flere tusinder mennesker livet, skabe massiv arbejdsløshed og risikere at presse unge mennesker til at forlade deres hjemegne i jagten på en fremtid – og måske i sidste ende søge mod Europa. Det er derfor, at vi nu skal udvise rettidig omhu og international solidaritet. Vi har som nation og samfund en forpligtelse til at hjælpe dem, der kalder på vores hjælp. Det gør de nu. Derfor har vi – et bredt flertal i Folketinget – besluttet at bevillige samlet 650 millioner kroner til blandt andet en her-og-nu-indsats for at bekæmpe smittespredningen og afbøde de økonomiske konsekvenser på længere sigt. For i mange udviklingslande kan fattigdom være lig med død. Hjælpepakken går for eksempel til danske NGO’ers arbejde med at bekæmpe coronavirus, de afrikanske landes egne indsatser, beskyttelsesudstyr til lokale sundhedsmedarbejdere, bedre adgang til rent vand, sanitet og hygiejne, og til de store FN-organisationer, som også har ekspertisen og erfaringen til at håndtere de humanitære og økonomiske kriser, som vi ser ind i. Pengene til hjælpepakken findes i den allerede eksisterende udviklingsbistand, hvoraf 350 millioner kroner kommer fra den standby-pulje, partierne er enige om at afsætte til bekæmpelse af coronavirus. Puljen er er finansieret ved at sætte andre udviklingsprojekter midlertidigt på pause. De resterende midler til hjælpepakken findes i de humanitære reserver allerede afsat på Finansloven for 2020. Vi har som land en entydig interesse i at hjælpe flygtninge og de fattigste og sikre, at der også i fremtiden er jobmuligheder i Afrika til den stadig voksende afrikanske befolkning.

Lemvig

Campingpladser starter forsigtigt op

Annonce