Annonce
Læserbrev

Sundhedshuse. Skal styrkes med nærhedspulje

Debat: Venstre i regionsrådet vil styrke regionens sundhedshuse med en årlig nærhedspulje på 15 millioner kroner startende i år 2020.

Sundhedshusene er et vigtigt led i vores samlede sundhedsvæsen, og en pulje på 15 millioner kroner skal bruges til at finansiere styrkelse af de sundhedsydelser, som regionen varetager i sundhedshusene.

Sundhedshusene er opbygget forskelligt med varierende indhold af sundhedsfunktioner, for eksempel praktiserende læger, ambulante hospitalsfunktioner og kommunale sundhedsprofessionelle. Behovet og mulighederne for udbygning er derfor varierende blandt regionens sundhedshuse.

I nogle sundhedshuse kan der med fordel etableres flere ambulante hospitalsfunktioner, for eksempel billeddiagnostik eller hjertelæger. Derved leveres de vanlige hospitalsfunktioner tættere på de fleste borgers bopæl.

Generelt er det dyrere for hospitalerne at levere ydelser i sundhedshuse fremfor på hospitalet, og puljen skal bruges til at dække udgifterne til disse meromkostninger.

Venstre ønsker, at der leveres flere sundhedsydelser tættere på borgernes hjem - men kun vis den faglige kvalitet er i orden. Venstre vil medtage forslaget til de kommende budgetforhandlinger i Region Midtjylland.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politik. Fup eller fakta, Mette Frederiksen?

Debat: Statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget, var ikke blot en tale til tingets medlemmer, men også en tale til hele det danske folk. En politisk tale, der lovede meget, men fattig på konkrete bud på, hvordan de mange valgløfter skal indfries. Og på trods af hendes løfter om bedre uddannelse, sundhed og pleje, var løfterne ikke ledsaget af konkrete løsningsforslag. I løbet af den lange tale fokuserede hun på en lang række samfundsproblemer blandt andet stressede sygeplejersker, langsommeligt politi og jammerligt skattevæsen, men returnerede 34 gange til ordet tillid. Med en dyster tone påstod hun, at ”tilliden slår revner”. Og hvor har hun ret! Tilliden mellem vælgerne og politikerne er på vågeblus. Men det var vist ikke det, hun tænkte på. Det hun påstod var, at danskernes tillid til hinanden er svækket, og at vi stoler mindre på hinanden end tidligere. På Folketingets åbningsdag sad den måbende danske befolkning og lyttede, mens landets statsminister og førstedame stod og talte Danmark ned, ned, ned - og i uoverensstemmelse med sandheden, ”mens statsministertoget drønede forbi ARNE”, der troede at det var hans tur! Sagen er nemlig, at den nyeste forskning viser, at danskernes tillid til hinanden er steget fra 52,7 procent i 1955 til 77,4 procent i 2017 (European Values Study 1017 ), hvilket afslører statsminsterens uvidenhed eller forsøg på at manipulere med det danske folk. Det skaber ikke just tillid til den nye statsminister. Og det på trods af delkonklusionerne i forskningsresultaterne, der viser, at folk et højere uddannelsesniveau og homogene boligområder skaber højere tillid, mens et lavere uddannelsesniveau, blandede etniske boligområder og folk med indvandrerbaggrund trækker i modsat retning. Med en omskrivning Poul Nyrups kliché ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?”, stiller hun elegant det retoriske spørgsmål ”Kan vi ikke finde en bedre balance?” Jo, det kan sagtens, hvis Mette Frederiksen finder en bedre balance mellem Fup og Fakta, når hun står på Folketingets talerstol.

Holstebro

Familie på fem i ulykke på Holstebro-motorvejen: Barn indlagt på traumecenter

Annonce