Annonce
Debat

Svar til Amdi Christiansen (SF)

Debat: Der var et svar fra byrådsmedlem Amdi Christiansen (SF) på Redaktør Kjeldbjergs leder ang. kvotekonger. Her går Kjeldbjerg kraftig i rette med det uretfærdige i systemet kort fortalt og mener faktisk, at disse folks og pengeinstitutters initiativ er en gang humbug til egen fortjeneste.

Nu forholder det sig imidlertid således, at det var folk af Amdis egen klasse (politikerne), der engang for ikke ret mange år siden, da Fiskeribanken stod på gravens rand, introducerede begreberne IOK og FKA til fiskerierhvervet og dermed begrebet omsættelighed på fiskekvoter. Og når noget er omsætteligt, er der altid en sælger og en køber, og det gøres efter gældende regler.

Nu kender jeg bedst forholdene fra min egen by, og jeg er da fuldstændig overbevidst om, at de omtalte konger har sikret på alle mulige måder, at tiltagene blev foretaget efter fuld lovlig juridisk procedure, så man ikke efterfølgende risikerede mistanker om fusk og svindel. Jeg kan i hvert tilfælde konstatere en fantastisk aktivitet på havnen, der har skabt arbejdspladser over en bred front og spredt sig op i byområdet. Jeg vil da så sandelig håbe, det kaster penge af sig. For der er faktisk rigtig mange flittige hænder, der er afhængige af en god ugeløn.

At Amdi også har konstateret er, at mange af de små fartøjer er forsvundet fra de inde danske havne, men det behøver jo ikke at betyde, at fiskerne har afhændet deres rettigheder godvilligt. Fiskerne kan lide at fiske. Det er deres liv og drøm om at gøre dette til en levevej for dem selv og deres familier. Men det kan jo være svært, hvis ikke i politikere vil yde dem den hjælp, men konstant gøre tingene ekstremt besværlige med lukkeperioder, fiskeforbud, tilmeldepligt ved landing og en bøde på 5.000 kr. for den mindste forseelse. Folk bliver træt af at passe deres arbejde på søen, fordi de skal tækkes jer politikere på landsiden.

Min egen kæphest har altid været, at vil du vide noget om fiskeri, så luk ørerne for politikere, biologer, bureaukrater og i særdeleshed for kontrolfolk, men spørg dem, som faktisk lever af det og i det, nemlig fiskerne.

Ingen skærer vel den gren over, man selv sidder på. Fiskerne høster kun af havets ressourcer i rimeligt omfang.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce