Annonce
Læserbrev

Svar til Maria Reumert Gjerding. Omsorg for naturen er ikke fremmed for Holstebro Kommune

Debat: Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding (MRG), beskrev i onsdags i et læserbrev sin forenings syn på vores bøvl med oversvømmelser. Hun fortæller, hvad vi bør gøre samt om sin omsorg for naturen. Disse to ting kan ifølge MRG godt kombineres.

Omsorg for naturen er på ingen måde fremmed for Holstebro Kommune, hvilket jeg gerne vil give nogle eksempler på.

Jeg vil dog især svare på vores initiativ om at minimere problemet med vand. Her er MRG tilsyneladende fejlinformeret. Storåen kunne selv løse problemet med vand ved bare at flyde over, hvis Holstebro by ikke var der, hvor den er. Byen blev etableret ved et vad over åen for snart 750 år siden. Åen er derfor en forudsætning for byens eksistens. Forskellige generationer af politikere og byplanlæggere har lavet den fejl at bygge byen for tæt på åen.

Hverken kommune, stat eller ejerne af ejendommene har pengene til at rømme de ejendomme, der er truet af oversvømmelser. De skønnes at have en samlet værdi på omkring fire milliarder kroner. Derfor må vi finde en fremtidsrettet løsning, hvor vi kan dæmme op for oversvømmelses-hændelser i midtbyen, som svarer til 100 års hændelser. EU's oversvømmelsesdirektiv pålægger os direkte, som eneste indenlands-kommune, at handle på problemet.

Her kan naturen ikke selv løse problemet, heller ikke ved at vi graver lidt, så åvandet kan løbe ind på marker. Den løsning kan være oplagt andre steder, hvor det også kan give andre fordele, men ikke ved Holstebro på grund af opgavens omfang. MRG skriver, at man kan finde områder langs åen, der kan rumme 680.000 kubikmeter vand. Vi kender godt potentialet i nærheden af åen, men vi har behov for mere end seks gange så meget som det anførte. Derfor forslår DNs forslag ingen steder.

MRG skriver samtidig, at der er to steder i Holstebro Kommune, hvor vandet kan ledes ind. Vi gør selv i vores projekt brug af tilgængelige arealer fra kommunegrænsen, som ligger tæt på den nye dæmning og til Ringvejen ved Vandkraftssøen. Her er ikke flere arealer - med mindre DN vil oversvømme Mejrup på nordsiden eller pumpe vandet op på høje marker på sydsiden.

Holstebro-løsningen går ud på at parkere vand oven på det vand, der er der i forvejen, når ådalen allerede er massivt oversvømmet. Her breder Storåen sig naturligt i hele ådalens bredde.

MRG taler om, at vi oversvømmer 148 + 135 hektar natur, og hun taler om blomster, der drukner. Det er ganske misvisende, idet det både omfatter Vandkraftssøens 70 hektar og ådalen, der som nævnt allerede er oversvømmet i den situation. Når vandmasserne kommer, står 80 procent af arealerne, MRG nævner, allerede under vand. Vi skal derfor kun inddrage et mindre ekstra areal, når vi putter mere vand oven på. Alternativet vil være at finde en masse nye arealer at oversvømme. Og med hensyn til drukning af blomster, så er det beskrevet i VVM redegørelsen, hvor det konstateres ikke at udgøre en væsentlig risiko.

Men det er da lidt et paradoks, når MRG finder, at åens naturlige adfærd med at oversvømme omgivelserne udgør en trussel mod blomster og andet liv. Dette sker samtidig med, at hun siger ådalen rummer en masse fin natur.

MRG skriver, at vi laver en spærring, som hindrer fisks mulighed for at flytte sig i åen. Det er ikke korrekt, idet vi bremser den ekstra mængde vand, der kommer ved en ekstrem hændelse. Der vil stadig passere en pæn mængde i åen. Dette har lystfiskerne forstået, og de påklager derfor ikke vores afgørelse. I øvrigt fortæller DTU Aqua, at fisks mobilitet ikke er stor, når der er en vild strøm med meget vand i åen.

Holstebro Kommune har netop sammen med Holstebro & Omegns Fiskeriforening, som det eneste sted i Danmark, fået skabt en levedygtig og selvfornyende bestand af laks. Det er sket ved en bevidst satsning med vandløbsrestaureringer og udlægninger af gydegrus. Vi har udlagt omkring 150 hektar af kommunalt ejede skove til naturnær skovdrift. Vi har ni Natura 2000 områder i vores kommune, nogle sammen med nabokommuner, vores naturpleje omfatter heder, klitter, strandenge og ådale, vi er en del af Nissum Fjord Naturpark, og lige om lidt er vi en del af Geopark Vestjylland. Så værdien og betydningen af en rig og variereret natur er ikke fremmed for os. Men vi kan altid gøre det bedre, hvilket vi til enhver tid er åbne for at drøfte.

Maria Reumert Gjerding er velkommen til at besøge os og få en rundtur i vores varierede natur og landskab. Så kan vi samtidig få en snak om, hvordan lokale folk i vest lever med og af naturen.

Arkivfoto: Morten Stricker
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Søren V. Jensen overtager murer-firma

Kultur

Ole & Elo streamer aflyst koncert

112

Mand løb nøgen rundt

Danmark

Frygter skævvridning af Danmark efter coronakrise: Regeringen varsler særlig hjælp til landdistrikterne

112

Fik to anmeldelser om biler på havnen

Annonce