Annonce
Debat

Symbolsk slag i luften fra Venstre

Karsten Filsø. Pressefoto: Ole Mortensen

Læserbrev: Venstre havde ved sidste byrådsmøde i Holstebro et forslag om henvendelse til de statslige myndigheder om straks opgravning af minkene i Nr. Felding. Hertil et punkt, hvor Holstebro Byråd skulle pålægges ikke at forhandle om andre løsningsmodeller. Nu senest beklager forslagsstilleren Leif Brøgger i et læserbrev, at ingen partier bakkede op om Venstres ønsker.

Den manglende opbakning har flere årsager. Dels er ingen i kongeriget i tvivl om Holstebro Byråds holdning til, at minkene skal graves op, hvilket også fremgår af forligsteksten fra Folketinget.

Dels giver det ingen mening, at vi ikke må forhandle andre løsninger end en straks opgravning. Vi er nemlig ikke forhandlingspart. Det fulde ansvar ligger hos de statslige myndigheder. Folketinget har lyttet til ønsker fra byrådet samt vrede tilkendegivelser fra et samlet sogn og besluttet af fjerne minkene. Havde der ikke været en samlet lokal modstand, var de blevet i jorden.


Folketinget har lyttet til ønsker fra byrådet samt vrede tilkendegivelser fra et samlet sogn og besluttet af fjerne minkene. Havde der ikke været en samlet lokal modstand, var de blevet i jorden.


Opgaven med opgravning og bortkørsel af minkkroppene er sendt i EU-udbud. Hertil også jorden under gravene. Der er lavet aftaler med en række forbrændingsanlæg om afbrænding af minkene som erhvervsaffald, når opgravningen begynder. Hvis afbrændingen sker før, man er sikker på smitten er væk, skal det afbrændes som farligt affald. Det er hundedyrt og kan kun ske få steder i landet, hvorved opgravningen vil tage lang tid.

Gravearbejdet begynder i Nr. Felding den 23. maj og varer i tre uger. Herefter opgraves minkene i Karup. Der vil uden tvivl være en fæl lugt ved opgravning og bortkørsel, men man vil tage mest mulig hensyn.

Miljøstyrelsen holder øje med både overflade- og grundvandsstrømme omkring gravene. De skal sætte ind med afværge foranstaltninger, såfremt det er nødvendigt. Holstebro og Viborg Kommuner får i denne uge en status over disse målinger.

Men havner de 150 tons kvælstof fra minkkroppene ikke i Boutrup Sø, Gryde Å og Nissum Fjord samt i grundvandet, hvis vi venter 2,5 måned på den planlagte opgravning? Nej. Langt den største del opgraves og forbrændes. Jorden under gravene med saft og næringsstoffer fjernes også og deponeres eller udbringes på landbrugsjord.

Men er der så ikke en rest, der kan påvirke de tre nævnte ting? Det ved vi ikke, men hvor vi blev kørt over i den første tid, hvor nedgravningen skete trods vores lokale protester, så er der nu vilje til at lytte og løse problemer fra myndighedernes side. Ingen myndigheder eller politikere har en interesse i, at man har dårlige miljøhistorier fra Nr. Felding og Karup i årene frem. De har været dårlige nok indtil nu. Derfor må de også handle, hvis omgivelserne påvirkes før og efter opgravning.

Venstres forslag er urealistisk, ikke mindst i en situation, hvor der er handling på vej lige om lidt. Derfor er det et symbolsk slag i luften.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Det betyder de nye indrejseregler for grænsehandlen: Efter disse datoer kan du handle i Tyskland

Annonce