Annonce
Erhverv

Syv gode råd fra revisoren - få styr på skatten inden nytår

- Hos BDO i Herning er vi nok ikke bedre end andre revisorer til at bogføre og opstille regnskaber. Derfor gør vi os umage for at yde den bedste rådgivning til virksomhederne, siger statsautoriseret revisor og Senior Partner Steen Pedersen, som har samlet syv gode råd om skat til Erhverv+ læserne. Foto: Thomas Maxe
Ekstra indbetalinger til pension er mest interessant, hvis man i sidste øjeblik vil nedbringe sin skat for 2019, men der findes også andre ting, som kan være interessante at overveje.
Annonce

I gamle dage var revisoren nærmest en slags guru, der kunne hjælpe virksomhedslederen med at afdække mysteriet om, hvor meget han egentlig havde tjent i løbet af året.

Sådan er det ikke længere, fortæller statsautoriseret revisor og Senior Partner Steen Pedersen fra BDO i Herning.

- Vi havde styrtende travlt mellem jul og nytår i gamle dage. Men i dag har virksomheder rigtigt godt styr på økonomien selv. De styrer selv bogføringen, og de vil selv have overblikket ikke mindst af hensyn til likviditeten, som løbende bliver overvåget, forklarer han.

Næh, det er slut med, at tømrermesteren kommer med en bærepose fyldt med bilag. Og det er kun godt, at virksomhederne har fået større indsigt i økonomien, understreger revisoren. Og så giver det plads til en ny og spændende rolle for ham og kollegerne i BDO.

- Jeg tror egentlig ikke, at vi er dygtigere til at bogføre eller at opstille et regnskab end alle andre revisorer. Forskellen på revisorer ligger i rådgivningen. Det er også en af grundene til, at vi er flyttet fra en bygning med mange små ”cellekontorer” til en moderne indretning, hvor vi sidder i grupper og kan udveksle viden med hinanden. Det understøtter medarbejderne, så de kan være bedre rådgivere, fortæller Steen Pedersen.

I det følgende giver han og BDO-kollegerne de syv bedste råd til at få styr på skatten inden årets afslutning.

BDO

Revisionsfirmaet BDO’s afdeling i Herning er placeret med kig ud over søen i Birk Centerpark.

Arbejdspladsen tæller mere end 70 medarbejdere, der dels er revisorer, fageksperter inden for skat og moms samt herudover også en række medarbejdere, der fungerer som stabsfunktioner (for eksempel it-afdeling), og som supporterer rådgivnings- og revisionsvirksomhedens medarbejdere landet over.

BDO er specialist i at rådgive små og mellemstore virksomheder. Afdelingen i Herning har et bredt spektrum af kunder, men rådgiver også kunder i hele landet inden for frie skoler og sundhedssektoren (for eksempel læger og tandlæger), hvor man over tid har opsamlet specialviden.

BDO har 32 danske kontorer med i alt 1250 medarbejdere. På verdensplan er BDO en stor spiller i rådgivnings- og revisionsmarkedet med mere end 80.000 ansatte i over 160 lande.

Læs mere på www.bdo.dk.

Annonce

1. Indbetalinger til pension

I 2019 gives der fradrag i den personlige indkomst for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter med beløb op til 55.900 kroner. Heri indgår også indbetalinger fra en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Fradraget har en skatteværdi på op til omkring 56,5 procent.

Der er ikke noget loft for indbetalinger til livsvarige livrenter, når aftalen om indbetalinger til en sådan ordning omfatter en periode på mindst 10 år.

Der er med virkning fra i år indført regler om et særligt pensionsfradrag. Det gives for pensionsindbetalinger op til 71.500 kroner om året. Indbetaler du mindre, har du altså mulighed for at opnå en yderligere lille skattemæssig fordel ved at indbetale ekstra. Der er tale om et teknisk beregnet fradrag, som automatisk kommer til at fremgå af din årsopgørelse.

For selvstændige gælder der en særlig 30 procent-ordning. Den betyder, at de kan indbetale op til 30 procent af deres forventede overskud i 2019 til en livsvarig livrente. Indbetaling skal ske inden nytår.

Annonce

2. Indbetalinger til aldersopsparing

Der kan i 2019 som udgangspunkt kun indbetales op til 5200 kroner til en aldersopsparing. Sådanne indbetalinger giver ikke skattefradrag, men er alligevel interessante, fordi afkast beskattes lavt, ligesom udbetalinger til sin tid ikke beskattes og – nok så vigtigt – ikke modregnes i offentlige ydelser.

Nærmer du dig folkepensionsalderen, kan du dog i 2019 indbetale op til 48.000 kroner på en aldersopsparing. Den grænse gælder fra og med kalenderåret fem år før det år, hvori du når folkepensionsalderen.

Annonce

3. Bidrag til velgørende formål

Der kan i 2019 opnås skattefradrag for bidrag til velgørende formål på op til 16.300 kroner. Fradrag er betinget af, at du oplyser dit personnummer til modtageren, sådan at denne kan indberette dit bidrag til skattevæsenet.

Annonce

4. Giv gaver og spar arveafgift på sigt

Forældre kan i 2019 give gaver til deres børn og børnebørn med flere med op til 65.700 kroner – og til svigerbørn med op til 23.000 kroner – uden at der skal betales gaveafgift – det vil sige, at hverken giver eller modtager skal betale skat eller afgift af beløbet. Der er intet til hinder for, at gaven kan gives i form af en nedskrivning af et familielån.

Annonce

5. Overvej at sælge tabsgivende aktier og eventuelle bitcoins

Har du en beholdning af børsnoterede aktier, som er købt for frie midler, og er nogle af aktierne faldet i værdi siden købet, så kan det være interessant at sælge disse, hvis du tidligere på året har solgt aktier med gevinst. Fordi tabet i givet fald kan modregnes i gevinsten.

Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at du efterfølgende foretager genkøb af aktierne, hvis der har været en reel mulighed for kurssvingninger på aktien i mellemtiden.

Har du tabsgivende aktier eller anparter i et ikke-børsnoteret selskab, for eksempel i et inaktivt anpartsselskab, er et salg særlig interessant, fordi skatteværdien af tabet på sådanne kan modregnes i anden indkomst.

Ejer du en stak bitcoins, som er købt til en højere kurs end den nuværende, kan et salg inden nytår også være interessant, fordi det herved realiserede tab i givet fald kan fratrækkes på årsopgørelsen for 2019.

Har du en fast tro på, at kursen på bitcoins vil stige igen, er der ligesom med børsnoterede aktier intet til hinder for, at du efterfølgende kan foretage genkøb, men i så fald er det bedre ikke at sælge nu. Tab på bitcoins kan nemlig kun fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag, mens gevinster beskattes som personlig indkomst.

Annonce

6. Skaf dokumentation for eventuelle tab ved pengeudlån

Private har fradrag for tab ved pengeudlån til ikke-nærtstående, hvis tabet overstiger 2000 kroner. Det er uden betydning for fradragsretten, hvad låntageren har brugt pengene til.

Tabet kan fratrækkes i det år, hvori det er endeligt konstateret. Har du lånt penge ud, som låntageren ikke kan betale tilbage, kan det derfor være en god idé at bruge december måned til at skaffe dokumentation for tabet.

Fradrag vil som udgangspunkt forudsætte, at tilgodehavendet er forsøgt tvangsinddrevet, eller at gælden er eftergivet. Det sidste kan være en enkel metode til at skaffe sig den nødvendige dokumentation for tabet på, men den kan naturligvis kun anbefales, hvis det er givet, at låntageren er ude af stand til at betale lånet tilbage.

Annonce

7. Tjek forskudsopgørelsen for 2019

Skattestyrelsen har for længst åbnet for adgangen til forskudsopgørelsen i TastSelv. Hvis du ikke tidligere har gennemgået den, kan det være en god idé at gøre det nu, sådan at eventuelle rettelser kommer på plads, inden skattekortet tages i brug, hvilket for lønmodtagere sker ved den første lønudbetaling i 2020.

Hvorvidt du bør ændre i forskudsopgørelsen afhænger ikke bare af dine konkrete indkomstforhold, men også af om du for eksempel gerne vil være sikker på, at din årsopgørelse for 2019 kommer til at udvise overskydende skat.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

For to år siden kørte Jesper sin kone på plejehjem: - Jeg følte mig som det mest utro væsen over for Hanne

Coronavirus

Live: Sundhedsstyrelsen anbefaler øget brug af mundbind hos lægen

Annonce