Annonce
Lemvig

Tanker om å-projekt ved Fåre Mølle Å

Markerne er effektivt dyrkede, men flere steder skaber det også problemer med udledning af kvælstof. Arkivfoto
Kommunen vil undersøge mulighederne for at fjerne en mængde kvælstof samt klimagasser fra arealet

Fåre: Lemvig Kommune vil have undersøgt, om der kan laves et projekt langs med Fåre Mølle Å, der kan mindske den mængde kvælstof, der løber ud i Nissum Fjord, og samtidigt mindske udslip af klimagasser fra lavbundsjordene.

De foreløbige beregninger viser, at muligheden er til stede, og derfor er der nu afsat 445.000 kroner til undersøgelsen. Det er dog penge, som kommunen senere får tilbage, da der er tale om et projekt, der skal betales af staten og EU i fællesskab.

Undersøgelsen skal klarlægge, om der er mulighed for at tage jord ud af landbrugsdrift, afbryde dræn og grøfter samt hæve vandløbsbunden, så både vandet igen kan oversvømme ådalen og afgive næring og sand til de omkringliggende enge.

Derfor er det også en betingelse for projektet, at lodsejere er interesserede i at deltage i projektet. Tanken er derfor også, at der bliver brug for en jordfordeling, hvis projektet ender med at blive gennemført.

Sagen er anbefalet af politikerne i teknik- og miljøudvalget, men skal endeligt godkendes af den samlede kommunalbestyrelse, inden den kan sættes i værk.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Lemvig

Storken er en del af vores dna

Annonce