Annonce
Læserbrev

Trafik i midtbyen. Når en historie stikker af i pressen

Annonce

Debat: Selv som garvet byrådspolitiker kan man nogle gange overraskes over, hvordan en historie kan stikke af.

Det handler om snakken om færre biler i Holstebro midtby. I løbet af de seneste dage er jeg blevet omtalt på lederplads i både Jyllandsposten og Dagbladet Holstebro Struer. Begge borgerlige aviser flipper lidt ud over, at jeg foreslår at reducere biltrafikken i midtbyen i Holstebro. Biler er hellige. Jyllandspostens leder mener slet ikke, at kommuner skal beskæftige sig med klimaspørgsmål men i stedet overlade det til staten, mens Dagbladets leder mener, at det er symbolpolitik, hvis man vil reducere biltrafikken i bymidten med en CO2-begrundelse.

Det sidste er jeg enig i, mere herom senere.

Jeg blev onsdag tidlig formiddag kontaktet af TV Midt Vest, da Kommunernes Landsforening(KL) samme morgen havde udsendt en pressemeddelelse om 48 ønsker fra kommunerne på klimaområdet. Derfor ønskede de en udtalelse fra en lokal klimapolitiker. Vi talte om ønsket om at kunne opsætte solpaneler på kommunale bygninger, om tilkobling til fjernvarme og om bedre planlægningsmuligheder ved udpegning af områder med grøn el produktion. Journalisten spurgte, om Holstebro som de store kommuner vil indføre miljøzoner. Jeg sagde nej, men tilføjede så, at et udviklingsprojekt for Holstebro midtby inden for den indre ringvej, altså området mellem Østerbrogade, Vesterbrogade og Nørreport, formentlig vil komme til at omfatte færre biler. Det ville jeg hilse velkommen. Jeg understregede, at det ansvarlige udvalg for trafikudvikling er Teknisk Udvalg. Det sagde jeg også i tv-optagelsen, samt i interviewene med både Jyllands Posten og Dagbladet, uden den oplysning er kommet med nogen af stederne. Det fremgik alene i et direkte indslag i regionalradioen. Jeg understregede, at jeg alene udtaler mig som miljø og klimapolitiker.

I Dagbladet udtaler handelschef Michael Ulsted, at det vil være ødelæggende for handlen, hvis man ikke må køre inden for ringvejen. Man ser for sig, at bilen skal parkeres ved kasernen eller Færch Plast, hvorpå man skal gå eller cykle eller måske tage bybussen herfra. Hvis man har den opfattelse af mit forslag, er man selvklart imod.

Forslaget handler som nævnt om reduktion af trafikken i selve bymidten inden for den indre ringvej. Mange byer på Holstebro størrelse i både Sverige og Holland reducerer biltrafikken i bymidten. I Silkeborg begynder man i næste måned opsætning af pullerter, som kun kan sænkes af dem, der har tilladelse til at køre i bymidten. Det gælder beboere, leverandører af varer til butikker samt adgang for gangbesværede. Andre må parkere i parkeringskælder eller på parkeringsplads uden for selve bymidten. I Holstebro er der cirka 200 meter fra parkeringshuset ved rådhuset til Maren ved gågaden. Der er meget få steder længere fra den indre ringvej til gågaden. Derfor bør det være muligt at mindske antallet af biler i bymidten.

Som både dagbladets leder og min kollega Aksel Gade påpeger giver en reduktion af biler i Holstebros bymidte kun ringe CO2-reduktion. Det har de ret i. Det hedder også miljøzoner. Skal der være færre biler, skal det være for et bedre miljø, samt fordi pladsen kan bruges bedre til noget andet. Men det er en sag for det samlede byråd og i særdeleshed Teknisk Udvalg.

Karsten Filsø. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce