Annonce
Læserbrev

Trafik. Socialdemokratiet bakker op om vigtige vejinvesteringer i vestjylland

Debat: Regeringen og DF har indgået en snæver aftale om fremtidige trafikinvesteringer i Danmark.

De har ikke ønsket at invitere Socialdemokratiet eller andre partier ind i forhandlingerne. Det er umådelig trist. For når vi ved, at så afgørende investeringer i vores infrastruktur, normalt og bedst, forhandles og vedtages af brede flertal i Folketinget, tror jeg alle kan gennemskue, at her er der tale om en aftale, udelukkende til ære for den kommende valgkamp.

Men fred være med det, for en reel plan kan først laves efter et valg, og her er virkeligheden at der er mange ligheder mellem Regeringen og DF’s oplæg og den infrastrukturplan Socialdemokratiet fremlagde for nylig. Ikke mindst hvad gælder prioriteringerne i Midt- og Vestjylland. Her har Socialdemokratiet også peget på en række projekter, blandt andet lukning af motorvejshullerne ved Herning, etablering af 2+1-vej mellem Herning og Ringkøbing, opgradering af vejen mellem Haderup og Skive samt påbegyndelse af hærvejsmotorvej. Så det er helt forkert når blandt andet Thomas Danielsen fra Venstre søger at fremstille det som om, at vejprojekter i Vestjylland kun bliver en realitet med en blå regering.

Det er vigtigt at midt- og Vestjylland får sin andel af de kommende års investeringer i dansk infrastruktur i de kommende år, men det er nødvendigt at det forhandles på plads af et bredt politisk flertal således, at der er stabilitet i investeringerne. Det er den danske model, men åbenbart ikke for Venstre og DF lige op til en valgkamp.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce