Annonce
Debat

Troværdighed - eller mangel på samme: Hvad skal vi stemme på til valget?

Politikerlede: Peter Kristensen havde her i forløbne uge et indlæg i avisen Danmark om politikerlede og politikeres troværdighed - en eventuel sammenhæng mellem de to ting. Jeg er meget enig med Peter Kristensens synspunkter, men hvis det så bare var det eneste, så kunne vi vel lære at ”tolke” dem.

Det pynter jo ikke på politikertroværdigheden, når man laver et såkaldt forlig, hvor resultatet er, at sundhedspersonalet på gulvet, lærerne osv. skal arbejde mere - og til mindre løn. Jeg mener faktisk, at det gav mere uro end forlig. Men ok - forlig blandt et flertal af politikere, så jo dog et forlig, men noget makværk var det. Når så samme politikere bagefter laver et forlig om, at politikerne skal have en anseelig lønforhøjelse - og her nævnes intet om, at betingelsen er, at de altså må til at løbe noget stærkere og få noget mere arbejde fra hånden - hvor bliver tilliden til politikerne så af? For mig blegner den i hvert fald en hel del. Det smager af ”ta'-selvbord” i luksusklasse.

Situationen kommer nemt til at ligne historien fra Padborg, hvor et vognmandsfirma havde chauffører ansat til latterligt små lønninger og selv tog overskuddet. Man forlanger, at ”de andre” skal tjene pengene, og så putter man ellers pengene i sin egen lomme. Det skal dog retfærdigvis siges, at i tilfældet her tog de fleste politikere afstand fra situationen. Ikke mindst, fordi pressen her havde gjort befolkningen godt forargede, så her var der jo ”stemmer” i at fordømme det - eller man turde måske ikke andet. For ellers hylder vore politikere da i stor stil EU og dens regel om arbejdskraftens frie bevægelighed, så vi kan få nogle udlændinge til at komme og arbejde, så de kan trykke overenskomsten lidt nedad.

Det gælder dog ikke muslimer. Selvom mange indvandrere gerne vil have et job og selv tjene til dagen og vejen, så er disse ikke velsete. Det er, som om man tror, at der er stemmer i at genere dem mest muligt. Husk lige, at der ifølge grundloven er religionsfrihed i Danmark - og husk også, at tryk avler modtryk.

Det lyder jo utroværdigt, når politikerne den ene dag taler om højere pensionsalder, fordi der mangler arbejdskraft, og man så ikke vil have indvandrerne i arbejde. Hvad skal vi tro?

Et andet eksempel er kommunalreformen, hvor man nu vil have regionerne nedlagt igen. Hvad så med disse ”regionsborge”, som man fik bygget og som kostede vel ligeså meget som et supersygehus? Man får jo uvægerligt opfattelsen af, at politikerne ikke har respekt for brugen af borgernes penge. Så var det da væsentlig bedre at have brugt dem på nogle flere ”varme hænder” i sundheds- og plejesektoren. Så kunne den brede befolkning da have fornemmet, at de fik noget for pengene.

Husk kære politikere: Det er ikke det, du har sagt, du har sagt, men det, din tilhører opfatter.

Derfor duer det ikke at sige et den ene dag, og så dagen efter gøre det modsatte. Så giver det i hvert fald ikke troværdighed og tillid til politikerne..

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce