Annonce
Læserbrev

Udligning. Slut med kommunal udligning

Debat: Hvad tænker du på, når du hører ordene kommunal udligning? Måske synes du det lyder kedeligt, ubetydeligt, teknokratisk eller for noget for nørder.

Det sidste er nok ikke helt forkert.

En anekdote fortæller at der var tre personer, som kendte systematikken i den kommunale udligning: Den fuldmægtige, som i sin tid indførte den, men som nu er død. En professor fra Aarhus, som gik fra forstanden, og så departementschefen, som blev rasende, når nogen spurgte til den. Men princippet i udligningen er, at kommuner med mange rige indbyggere får mange penge ind i skat, mens kommuner med mange fattige indbyggere får få penge ind i skat. Så få penge at disse kommuner ikke kan opretholde et ordentligt serviceniveau inden for ældrepleje, børnepasning og undervisning. Derfor betaler de rige kommuner til de fattige kommuner.

Det lyder jo meget godt, at de rige kommuner på bedste Robin Hood-vis betaler til de fattige. Men problemet er, at ingen er tilfredse. De rige kommuner synes, de betaler for meget og de fattige kommuner synes, de får for lidt. Derfor venter der en såkaldt udligningsreform forude. Når den er overstået, er det mest sandsynlige, at selv om udligningen ændres, så vil der være lige så mange utilfredse som før.

Hvad skal der så gøres? Vi mener, at man skal starte med at erkende, at tiden er løbet fra store geografiske forskelle i danskernes velfærd. Hvorfor skal ældre på den ene side af en kommunegrænse have bedre hjemmehjælp end dem på den anden side? Det samme spørgsmål kan man stille omkring pasning af vores børn og undervisningen af vores unge. Det næste må så være at spørge, hvad der skal stilles i stedet. Den enkle løsning er, at staten giver kommunerne penge efter antallet af plejekrævende ældre, antallet af børn, der skal passes og så videre. Til gengæld opkræver staten - og ikke kommunerne - skatter til disse formål. På den måde kommer borgerne til at yde efter evne og nyde efter behov på tværs af hele landet. Kommunerne vil fortsat kunne opkræver skatter til opgaver, der ikke er deciderede velfærdsopgaver.

Desværre er det nok mere sandsynligt, at folketingets partier ved den kommende udligningsform skeler mere til hvilke kommuner, der har et rød eller blåt flertal, end til ovenstående. Men man har da lov til at håbe på noget andet. Hvis ikke ved denne reform så ved den næste.

Annonce
Peder Kildahl. Pressefoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Positiv udvikling i Kurbad Limfjorden

Læserbrev

Vand. Stor mængde vand i Storåen

Debat: I Dagbladet den 18. februar kunne man på forsiden læse, at formanden for Vestforsyningen og byrådsmedlem for socialdemokratiet, Niels Ulrik Nielsen, der har en kolonihavehus i Ålund, i byrådssalen har stemt ja til, at der skal bygges en dæmning længere oppe af åen. Og som formand for Vestforsyningen har han også givet tilsagn om at være med til at finansiere projektet. Når jeg læser det, kommer jeg helt automatisk til at tænke på det lille ord inhabil, og derfor spurgte jeg Mister Google, hvad ordet egentlig betyder? Google svarer således: Hvornår er man inhabil? En ansat inden for den offentlige forvaltning kan blive erklæret inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis: 1. Den ansatte har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en given sags udfald, eller hvis den ansatte har været repræsentant for en anden med en lignende interesse tidligere i samme sag. 2. Den ansattes ægtefælle, slægtninge eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Den ansatte har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, som har en særlig interesse i sagens udfald. 4. Sagen vedrører en klage over for en anden offentlig myndighed, og den ansatte tidligere har medvirket til den afgørelse, som sagen angår, eller på anden vis medvirket til gennemførelsen af de handlinger, der er forbundet til sagens afgørelse. Du kan også erklæres inhabil, hvis der er andre omstændigheder, som vækker tvivl om din objektivitet, eller hvis det vurderes, at du ikke er i stand til at foretage en professionel behandling af sagen. Reglerne om habilitet er udarbejdet for at undgå, at en sagsbehandler behandler en given sag ud fra en bestemt interesse og på den måde påvirker sagens udfald. Jeg tænker, at det måske var en god ide, hvis Niels Ulrik og hele byrådet læser lidt på juraen i denne sag. Ud fra svaret fra Mister Google, kan jeg kun komme til den konklusion, at Niels Ulrik er inhabil i den sag, der er både økonomiske og personlige interesser, og der kan med rette stilles spørgsmål ved, om han kan være objektiv, og foretage en professionel behandling af den sag. Som bekendt leverer Vestforsyningen blandt andet fjernvarme til alle i Holstebro og omegn, og til nogle husstande leverer de også el. Formanden har indvilget i at være med til at finansiere projektet...ja tak, for hvis penge? Forbrugernes penge. Projekt dæmning med sluser og så videre er et stort projekt til mange millioner, og der er kun os forbrugere til at betale. Hvis Vestforsyningen har så mange penge, kunne de, i stedet for at finansiere kommunale projekter, sætte varme og eller el-prisen ned. Hvis Projekt Dæmning medfører, at energipriserne i Holstebro stiger, så ved jeg snart ikke, hvordan jeg skal udtrykke mig, men fy for og så videre.

Lemvig

Mobile fabrikker over hele verden

Danmark For abonnenter

Ikke alt skal gå til ældre, børn og handicappede: Borgmestre vil bruge udlignings-gevinst på skattelettelser

Annonce