Annonce
Lemvig

Uenigheden mellem de lokale og politikerne var udpræget på borgermøde

For tiden er det en tom grund, der ligger på Solitudevej i Ferring, men ifølge forslaget til en ny lokalplan skal der være plads til ti, store huse. Foto: Morten Stricker
Det er som vi sidder i to verdener, sagde en deltager i torsdagens borgermøde om en lokalplan i Ferring
Annonce

Ferring: - Det er som om, vi er i to forskellige verdener.

Sådan sagde Kurt Svennevig Christensen på borgermødet torsdag aften, hvor forslaget til en ny lokalplan for Solitudevej i Ferring blev diskuteret.

De to verdener var et skarpt skel mellem den politiske verden og beboerne i Ferring, hvor størsteparten af de tilstedeværende var utilfredse med den plan, der blev præsenteret.

De to verdener handlede om, hvad de planlagte, store huse på op mod 360 kvadratmeter vil blive brugt til. Mens politikerne kalder dem helårsboliger, kalder et flertal af beboerne i Ferring dem for store sommerhuse, der kommer til at huse mange og larmende gæster. Derfor vil de have planen lavet om.

Der var dog ikke nogen stor lydhørhed blandt de fremmødte politikere på borgermødet. Det var især formanden for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V), der tog imod tæskene fra de fremmødte, men han sekunderet af partikollegerne Bent Graversen og Chris Olesen.

Den nye lokalplan i Ferring omhandler et areal, hvor en bygherre har planer om at opføre 10  større huse. Tanken er, at fire af husene kan være op til 360 kvadratmeter, mens de øvrige seks maksimalt må være 300 kvadratmeter. Arealet ligger lavere end den øvrige del af Ferring by, og derfor er der et ønske om at bygge i 8,5 meters højde mod de nuværende 7,5 meter, der gælder for Ferring by.

Annonce

Store huse

Netop størrelsen af husene var det store diskussionsemne på torsdagens borgermøde. Selv om der var enighed om, at der sagtens kan bygges huse på området, var de fleste af de tilstedeværende Ferring-borgere enige om, at husene vil blive for store. Selv om de kaldes helårsboliger i lokalplanforslaget, er der nemlig gode muligheder for at søge en dispensation til at virke som flexbolig og dermed udlejning  som store "festsiloer", som det blev udtrykt på borgermødet.

Steffen Damsgaard forsøgte gentagne gange at forklare, at lokalplanen lagde op til helårsbeboelse og ikke udlejning, men han talte langt hen ad vejen for døve øren.

- Der er jo intet i vejen for, at det bliver sommerhuse, fordi der ikke er bopælspligt, sagde Mette Trolle Rasmussen.

- Det vigtigste er at bevare Ferrings særpræg. Det kan i politikere slet ikke fastholde, for det er os i Ferring, der ved, hvad det er. Og det skulle i nok have talt med os om først, sagde Kurt Svennevig Kristensen.


Pas nu på, det ikke bliver en investors efterspørgsel, der skal styre, hvad der sker i Ferring

Tommy Wøhlk


Jens Kaasgaard forsøgte at forklare, at alle i Ferring gerne ser byggeri på grunden så længe, det sker inden for den nuværende lokalplans rammer - altså en mindre højde og huse med færre kvadratmeter.

Annonce

Lydhør eller ej

En tilhører ville vide, hvorfor man fra politisk side ikke var lydhør over for ønskerne i Ferring. Bent Graversen forsøgte at forklare, at politikerne skam var lydhøre, men at udgangspunktet for hele lokalplanen var en bygherre, der havde søgt om tilladelse til at gennemføre projektet.

- Pas nu på, det ikke bliver en investors efterspørgsel, der skal styre, hvad der sker i Ferring, sagde Tommy Wøhlk.

Ferring har et ganske særligt særpræg, der indtil nu er gået fri af en voldsom turisme. Foto: Morten Stricker

Retfærdigvis var der også opbakning til projektet.

- Jeg bakker 100 procent op om planen, og det ved jeg, at flertallet i Ferring også gør, sagde Viggo Robert Jensen, der fik opbakning fra en enkelt af de i alt 18 tilstedeværende Ferring-boere, der deltog i torsdagens borgermøde.

Efter et par timers debat valgte Steffen Damsgaard at runde af og opfordrede alle til at indsende en skriftlig kommentar inden fristen 12. november. Derefter skal både teknik- og miljøudvalget samt kommunalbestyrelsen tage stilling til lokalplanen.

- Det har været et godt og konstruktivt møde, og vil vil bestræbe os på at lave en plan, der gavner hele området. Så tak for, at i kom og ytrede jer, sagde Steffen Damsgaard, inden deltagerne gik hver til sigt.

Ud over de 18 Ferring-borgere, deltog enkelte byrådspolitikere, arkitekter samt medarbejdere ved Lemvig Kommune i borgermødet, der på grund af corona var flyttet til rådhusets kantine i Lemvig. Her var der den nødvendige plads til at rumme deltagerne i aftenens borgermøde..

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Venstre ved man aldrig, hvor er

Annonce