Annonce
Danmark

Uligheden er en trussel mod sammenhængskraften

Torben Smith

Fordrejning: Henrik Dahls hovedpåstand i hans indlæg i avisen Danmark 12. februar er, at han som borgerlig politiker bruger meget tid og energi på at kæmpe mod venstrefløjens fordrejninger af sandheden. Dahls forhold til virkeligheden er imidlertid problematisk, idet han selv fremsætter en række påstande, som er en fordrejning af virkeligheden.

Eksempelvis at "ingen kunne drømme om at afskaffe progressiv beskatning". Faktisk er det et af hans eget partis centrale forslag angående beskatning, idet Liberal Alliance i sit arbejdsprogram går ind for at afskaffe topskatten og gå over til en "flad" skat.

Henrik Dahl hævder tillige, at der er indført ligeløn for mænd og kvinder for samme arbejde. Fra vores kommunale ligestillingsredegørelser kan man se, at det desværre ikke er tilfældet, idet der er markant forskel på, hvor meget mænd og kvinder får ud af de lokale lønpuljer. I min kommune (Faaborg-Midtfyn) får en kvinde kun 56 øre, hver gang en mand får 1 krone. De lokale lønforhandlinger ofte tipper i mænds favør og øger uligheden kønnene imellem. På det private arbejdsmarked er lønuligheden endda langt større.

Han hævder, at den offentlige sektors forbrug vokser år for år (med 0,5 pct.). Det er korrekt, men da det samlede bruttonationalprodukt stiger med typisk 1,5-2 pct., bliver den offentlige sektors andel forholdsvis mindre år for år. Tillige er de forskellige kommuners udbytte af den eksisterende udligningsordning meget forskellig. Det betyder, at der er enorm forskel på kommunernes mulighed for at levere velfærdsydelser. Et forhold, som hans partimedlem (indenrigsminister Ammitzbøll-Bille) ikke har ønsket/evnet at gribe ind overfor. Hvis man i de fattige kommuner kigger på det offentlige forbrug pr. borger over 67 år, er der en markant nedgang i niveauet. Her er uligheden kommunerne imellem markant.

Faktum er, at Danmark desværre er præget af en markant stigende ulighed på grund af nedsættelser af en række ydelser og ovennævnte forhold. Den udvikling er på længere sigt en trussel mod sammenhængskraften i vores land.

Annonce
Forsiden netop nu
Lemvig

Vindagen markeres i marken

Lemvig

Jobprojekt hjælper i arbejde

Debat

Debat: Aggressioner med støtte fra Trump.

Israel går igen til valg, og det vil være en ulykke for både israelere og palæstinensere, hvis Benjamin Netanyahu vinder. Han ligger selv langt ude på højrefløjen og vil der ud over basere sin regering på religiøse fundamentalister fra det endnu mere ekstreme højre. Der er i bogstaveligt forstand ingen grænser for Netanyahus aggressioner. Han er desuden opmuntret af støtten fra Trump, der sjældent undgår at puste til konflikten. Netanyahu leger som sædvanlig med ilden og har i valgkampen spillet ud med et kynisk stunt. Nu vil han inddrage de israelske bosættelser i Jordan-dalen og på den måde udvide Israels territorier yderligere. Dette brud på Folkeretten og international ret vil bombe fredsprocessen langt tilbage. Lige her og nu til ubodelig skabe for den palæstinensiske befolkning, men også til stor skabe for israelerne selv på bare lidt længere sigt. Palæstina reduceres til en endnu mindre enklave midt i Israels territorium, og palæstinenserne står tilbage som taberne med færre rettigheder. FN advarer mod udviklingen, og Danmark må også på banen med klare meldinger. En to-stats-løsning med sikre grænser og gensidig respekt mellem befolkningsgrupperne er den eneste langtidsholdbare og civiliserede vej at gå. Netanyahu er farlig for israelere, palæstinensere og muligheden for fred.

Annonce