Annonce
Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Der er ikke til dato fundet holdbare løsninger på, hvorledes der kan hegnes langs med snoede vandløb eller vandløb som løber igennem folde, fastslår Jørgen Blazejewicz fra Storålam. Foto: Morten Stricker

Debat: Indlægget skal ses som et svar på indlæg fra Ole Pedersen fra foreningen Ulvetid vedrørende ulve i Stråsø fra 6. maj 2019.

”Ulvesikring” af hegn er forbundet med en række konsekvenser og har en række omkostninger, som der ikke til datoer er nogen, der har ønsket at afholde.

Ulvesikring af eksisterende fårehegn (nethegn) sker ved at der monteres en tråd udvendigt på hegnet max. 20 cm over jorden, som skal vanskeliggøre at ulven graver sig under hegnet og at der i 110 cm højde placeres en tråd som vanskeliggøre at ulve springer over hegnet eller klatrer over. Disse tråde skal have en spænding på mindst 4500 volt og ikke 6000 volt som Ole Pedersen fejlagtigt skriver i sin artikel. Til denne sikring kan der søges om et tilskud på op til 12,50 kr. pr. løbende meter, hvis hegnet er beliggende i den såkaldte Ulvezone.

Eksisterende hegn er etableret med henblik på at holde får inde og altså ikke for at holde ulve ude. Mange fårehegn, herunder også statens hegn i Stråsø, har ikke en kvalitet så de nødvendigvis kan holde ulve ude. Nye fårehegn er en bekostelig affære som koster mellem 35-45 kr. pr. løbende meter, som der ikke er nogen, der har ønsket at dække indtil nu. Alene Storålam har 40-50 km hegn i den samlede ulvezone, hvoraf over halvdelen er beliggende i Stråsø området.

Ulvesikrede hegn kræver ekstremt meget ekstra vedligeholdelse idet den øverste tråd ofte kortslutter med nethegnet på grund af hjorte, som river trådene ned, træer og grene, som trykker hegnet ned. Den nederste tråd vokser der græs og andet op på så det afleder til jorden og derfor kræver at der ryddes under tråden med buskrydder.

Der findes også nogle andre og mindre sårbare løsninger, som blot er langt dyrere i etableringsfasen og dermed urealistiske på store naturarealer.

Der er ikke til dato fundet holdbare løsninger på, hvorledes der kan hegnes langs med snoede vandløb eller vandløb som løber igennem folde. Der findes ikke realistiske løsninger til de mobile hegn som er det hegn der anvendes allermest i de store fårebesætninger.

Konklusion:

Det er en illusion at forestille sig at ulvesikre hegn på store naturarealer, til alle tider, vil være i en forfatning, så de kan holde ulve ude, indenfor en realistisk økonomisk ramme.Der er en række uløste problemer omkring sikring, som det er svært at se realistiske løsninger på.

Der er en række store ekstra omkostninger forbundet med ulvesikrede hegn, som der ikke er økonomi til i fåreavlen og som ingen andre har ønsket at påtage. Konsekvensen vil på sigt blive at fåreavlen forsvinder i de områder, hvor der etableres en fast bestand af ulve.

Det vil ske på bekostning af klimavenlig kødproduktion, landskabspleje, biodiversitet og beskæftigelse i landdistrikterne. Hvorvidt det er rimeligt eller ej må være op til den enkelte at afgøre, jeg finder det ikke rimeligt.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce