Læserbrev

Ungdomsuddannelse. Besparelser på uddannelse må stoppe nu

Rektor Bo Larsen. Arkivfoto: Benny Gade

Debat: Tak til Lemvig Folkeblad for at dække Kristian Thulesen Dahls besøg på Lemvig Gymnasium.

Jeg er imponeret over, hvor gode spørgsmål eleverne fik stillet Thulesen Dahl. Eleverne på Lemvig Gymnasium spurgte, men fik ikke klart svar på, om DF mener, at uddannelsespolitik er vigtigere end øget grænsekontrol eller en ny ældrecheck. Men vi er glade for, at DF også mener, at besparelserne på uddannelsesområdet må stoppe nu.

Det er egentlig paradoksalt, at ungdomsuddannelser i udkantsområderne både er meget hårdt spændt for med besparelser, men også leverer noget af den bedste kvalitet i samarbejde med folkeskoler, kommune, efterskoler og forældre. Lemvig Gymnasiums elever har gode resultater, lavt fravær og høj trivsel, og så har fusionen mellem Lemvig Handelsskole og Lemvig Gymnasium været med til at sikre et bredt udbud af ungdomsuddannelser i Lemvig Kommune. Vi har det samme udbud af studieretninger og valgfag som større skoler i storbyerne, og vi har masser af ekstratilbud og talentforløb til eleverne. Sådan skal det være – unge i vandkanten har fortjent de samme muligheder som andre steder i landet. Men vi er presset af det såkaldte omprioriteringsbidrag (på godt jysk kalder vi den slags for besparelser) og urimelige tilskudsregler for fusionsskoler, og det er på tide at få stoppet besparelserne, hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten.

Det er derfor godt at mærke, at politikere fra efterhånden alle andre partier end regeringspartierne er enige om, at de årlige besparelser på ungdomsuddannelserne må stoppe.

Vi har kunnet spare, men mange gymnasier kører med underskud nu, og siden jul er 291 gymnasielærere landet over blevet fyret. Vores skole kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, og vi har været igennem en hård fyringsrunde i januar. Der bliver færre unge i kommunen, og kombineret med besparelser, giver det trange tider.

Vi har en fantastisk skole, men besparelser og færre unge medfører næste år, at vi må undvære flere gode lærere, en bibliotekar, og vi har skåret i blandt andet vikardækning, rengøring, lokalløn, undervisningsmidler, datavejledning og vedligehold af vores bygning. Kombineret med faldende ungdomsårgange giver det en giftig cocktail for uddannelser i udkanten.

Jeg noterede mig derfor med glæde, at Dansk Folkeparti bakker op om at stoppe besparelser på ungdomsuddannelserne, og jeg håber at politikerne i fællesskab får lavet en tilskudsmodel, der gør det muligt at drive skole i yderområderne også om ti og 20 år. Vi har vist vejen frem med at få handelsskole og gymnasium lagt sammen, og elevernes resultater taler for sig selv, hvis nogen skulle være i tvivl om betydningen af at have ungdomsuddannelser i en by som Lemvig.

0/0
Annonce
Læserbrev

Høfde 42. Kom ikke og sig, at I ikke har eller har haft pengene

Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Bredbånd. 150 millioner kroner til bedre bredbånd i hele landet

Debat: I 2015 gik Venstre-regeringen til valg på at oprette danmarkshistoriens første bredbåndspulje. Det har vi gjort, og siden 2015 er der givet i alt 290 millioner kroner til bedre bredbånd i hele landet og særligt i yderområderne. Men ambitionerne stopper ikke her. Vi skal have endnu bedre digital dækning i hele Danmark. Derfor går Venstre nu til valg på at afsætte yderligere 150 millioner kroner til bedre bredbånd til danskerne. De 150 millioner kroner målretter vi naturligvis de områder af landet, hvor internetdækning endnu ikke er en selvfølge. For selvom regeringens gode initiativer for bedre og hurtige dækning medvirker til, at 91 procent af alle boliger og virksomheder i 2018 havde adgang til lynhurtigt internet, oplever vi stadig i dag huller i dækningen. Manglende dækning kan være en enorm hæmsko for vores lokale erhvervsliv, som ellers blomstrer op overalt i vores landsdel og ikke mindst for vores mulighed for tiltrække tilflyttere. I Venstre er det fortsat ambitionen, at ingen danskere eller danske virksomheder skal undvære internet. Skal det lykkedes, er vi nødt til fortsætte de gode takter, Venstre har påbegyndt med bredbåndspuljerne. Det skal vi prioritere, og midlerne skal naturligvis gå til de danske landdistrikter – også efter det kommende Folketingsvalg.

Læserbrev

Tabersag. S gør friskoler til prügelknabe

Læserbrev

Førstegangsvælger. Så tag dog miljøproblemerne alvorligt

Læserbrev

EU. Stem på en vestjyde

Annonce