Annonce
Læserbrev

Valg. Kære forældre – Husk børnene, når I sætter krydset

Ivan Holck Jensen. Pressefoto

Debat: Kære forældre. Så er det nu, I har chancen for at sikre bedre forhold for jeres børn. Det er ingen hemmelighed, at pædagoger ofte har en MEGET presset hverdag. Der er blevet færre pædagoger til at klare flere opgaver. Kort sagt oplever alt for mange pædagoger, at de står med alt for mange børn til at de kan nå at tilgodese alles behov. For slet ikke at tale om at bruge den faglighed, som de har fået ind med uddannelsen, til gavn for jeres børns udvikling. Senest har en stor vilkårsundersøgelse på området bekræftet dette.

Landets pædagoger brænder for deres fag og for at være med til at give jeres børn de bedst mulige rammer. Vi har hamrende dygtige pædagoger, og I skal som forældre ikke acceptere, at de reduceres til brandslukkere og at dagtilbud reduceres til opbevaringsanstalter. Det er derfor, vi i BUPL taler om minimumsnormeringer. Højst tre vuggestuebørn pr. pædagog. Højst seks børnehavebørn pr. pædagog. Og mindst 80 procent af de voksne i daginstitutionerne skal være pædagoger.

Det går ud over alle, når der er for mange børn pr. pædagog. Det går ud over det stille barn, hvis behov risikerer at blive overset, fordi de højrøstede får opmærksomheden. Det går ud over de vilde børn, der heller ikke får den voksenkontakt, de har brug for. Og det går ud over alle de andre børn midt imellem. Dem, der ikke når at blive skiftet. Dem der først kan blive trøstet, efter at det er holdt op med at gøre ondt. Alt imens pædagoger løber fra det ene barn til det andet. Hele tiden bagefter. Hele tiden med dårlig samvittighed. Det kan vi ikke byde børnene. Det kan vi ikke byde pædagogerne.

Tænk på det, når du trækker forhænget for til stemmeboksen og er alene. Tænk over, om det er noget, vi som samfund kan være bekendt. Om du vil være det bekendt. Eller om dit kryds hellere skal sættes et sted, hvor det kan komme til gavn for dit barn.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce