Annonce
Læserbrev

Valg. Troværdighed i valgkampen

Tænk hvad man kunne have fået for de 13 milliarder kroner...Arkivfoto: Scanpix/Claus Fisker

Debat: Hvordan finder man troværdighed i den sammensurium af gode intentioner og løfter som de forskellige partier fremsætter, når man ser på regeringens og folketingets gøren og laden i en længere årrække.

Socialdemokraterne og Venstre har siddet med regeringsmagten skiftevis i 16 år og der har vist aldrig nogensinde været lagt så mange nedskæringer og så megen pres på de ældre og de svageste i samfundet som det har været tilfældet i disse mange år.

Den stående begrundelse er at der er ikke råd til lempelser, men når man ser på hvad der er brugt statsmidler til, og hvordan disse midler er blevet administreret, de sidste mange år forstår man bedre hvor borgernes penge bliver brugt, listen over skandaler og overforbrug til politikkernes mere eller mindre luftige prestigeprojekter er meget lang.

I skattevæsenet er der, på grund af såkaldte sparetiltag, blevet afskediget folk således at det kære væsen ikke kan klare at drive de pålignede og forfaldne skatter ind, beløb der for øjeblikket er løbet op i trecifrede milliardbeløb, ganske vist taler de ansvarlige politikere meget om skattelettelser, men det er vel i denne form man vil gøre det. Andre midler der kaldes ”for megen betalt moms” er af svindlere i udlandet hævet fra statskassen, efter sigende omkring 113 milliarder kroner.

At der er tale om en grov fejlbedømmelse fra politikkernes side er uden for al tvivl men der er jo også en del slendrian og dårlig administration i skattedepartementet der kan lægges til grund for det.

DSB konstaterede for nogle år siden at det rullende materiel var meget nedslidt og trængte fornyelse, regeringen den gang bevilgede 5,3 milliarder kroner til fornyelser, formodentlig efter anbefaling fra DSB, og efter lange politiske diskussioner blev det besluttet at købe 84 styk dieseltogsæt, og det på trods af at resten af Europa var gået over til eldrevne tog, disse togsæt blev bestilt i Italien, efter mange års indkøringsforsøg er der omsider kommet cirka 40 togsæt i drift som ikke nær lever op til de oprindelige krav, i 2017 er man gået gang med at ophugge alle 83 togsæt som det endelige tal nåede op på.

Efter denne skandale, som udelukkende kan tilskrives DSB`s ledelse, formodes at have kostet os skatteydere 13 milliarder kroner. Samme ledelse sidder stadig i deres stillinger og får måske endda bonusser.

Tænk engang hvor meget ældreomsorg, sundhedsvæsen og infrastruktur der kunne etableres for så mange penge. Apropos sygehusbyggeriet tager vi op senere, den skandale er jo ikke mindre.

Annonce
Forsiden netop nu

Mest læste

Læserbrev

Vester Husby. Sådan holder borgmesteren og byrådet borgerne i kommunen for nar!

Debat: Anledningen er selvfølgelig offentliggørelse af planen for udstykning af sommerhusgrunde i Græm Kær. Holstebro Dagblad har sikret, at planen er sluppet ud i offentligheden. Planen siger dog ikke 80 huse som i begyndelsen, men 67, så vidt vi kan tælle. Det er altså planen, at Græm Kær plastres til med huse, og ingen områder friholdes til fri og vild natur! Planen er ganske vist ikke vedtaget endnu, siger man! Måske fordi ”nogen” har haft held til at placere en påstand internt i kommunen om, at det ”kun” er nogle få sommerhusejere, der er trætte af at få bygget huse i Græm Kær, da man derved får spoleret den udsigt, man har til havet. Men bemærk venligst - det er faktisk ikke det, der har præget de indlæg, sommerhusejerne er kommet med i tidens løb. Så den påstand er ikke korrekt, hvorfor den da også vil være ubrugelig som argument i denne sag. Sagen drejer sig derimod om noget helt andet! Alle grundejere i sommerhusområdet, alle fastboende og lodsejere i Husby har gennem mange år vidst, at der ikke kunne udstykkes flere grunde i Græm Kær, som således skulle ligge hen som åbent landskab, som en del af det sommerhusområde, hvor man så havde erhvervet sig en grund. Alle har vidst dette – og disponeret efter dette - indtil Holstebro Kommune i 2018 åbnede en dør på klem for nye udstykninger, hvilket selvfølgelig satte den enkelte grundejer i en ny og uventet situation. Man kan vel som grundejer ikke kalde det løftebrud fra kommunens side, - men derimod et forsøg på at fravriste grundejerne et tinglyst gode, som er tilknyttet den grund, grundejeren har erhvervet indenfor det pågældende område! Og her så en drejebog over, hvordan man gør borgere til grin: • Holstebro Kommune har lovet, at grundejerforeningen ville blive taget med på råd og dermed et samarbejde om udviklingen i Græm Kær. Lovet af både borgmester og ledende medarbejdere i kommunen. Den invitation har vi endnu til gode! • Når vi ser på planen kan vi jo godt regne ud, den er en del af en forudgående proces, og her fremgår det temmelig klart, at man overhovedet ikke har taget underskriftsindsamlingen alvorlig. Den underskriftsindsamling, hvor ikke mindre end 2/3 af de fastboende i Husby sogn har tilkendegivet, de ønsker Græm Kær bevaret. En underskriftsindsamling har måske ikke nogen større værdi for en politiker, men havde det været en afstemning eller et valgresultat, - ville man så også ignorere det? Og fordi man fra kommunens side ikke i tide har taget en dialog og samlet både lodsejere, fastboende og sommerhusejere og forsøgt at bygge bro mellem parterne og deres interesser, kommer hele processen til at virke kluntet og uprofessionel. Nu er man der, hvor man - uanset byggeri eller ej - risikerer at skabe en vinderpart og en taberpart. Og det er lige nøjagtig den situation, vi i et lille samfund slet ikke har brug for! Og det er ikke fordi, man ikke var advaret om, at denne situation kunne opstå. Jeg har selv gjort det!

Lemvig

300 elever dystede i skolebasket

Annonce