Annonce
Læserbrev

Valg. Venstres "gaver" til Lemvigegnen

Harald Schrøder. Privatfoto

Debat: Besynderligt hvor forskelligt et partis folkevalgte er på Christiansborg og lokalt. På Christiansborg vender partiet ryggen til udkantsdanmark, hvorimod de lokale byrådsmedlemmer kæmper lemvigernes sag.

Mere grotesk er det, når fokus sættes på to af regeringens topministre, finansminister Kristian Jensen og sundhedsminister Ellen Thrane Nørby.

Kristian Jensen er opvokset i Bøvling. Hans politiske karriere begyndte, dengang en række personer i Lemvig gjorde ham til formand for Lemvigegnens VU. Da han kom på de ”bonede gulve”, vendte han ryggen til sin hjemegn.

På lignende måde forholder det sig med sundhedsminister Ellen Thrane Nørby. Født og opvokset i Nr. Nissum, men nu bosiddende i Sønderborg. Hun taler pænt om egnen og giver de lokale Venstrefolk samt andre borgere illusion om økonomisk støtte til byens akut- og sundhedshus. Men der kom ingen penge fra hende til Lemvig.

Her er Christiansborg Venstres gaver til Lemvigegnen:

  • Nedlæggelse af sygehuset.
  • Nedlæggelse af politistationen.
  • Nedlæggelse af domhuset.
  • Ingen økonomisk hjælp til et akut- og sundhedshus.
  • Fjernelse af de økonomiske betingelser for at drive Lemvig Gymnasium og Handelsskole.
  • Fjernelse af de økonomiske betingelser for at drive Nr. Nissum Seminarium og HF.
  • Opstilling af kæmpevindmøller på land og til havs.
  • Gøre Vestjylland til ulveland.

Man har svært ved at rekruttere læger til Lemvigegnen. Det tror da pokker når sygehuset nedlægges, og den naturlige fødekæde til embederne forsvinder.

Man nedlægger politistationen og fjerner bemandingen. Et par skriveborde på rådhuset udgør nu den lokale politimyndighed.

Man nedlægger domhuset med det resultat, at advokatstanden flygter fra byen, for der bliver intet at lave.

Det lovede akut-sundhedshus får ingen økonomisk støtte, hvilket betyder afstanden til sygehus stadig bliver på mellem 75-100 kilometer.

Lars Løkke regeringen gør med sit krav om to procent nedskæringer om året det svært at drive et uddannelsessted i Udkantsdanmark med nedskæringer og famøse økonomisk støtte pr. elev. Det gælder også Nr. Nissum Seminarium og HF.

Regeringen med Lars Løkke i spidsen vil plastre det naturskønne Vestjylland til med kæmpe vindmøller både til lands og til havs. Desuden leverer folkene i København og Nordsjælland et eldorado for ulve.

Konklusion: Lars Løkke vil fjerne grundlaget for at bo i Vestjylland. Christiansborg-Venstres politik er en gradvis tvangsfjernelse af borgerne og flytte dem tæt på de store byer i øst. Når de gamle dør, og unge flytter til storbyer, affolkes landdistrikterne. Det har været Venstres og EU's plan siden midten af 1980'erne. Vestjylland skal udelukkende være turistområde og de mennesker, der stadig bor i området, skal betjene turisterne.

Næste skridt bliver sandsynligvis en ny kommunalreform, hvor de nuværende 98 kommuner reduceres til 21, nemlig kommuner omkring de 21 akutsygehuse i forbindelse med supersygehusene. Det betyder, at Hernings borgmester Lars Krarup bliver Lemvigs næste borgmester

Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Regeringen: En pakke cigaretter skal koste en 50'er

Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

Annonce