Annonce
Indland

Valgguide til tvivlere: Her kan du sætte krydset - del I

Regionsvalget: Stadig i tvivl om, hvem der skal have dit kryds? Her kan de se mærkesagerne for de otte partier, der allerede sidder i regionsrådet i dag.

Pyyyha, hvor skal man sætte krydset? Er du også i tvivl, så læs med her, hvor alle partierne i regionsrådet kort beskriver deres mærkesager. Foto: Annelene Petersen

.

Partierne i regionsrådet

Hver af spidskandidaterne har fået lov til kort at beskrive deres partis kernebudskab.

Herunder møder du alle de partier, som er repræsenteret i regionsrådet i dag, og som håber at blive siddende efter valget. (Husk også at tjekke den anden artikel, hvor du finder alle de partier, der ikke sidder i regionsrådet i dag).

Partierne kommer i tilfældig rækkefølge.

Radikale Venstre

Parti: Radikale Venstre

Spidskandidat: Hanne Roed

Bogstav på stemmesedlen: B

Nuværende pladser i regionsrådet: 2

Vi vil kæmpe for... uddannelse i hele regionen, da borgerne skal kunne uddanne sig, bo og arbejde i hele regionen, ikke kun i de store byer. Uddannelserne skal være af god kvalitet, også i de mindre uddannelsesmiljøer.

Vi kæmper også for lighed i sundhed, hvor den sociale slagside skal bekæmpes med en helhedsindsats fra både kommune og region. Psykiatrien er trængt og skal have midler.

Vi vil kæmpe imod... nye styringsformer fra Staten, som belønner meget arbejde i stedet for godt arbejde.

Liberal Alliance

Parti: Liberal Alliance

Spidskandidat: Johnny Heinmann

Bogstav på stemmesedlen: I

Nuværende pladser i regionsrådet: 1

Vi vil kæmpe for... at sikre alle patienter adgang til god og hurtig behandling. Det handler om patienterne - ikke om systemet.

Vi vil kæmpe imod... bureaukrati, der stjæler tid fra personalet og patienterne. Siden 2007 har regionerne ansat 30 procent mere administrativt personale og blot 8 procent mere sundhedspersonale. Det burde være omvendt.

Ikke mere sløseri med pengene. De 428 mio. kr. som sygehusene glemmer at opkræve, når de behandler turister og udlændinge, skal opkræves. Og de 4,2 mia. som regionerne ifølge Dansk Erhverv kan spare ved at konkurrenceudsætte mere, skal bruges på sundhed.

Socialistisk Folkeparti

Parti: SF

Spidskandidat: Jacob Isøe Klærke

Bogstav på stemmesedlen: F

Nuværende pladser i regionsrådet: 2

Vi vil kæmpe for... et massivt løft af psykiatrien med mere personale, flere senge, mindre tvang, tidlige indsatser og en øget inddragelse af patienter og pårørende.

Også større tillid til læger og sygeplejerskers faglighed og et opgør med unødig dokumentation og bureaukrati.

Vi skal have en grøn og sammenhængende region med job og uddannelsesmuligheder i hele regionen, og vi skal rydde op i gamle forureninger som Høfde 42.

Vi vil kæmpe imod... brugerbetaling og privatisering af sundhedsvæsenet samt besparelser på busserne.

Dansk Folkeparti

Parti: Dansk Folkeparti

Spidskandidat: Lone Langballe

Bogstav på stemmesedlen: O

Nuværende pladser i regionsrådet: 2

Vi vil kæmpe for... at samarbejdet med kommunerne styrkes, så psykiske såvel som somatiske sygdomme forebygges.

Et endnu bedre akut beredskab, flere 112-akuthjælpere og et stærkt udbygget mobilt netværk.

En helt ny gennemtænkning af den kollektive trafik, så alle har mulighed for billig transport uanset adresse.

Vi vil kæmpe imod... at der tages religiøse særhensyn til vores patienter såvel som medarbejdere. Der skal ikke serveres rituelt slagtet kød, og medarbejdere skal ikke bære slør.

Enhedslisten - De Rød-Grønne

Parti: Enhedslisten

Spidskandidat: Else Kayser

Bogstav på stemmesedlen: Ø

Nuværende pladser i regionsrådet: 2

Vi vil kæmpe for... offentlig velfærd fremfor skattelettelser, for lighed i sundhed og et sammenhængende social- og sundhedsvæsen med øget borger- og patientinddragelse.

Der skal være ligeløn og ordentligt arbejdsmiljø for de ansatte, og vi vil sikre grøn omstilling og bæredygtighed af hensyn til kloden og fremtidige generationer.

Vi vil kæmpe imod... centralisering. Mod social dumping, stigende kontrol og unødig dokumentation i den offentlige sektor. Mod miljøforurening af undergrund, vandløb og havmiljø.

Socialdemokratiet

Parti: Socialdemokratiet

Spidskandidat: Anders Kühnau

Bogstav på stemmesedlen: A

Nuværende pladser i regionsrådet: 16

Vi vil kæmpe for... et sundhedsvæsen med nærvær for de borgere, der får behov for hjælp, og tryghed for at hjælpen når hurtigt frem ved alvorlig sygdom og tilskadekomst - uanset hvor man bor.

Vi vil også kæmpe for en region, der hænger sammen - både indenfor sundhed, erhverv og uddannelse.

Vi vil kæmpe imod... ulighed i sundhed, der betyder, at socialt dårligt stillede får en dårligere behandling i vores sundhedsvæsen, og at borgere i udkantsområder har sværere ved at finde en læge.

Venstre

Parti: Venstre

Spidskandidat: Carsten Kissmeyer

Bogstav på stemmesedlen: V

Nuværende pladser i regionsrådet: 13

Vi vil kæmpe for... at Region Midtjylland overholder både udrednings- og behandlingsgarantierne på alle områder.

At trygheden ved akut sygdom er stede i hele regionen - ambulancer, lægebiler og helikoptere må ikke nedprioriteres.

At samspillet mellem region, kommuner og praksislæger hele tiden udvikles - udskrivning til hjemmet skal være smidig og behandling tæt på hjemmet skal udbredes.

Vi vil kæmpe imod... at psykisk syge udskrives til ingenting, da det er en udfordring for både den syge, pårørende, politi og kommuner.

Det Konservative Folkeparti

Parti: Konservative

Spidskandidat: Nicolaj Bang

Bogstav på stemmesedlen: C

Nuværende pladser i regionsrådet: 2

Vi vil kæmpe for... mindre parpirnusseri. Lægerne i Region Midtjylland bruger næsten halvdelen af deres tid på papirarbejde. Vi skal fjerne alle registreringer på hospitalerne, så lægerne bruger tid på patienterne frem for på at udfylde skemaer på en computer.

Vi skal halvere tvangen i psykiatrien og blive langt bedre til at møde mennesket bag diagnosen. Vi skal skabe mere tid til at give den behandling, som patienten har brug for.

Ingen patient skal tabes i overgangen mellem kommuner og regioner. Patienten kommer altid før systemet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport For abonnenter

Minut for minut: Ja da! Lemvig tager flot sejr i Skanderborg og øger afstanden til sidstepladsen

Sport For abonnenter

Karakterer: Hold nu op, der er mange topkarakterer efter sådan en sejr

Annonce