Annonce
Læserbrev

Vester Husby. Aksel Gade har ikke opdaget, at også Venstre i dag tænker grønt

Græm Kær, Vester Husby. Privatfoto: Eva Hermann

Debat: Aksel Gade, som er venstremand, viser sig i den grad ude af trit med sit parti Venstre, som det også er fremgået i valgkampens første tid. Det er gået hans næse forbi, at Venstre - som andre ansvarlige partier - anser klimakrisen og de store tab af biodiversitet som et af vor tids væsentligste problemer.

Venstres miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, har flere gange utvetydigt fremhævet, at det er vigtigt at bevare naturen blandt andet ved at give marginal landbrugsjord tilbage til naturen. Det har Holstebro Kommune da også foreslået i sin kommunalplan. Landbrugsområdet i Vester Husby bør gå i kær. Altså gives tilbage til naturen for at være med til at afhjælpe, at planter, dyr og insekter ikke fortsat forsvinder i et alarmerende tempo.

Aksel Gade har overhovedet ikke forstået, at der blæser nye politiske vinde over landet; vinde, som ikke er udsprunget af vidtløftige idealister på en eller anden fløj. Det er en seriøs bekymring for vores miljø, som især unge mennesker føler meget stærkt og som går på tværs af partierne.

Jeg ved ikke, hvor gammel Aksel Gade er, men jeg fornærmer ham vist ikke ved at skrive, at når han ønsker at forringe miljøet i Græm Kær for evigt ved at udstykke 80 sommerhuse, så er det de kommende generationer, der kommer til at leve med resultatet. Ligesom vi er de privilegerede, der lever med et sogneråds rettidige omhu i 1964, hvor man skabte grundlaget for Vester Husbys særlige karakter og store naturrigdom.

Aksel Gades nylige læserbrev er blottet for enhver bekymring for natur og klimaforandringer, selv om hans parti har erkendt, at det er en alvorlig udfordring, som vores generation skylder at tage hånd om.

Aksel Gade er en røst fra fortiden, hvor alt udelukkende handler om penge; altså om snævre økonomiske interesser. For Aksel Gade er udvikling kun lig med flere sommerhuse, flere veje, mere trafik, mere personlig vinding, større CO2-udslip og mindre biodiversitet. Har han overhovedet ikke opdaget, hvordan ikke alene hans eget parti, men stort set alle partier har flyttet sig?

Hvis man tænker sig om og bliver klogere, fordi man kan se, hvad der sker med vores naturfattige land, så mener Aksel Gade, at man "slår en kolbøtte." Det frygter han, at Socialdemokratiet vil gøre.

Jeg er sikker på, at Socialdemokratiet kan svare for sig selv, men hvis socialdemokraterne i Holstebro byråd lytter til deres leder Mette Frederiksen, så indser de forhåbentligt, at tiderne har ændret sig, og at de vil blive bedømt på deres handlinger over for natur og klima. Det er nemlig i konkret handling, beslutningstagerne vil blive målt og ikke på grønne ord. Det gælder for Venstre såvel som Socialdemokratiet.

I sin 1. maj-tale sagde Mette Frederiksen i Aalborg; her citeret fra DR: ""Hvis vi danner regering efter næste valg, skifter vi retning. Vi vil indføre en klimalov med bindende mål. Og vi vil have mere fri natur i Danmark. Det er tid til et grønt Danmark."

Jeg har tilladt mig at understrege: "Og vil have mere fri natur i Danmark."

Det håber jeg socialdemokraterne i Holstebro Byråd vil lytte til. Jeg tvivler på, at Aksel Gade lytter til andet end pengenes raslen, men måske skulle han lytte til det nybrud i dansk politik, som hans eget parti heldigvis synes at være en del af. I stedet taler han som en ældre herre, der stadig lever i den illusion, at turismeudvikling er lig med, at alt kommer til at ligne sommerhusområder, som det man finder i Søndervig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Vand. Stor mængde vand i Storåen

Debat: I Dagbladet den 18. februar kunne man på forsiden læse, at formanden for Vestforsyningen og byrådsmedlem for socialdemokratiet, Niels Ulrik Nielsen, der har en kolonihavehus i Ålund, i byrådssalen har stemt ja til, at der skal bygges en dæmning længere oppe af åen. Og som formand for Vestforsyningen har han også givet tilsagn om at være med til at finansiere projektet. Når jeg læser det, kommer jeg helt automatisk til at tænke på det lille ord inhabil, og derfor spurgte jeg Mister Google, hvad ordet egentlig betyder? Google svarer således: Hvornår er man inhabil? En ansat inden for den offentlige forvaltning kan blive erklæret inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis: 1. Den ansatte har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en given sags udfald, eller hvis den ansatte har været repræsentant for en anden med en lignende interesse tidligere i samme sag. 2. Den ansattes ægtefælle, slægtninge eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 3. Den ansatte har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, som har en særlig interesse i sagens udfald. 4. Sagen vedrører en klage over for en anden offentlig myndighed, og den ansatte tidligere har medvirket til den afgørelse, som sagen angår, eller på anden vis medvirket til gennemførelsen af de handlinger, der er forbundet til sagens afgørelse. Du kan også erklæres inhabil, hvis der er andre omstændigheder, som vækker tvivl om din objektivitet, eller hvis det vurderes, at du ikke er i stand til at foretage en professionel behandling af sagen. Reglerne om habilitet er udarbejdet for at undgå, at en sagsbehandler behandler en given sag ud fra en bestemt interesse og på den måde påvirker sagens udfald. Jeg tænker, at det måske var en god ide, hvis Niels Ulrik og hele byrådet læser lidt på juraen i denne sag. Ud fra svaret fra Mister Google, kan jeg kun komme til den konklusion, at Niels Ulrik er inhabil i den sag, der er både økonomiske og personlige interesser, og der kan med rette stilles spørgsmål ved, om han kan være objektiv, og foretage en professionel behandling af den sag. Som bekendt leverer Vestforsyningen blandt andet fjernvarme til alle i Holstebro og omegn, og til nogle husstande leverer de også el. Formanden har indvilget i at være med til at finansiere projektet...ja tak, for hvis penge? Forbrugernes penge. Projekt dæmning med sluser og så videre er et stort projekt til mange millioner, og der er kun os forbrugere til at betale. Hvis Vestforsyningen har så mange penge, kunne de, i stedet for at finansiere kommunale projekter, sætte varme og eller el-prisen ned. Hvis Projekt Dæmning medfører, at energipriserne i Holstebro stiger, så ved jeg snart ikke, hvordan jeg skal udtrykke mig, men fy for og så videre.

Annonce