Læserbrev

Vester Husby. Aksel Gade og Vestkystturismen

Græm Kær, Vester Husby. Privatfoto: Eva Hermann

Debat: Aksel Gade gør i et læserbrev klart, at V ikke vægter kulturhistoriske eller landskabelige værdier. Ja, han nævner dem faktisk slet ikke.

De vejer ikke tungt i hans vurdering af fordele og ulemper ved, at Holstebro Kommune overvejer at vende 180 grader og skrotte mere end 50 års planlægningspolitik. En planlægningspolitik, som han tidligere har støttet op om, herunder senest ved vedtagelsen af Kommuneplanen i maj 2018, og som i øvrigt var forudsætningen for, at han kunne tjene millioner på udstykning af egen jord. Nu er en ændring i Aksel Gades optik pludselig blevet forudsætningen for at sikre turisme og Holstebro Kommunes økonomi, og så må alle andre hensyn vige, herunder undlade at lytte til lokalbefolkningens og sommerhusejeres massive indsigelser og undlade at følge Erhvervsministeriets vejledning om god planlægning – at den skal være langsigtet og troværdig.

Det triste er, at Aksel Gade tydeligvis fejltolker situationen. Han skriver, at der ligger 50-80 sommerhusgrunde i Vester Husbys åbne arealer. Nej, der er tale om arealer, som netop ikke skulle udstykkes. Det fremgår af lokalplanen for Vester Husby vedtaget af et fremsynet sogneråd og siden håndhævet af senere lokalpolitikere og forvaltninger.

Aksel Gade skriver også, at udstykning er forudsætningen for en styrkelse af Vestkystturismen og Holstebro Kommunes økonomi. Ja, der vil komme nogle indtægter fra nybyggeri, og der skal såmænd også nok komme nogle turister i de nye huse – på kort sigt. Aksel Gade har imidlertid hverken udsyn eller forståelse for turisme.

Turister har mange forskellige ønsker. Nogle kan ikke få liv nok med masser af blinkende lys og høj musik, og andre ønsker at opleve naturen og dens lyde samt høre og sanse fortællinger om lokalbefolkninger, der har taget vare på deres omgivelser for som en del af kulturarven at give natur og kultur videre til kommende generationer. Andre ønsker lidt af hvert. Men fysisk kan man ikke opleve begge dele på samme sted. Og det man har oplevet i Vester Husby og de få andre steder med plads til landskabelige værdier er, at de er i høj kurs hos et stigende antal turister, unge børnefamilier, midaldrende som pensionister. Og alle analyser viser, at det i fremtiden vil blive stadig sværere at finde sådanne områder, national og internationalt - derfor skal vi værne om Vester Husby og dets åbne arealer, til gavn for fremtidig turisme og fremtidig indtjening til kommunen.

0/0
Annonce
Læserbrev

Ulven. Umuligt at sikre store naturarealer

Læserbrev

Valg. Venstres "gaver" til Lemvigegnen

Læserbrev

Høfde 42. Kom ikke og sig, at I ikke har eller har haft pengene

Læserbrev

Bredbånd. 150 millioner kroner til bedre bredbånd i hele landet

Annonce