Annonce
Læserbrev

Vester Husby. Den der går i andres fodspor, kommer aldrig foran

Dronefoto: Johan Gadegaard
Annonce

Debat: Jeg nægter at tro, vi i Holstebro Kommune har valgt politikere, der vil løbe fra et løfte, man har givet til en lokalbefolkning i Husby om, at man ikke uden videre ville gennemføre en beslutning, der havde indvirkning på deres hverdag, uden de blev taget med på råd. Men det er ikke det, vi oplever i øjeblikket. Konkret tager planafdelingen i øjeblikket fat i hver enkelt lodsejer og fortæller dem om kommunens planer. Dette er selvfølgelig OK. Men denne sag er langt mere omfattende end planafdelingens område. Derfor bør sagen også vurderes med øjne fra et højere luftlag.

For kort tid siden gennemførte en gruppe personer en underskriftsindsamling blandt de fastboende borger i Husby sogn. Her har ikke mindre end 143 personer ud af sognets i alt 220 medlemmer tilkendegivet, at man ikke ønsker nye sommerhuse opført i Græm Kær. Et temmelig tankevækkende resultat. De 143 personer udgør cirka 2/3 af samtlige beboere i hele Husby Sogn. I Vester Husby sommerhusområde - vest for Klitvejen, bor i dag cirka 90 personer fordelt over hele området. Så modstanden kommer altså ikke bare fra disse personer, men altså også fra en ganske anselig andel af de borgere, der bor i Husby by og tilhørende landområde!

Hvis kommunen vælger at fortsætte sit forehavende, som man så småt er i gang med, er der risiko for, at det gode og positive sammenhold, der hersker husbyborgerne imellem, knækker over. Et sammenhold, der i flere omgange har båret frugt med gode resultater til følge. Husbyborgerne evner at trække på samme hammel og være sammen om at løse en fælles opgave. Tænk blot på Koglehus, skovsø, frugtplantage og legeplads. For blot fem år siden var disse lokaliteter gemt bort i en urskov af selvsåede træer, og det var kun forbundet med vanskeligheder at finde den lokalitet, man søgte. Ingen kom forbi. I dag har husbyborgerne ryddet området for de selvsåede træer, og stedet er i dag forvandlet til en lille naturperle, som har udviklet sig til et yndet udflugtsmål og samlingssted for både lokale og turister.

Jeg nægter at tro, vi i Holstebro Kommune har valgt politikere, der ikke tør vise storsind og måske overfor sig selv og os andre indrømme, at en beslutning, man tog for måneder eller år siden ville falde ud med et andet resultat, hvis man i dag skulle tage den samme spørgsmål! Ganske enkelt fordi omgivelser og forudsætninger har ændret sig!

Den 18. februar i år appellerede VHGF til økonomiudvalget i Holstebro kommune om at stille udstykningsplanerne på pause – foreløbig - i et år. Anledningen var, at interesseorganisationerne Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening den 6. februar annoncerede en aftale om at omlægge op til 100.000 ha landbrugsarealer til naturarealer. Parterne kalder aftalen for ”Fælles løsninger”, og tager sit udgangspunkt i de erfaringer begge parter har fra Real Danias Collective Impact med multifunktionelle jordfordelinger. Aftalen har allerede opnået politisk bevågenhed, idet både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen begge har anbefalet aftalen her i valgkampen.

Lykkes det at få ”Fælles løsninger” gennemført i Folketinget efter aftalens indhold med efterfølgende implementering i Husby, vil vi kunne opleve at alle parter bliver vindere i sagen. Landmændene vil vinde, da de for af afgive jord i Græm Kær får tilbudt erstatningsjord tættere på deres primærejendomme. Græm Kær vil vinde ved at springe i kær igen og eventuelt forskønnes med en lille sø med stier omkring. Kommunen vil vinde, selv om der ikke bliver bygget huse i området ved at turismen vil vinde, da man netop her vil kunne opleve en anden og mere indholdsrig fortælling med spændene historier om en landskabsarkitektur, der gennem årene har skabt en unik kulturarv, om livet på heden, og et levende kær med masser af biodiversitet af planter og dyr m.m. Sognet vil vinde, da den undgår yderligere udstykninger i kæret, og sognets beboere også fremover vil kunne bevæge sig i kæret og nyde det åbne område.

I Vester Husby Grundejerforening ser vi frem til at modige og visionære politikere vil være med til finde nøglen der viser, at vi er en grøn kommune, der går foran og viser vejen for turisme med indhold.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Vestjylland

Livreddere gør op med myte

Lemvig

CrossEyes i Lemvig har fået mere plads

Lemvig

Brand i udhus i Thyborøn

Annonce