Annonce
Lemvig

Vil klarlægge forurening på gammel fabriksgrund

Morten Bondgaard har arbejdet med jordforureningen på Harboøre Tange. Her fortæller han om arbejdet på et borgermøde i Thyborøn for et par år siden. Arkivfoto: Morten Stricker

Region Midtjyllands jordforureningsafdeling går allerede i denne måned i gang med omfattende undersøgelser af Cheminovas gamle fabriksgrund

Annonce

Rønland: Region Midtjylland sætter nu gang i en større undersøgelse, der skal skaffe et præcist overblik over, hvad der ligger af forurenende stoffer under Cheminovas gamle fabriksgrund syd for Rønland.

- Vi vil forsøge at få overblik over, hvad der er, hvor det ligger og i hvor store mængder. Derfor skal vi lave masser af boringer for at få vand- og jordprøver, siger Morten Bondgaard, der er kontorchef i afdelingen for jordforurening.

Konsulentvirksomheden Rambøll vil umiddelbart efter sommerferien køre i stilling på den gamle fabriksgrund og begynde at lave de boringer, der skal skaffe overblikket.

Cheminova flyttede i 1953 fra Måløv til Rønland, hvor den første fabrik blev anlagt tæt på landevejen syd for det nuværende Rønland, hvor fabrikken ligger i dag. Fabrikken skabte dog hurtigt et massivt forureningsproblem, og en stor del af giftdepotet høfde 42 er skabt i disse år. Men samtidigt opstod også en kraftig forurening i jorden under fabrikken. Udsivninger fra grunden medførte i flere år et omfattende forbud mod fiskeri i dele af Nissum Bredning, indtil det lykkedes at få styr på udsivningerne. I dag sørger FMC-Cheminova for en omfattende afværgepumpning ved at pumpe 80.000 kubikmeter vand op om året, som bliver ledt til virksomhedens rensningsanlæg.

- Vi er ret overbeviste om, at den nuværende afværge er god nok til at sikre, at der ikke siver mere ud. Men får vi et mere nøjagtigt kendskab til, hvad der er i jorden, kan vi også bruge den ny viden optimere afværgeforanstaltninger i de følgende år, siger Morten Bondgaard.

Hvis der senere viser sig en politisk vilje til at rense grunden op, skal de nye undersøgelser også skaffe et mere præcist bud på, hvad en oprensning vil koste.

Dele af grunden er tidligere gravet op og fjernet, men det var kun de værste "hot-spots".

- Der er ingen tvivl om, at der er en massiv forurening med samme type forurenende stoffer, som i dag ligger i høfde 42. Det vil blandt andet sige rester af paration og kviksølv, siger Morten Bondgaard.

Regionen har sammen med en rådgiver brugt foråret på at gennemgå gamle arkiver for at få et overblik over, hvad der kan findes i jorden, og hvor man kan vente at finde de største koncentrationer. Desuden har geofysiske undersøgelser fastslået, hvor der ligger fundamenter og gamle bygningsrester, som man må bore uden om for at komme i dybden.

I første omgang bliver der boret til 3-5 meters dybe for at hente jordprøver, men Rambøll har grønt lys for at bore dybere, hvis det vurderes at være nødvendigt.

- I fase to vil vi lave en række dybere boringerne ned i det nederste grundvandsmagasin i 7-9 meters dybde for at få prøver af grundvandet, siger Morten Bondgaard.

- Vi har brugt en stor del af foråret på at planlægge undersøgelsen. Nu går vi i gang med arbejdet, som vil strække sig hen over efteråret og blive afsluttet sidst på året, siger Morten Bondgaard.

Det er tidligere konstateret, at dele af foureningen allerede har spredt sig, så den i dag kan findes vest for den nuværende jernbane.

- Vi har tidligere undersøgt forureningen vest for den gamle fabriksgrund ud mod Knopper Enge, , så denne gang skal vi mere præcist have fastslået, hvad der ligger på grunden, vurdere risikoen for omgivelser og vurdere, hvad en oprensning vil koste, siger Morten Bondgaard.

"

Morten Bondgaard, Region Midtjylland
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce