Annonce
Holstebro

Virus kender ikke forskel på skoler, men det gør kommunen: Folkeskoleelever testes på deres skole - friskolebørn skal køre efter det

Skolerne ikke får samme hjælp af Holstebro Kommune til at begrænse smitten med covid-19, så spørgsmålet er, om det er lige så sikkert for elever og ansatte på friskolerne at gå i skole og på arbejde, som det er for børn og voksne i folkeskolen? Arkiv/genrefoto: Morten Stricker
Skolerne i Holstebro Kommune får ikke samme hjælp til at begrænse smitten med covid-19. "Mærkværdigt", synes friskoleledere.

Holstebro: Går dit barn i folkeskole, bliver det testet på skolen, i skoletiden. Men de fleste forældre til børn i friskoler skal selv døje med at få bestilt en tid og køre børnene ud til test på Idrætscenter Vest to gange om ugen.

Holstebro Kommune har godt nok ansat 20 podere og en sygeplejerske, men teamet kører kun ud til folkeskolerne. Ingen friskoler - lige med undtagelse af Vinderup Realskole - tilbydes test af eleverne på skolen.

- Jeg tænker, at det burde være ens. Men der mange ting i det her, som ikke er, som vi blev stillet i udsigt. Det er mærkværdigt, synes Kent Sommer, der er leder af Holstebro Balletskole, der efter påske står med cirka 100 elever, der skal testes.Hvis vores elever skulle gå over til Nørre Boulevard Skolen, og det tager 60 minutter at teste en skoleklasse, så ville det tage næsten en dobbelttime. Vi skulle have det rend af børn to gange om ugen, og hver gang skulle der følge en voksen med. Det ville give et alt for stort ressourceforbrug i forhold til, at vi gerne vil bruge ressourcerne på at løfte eleverne fagligt og trivselsmæssigt.

Carsten Linde Sørensen, skoleleder, Den Kristne Friskole.Annonce

Forældres ansvar

Heller ikke personalet på friskolerne kan længere blive testet på skolen. Den service fra Holstebro Kommunes side varede kun én uge.

- Ret beset må jeg bare sige, at der er færre lærere, der bliver testet to gange om ugen nu. Om det også er tilfældet for eleverne, skal jeg ikke kunne sige, for det er forældrenes ansvar, og jeg tjekker det ikke. Men jeg ville ønske, at man i den helt ekstraordinære situation her, hvor vi bekæmper en pandemi, fik tilbud om test her på skolen, siger Carsten Linde Sørensen, leder af Den Kristne Friskole. Her er cirka 200 elever omfattet af regeringens anbefaling om at lade sig teste to gange om ugen.

Annonce

Gav mest mening

Hvorfor tager I ud på alle folkeskoler, men ikke på friskoler - den smitteforebyggende indsats er vel lige vigtig, uanset hvilken skole der er tale om?

- Vi skal teste skoleelever og tilbyder også test til de ansatte i både folkeskolen og  daginstitutioner. Det gav mest mening at etablere vores podestationer på folkeskolerne, fordi de ligger i umiddelbar nærhed af de andre enheder, og vi dermed har et finmasket net, siger skolechef Peter Fogde Mikkelsen og understreger, at det er helt i tråd med myndighedernes retningslinjer, der siger, at "det skal være i nærheden af skolerne."

- Og friskolerne er velkomne til at komme og være med de steder, hvor vi har etableret podestationer rundt om i kommunen, siger skolechefen og tilføjer, at han kun har fået positive tilbagemeldinger på test-setupet.

Hvad siger retningslinjerne om test af skolebørn

Af retningslinjerne for COVID19-test i forbindelse med genåbning af grundskoler, opdateret 30. marts, fremgår det, at:

"Kommunerne stiller tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på skolerne eller i umiddelbar nærhed heraf på grundskoleområdet inkl. fri- og privatskoler, og allerede åbne specialundervisningstilbud, STU, men ekskl. efterskoler og frie fagskoler."

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Annonce

Ville æde to timer

Det er dog langt fra alle friskoler, der har takket ja til tilbuddet om at sende deres elever over på den nærmeste folkeskole for at blive testet.

- Hvis vores elever skulle gå over til Nørre Boulevard Skolen, og det tager 60 minutter at teste en skoleklasse, så ville det tage næsten en dobbelttime. Vi skulle have det rend af børn to gange om ugen, og hver gang skulle der følge en voksen med. Det ville give et alt for stort ressourceforbrug i forhold til, at vi gerne vil bruge ressourcerne på at løfte eleverne fagligt og trivselsmæssigt, siger Carsten Linde Sørensen, som dermed har lagt test-ansvaret over på skolens forældre.

Heller ikke Holstebro Balletskole sender børn til test på Sønderlandsskolen.

- Vi havde ingen indflydelse på, hvornår det skulle foregå, og vi skulle sige til eller fra med få timers varsel. Vores elever synes heller ikke, at det var særlig smart, at de skulle gå over på anden skole, forklarer balletskoleleder Kent Sommer.

Vestbyen Friskole lader sine elever teste på regionens PCR-testcenter på Idrætscenter Vest, som ligger dør om dør med friskolen. Derfor har det aldrig været på tale at benytte poderne på folkeskolen på Nørre Boulevard, oplyser skoleleder Martin Stærmose.

Holstebro Kommune fastholder den nuværende udnyttelse af testkapaciteten, også efter påske hvor flere børn må komme mere i skole. Modellen er besluttet af børn- og ungeforvaltningen, men Børn- og Familieudvalget er orienteret om forskellen på tilbuddet til friskoler og folkeskoler, oplyser skolechefen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Det betyder de nye indrejseregler for grænsehandlen: Efter disse datoer kan du handle i Tyskland

Annonce