Husby-vindmøller. Vind og valg


Husby-vindmøller. Vind og valg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.


Foreningen Nordøst for Husby ved bestyrelsen: Frederik Madsen, Marianne Bentsen, Lisbeth Harder, Bjørn Albinus, Dorte Eastwood
Vestas vilde vækst bremser op i andet kvartal
Debat. 

Debat: Her, hvor et kommunalvalg står for døren, debatteres der mangt og meget - herunder også opsætning af vindmøller forskellige steder i Holstebro Kommune. Bemærkelsesværdigt er det dog, at ingen fra lokalpolitisk hold udtaler sig i spørgsmålet om opsætning af vindmøller nordøst for Husby, selv om netop det emne nyder stor lokal bevågenhed og således burde være "godt valgstof" - eller kan det tænkes, at emnet giver anledning til politisk berøringsangst lige nu?

Den 9. maj 2017 beslutter Holstebro Kommunes Økonomiudvalg at tiltræde en indstilling om, at forslag til kommuneplantillæg nr. 12 for et område til vindmøller nordøst for Husby stilles i bero, indtil der foreligger en endeligt vedtaget Kommuneplan 2017 med reviderede afgrænsninger af bevaringsværdigt landskab.

Beslutningen begrundes med, at der i forbindelse med høringen om placeringen af en vindmøllepark med op til 12 kæmpemøller af mindst 140 m's højde var kommet indsigelser fra de centrale myndigheder (dvs. Erhvervsstyrelsen på vegne af Kirkeministeriet og Miljøstyrelsen) samt ordret citeret "også indsigelser fra bl.a. borgere i området. Teknik og Miljø har ikke på nuværende tidspunkt taget nærmere stilling til disse."

Hvad dækker disse noget teknokratisk formulerede politiske beslutninger over?

Områdets naturmæssige og kulturelle værdier er baggrunden for, at planerne for en vindmøllepark er blevet mødt af indsigelser fra Miljøstyrelsen og Ribe Stift gennem Erhvervsstyrelsen. Stiftet har med rette påpeget, at kirketårnenes visuelle fremtoning vil gå tabt med anlæg af en vindmøllepark. Og Miljøstyrelsen peger på, at området i tidligere lokalplanlægning er udlagt som bevaringsværdigt, og at vindmøllerne vil have en negativ påvirkning af det kystnære område. Og der er kommet en stribe indsigelser fra lokale borgere og høringsberettigede foreninger med et bredt medlemskab.  

Økonomiudvalgets beslutning er en reaktion herpå. Byrådsflertallet kan godt sidde indsigelser fra lokale borgere og høringsberettigede foreninger overhørig, men det kan ikke sidde centrale myndigheders indsigelser overhørig. Det prøver man så at klare med en beslutning, der indebærer, at det politiske flertal i perioden op til valget meget belejligt kan henvise til, at vindmølleplanerne er udskudt, samtidig med at det arbejder for i den kommende kommuneplan at ændre, hvilken del af landskabet der skal defineres som bevaringsværdigt i fremtiden, så der ikke pga. landskabshensyn blokeres for rejsning af kæmpemøller.

Forhåbentlig vil de centrale myndigheder ikke stille sig tilfredse med en så åbenbar manipulation af, hvad der defineres som bevaringsværdigt. En vindmøllepark vil uanset grænseflytninger komme til at dominere området og ødelægge store naturmæssige og kulturelle værdier. 

Landskabelige hensyn er imidlertid ikke den største formelle hindring for en realisering af kommuneplanforslaget.

Uanset om der opnås enighed med Miljøstyrelsen og andre danske myndigheder om en revideret landskabsmæssig afgrænsning, vil mølleopsætning være i strid med de internationale naturbeskyttelsesregler, der gælder for området, som grænser direkte op til et Natura 2000 område. Dette har Foreningen Nordøst for Husby påpeget i en af sine to indsigelser mod kommuneplantillæg nr. 12. I indsigelsen, der er detaljeret og videnskabeligt underbygget, er der redegjort for, hvorfor planforslaget er ugyldigt, og hvis vedtaget vil kunne underkendes i EU-regi. Denne indsigelse har politikerne dog som nævnt valgt endnu ikke at forholde sig til.

Vi håber, at vi her frem mod kommunevalget vil opleve lokale politikere, der vil turde træde i karakter og gå til valg på bevarelse af det åbne landskab og det rige fugleliv i området nordøst for Husby. 

 

Husby-vindmøller. Vind og valg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce