Dramatiske ændringer i Naturstyrelsen

Thomas Borup Svendsen har stået i spidsen for Naturstyrelsen Vestjylland i mange år. Arkivfoto:

Dramatiske ændringer i Naturstyrelsen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Styrelsen skiller sig af med 100 mand, lægger enheder sammen og skifter ud på posten som skovrider

Klosterheden: Skovrider Thomas Borup Svendsen vil fra 1. januar ikke længere stå i spidsen for Naturstyrelsen Vestjylland.

Han forlader posten sammen med en række andre medarbejdere, der falder for styrelsens sparekniv, der inden år 2021 skal reducere medarbejderstaben med 100 mand. Nogle bliver direkte afskediget, mens andre vil blive virksomhedsoverdraget til entreprenører, der fremover skal varetage nogle af styrelsens opgaver.

Naturstyrelsen nedlægger 37 stillinger og reducerer antallet af lokale enheder fra 18 til 16. Over de kommende år skal der desuden udliciteres opgaver, der svarer til cirka 70 årsværk. Det betyder blandt andet, at Naturstyrelsen Midtjylland bliver nedlagt og lagt sammen med naboenhederne, som blandt andet er Naturstyrelsen Vestjylland. Her bliver den fortsættende skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Midtjylland, mens Thomas Borup Svendsen får tilbudt en stilling et andet sted inden for styrelsen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Thomas Borup Svendsen, der er på ferie, lige som Poul Ravnsbæk ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse. Heller ikke Naturstyrelsens øverste chef, Peter Ilsøe, har været at træffe.

Så vidt avisen erfarer vil Naturstyrelsen Vestjylland bevare sit hovedsæde i Klosterheden, mens Thomas Borup Svendsen har fået tilbudt en stilling i Naturstyrelsens enhed i Randbøl. Sammenlægningen med dele af Naturstyrelsen Midtjylland vil betyde, at Naturstyrelsen Vestjylland får nye arealer, men samtidigt afstår andre. Blandt andet bliver områder omkring Herning med blandt andet brunkulslejrene fremover en del af Naturstyrelsen Vestjylland, mens et par mindre skovarealer i det sydlige område bliver lagt sammen med Naturstyrelsen i Oksbøl. Det har dog ikke været muligt at få bekræftet grænserne.

Således vil Naturstyrelsens nye afgrænsninger se ud.
Således vil Naturstyrelsens nye afgrænsninger se ud.

Mandskabssituationen

Årsagen til det kraftige indgreb er ifølge en pressemeddelelse, at styrelsen årligt mangler 20 millioner kroner for at få økonomien til at hænge sammen.

Styrelsen nedlægger med det samme 30 ud af cirka 250 skovarbejderstillinger. Medarbejderne får tilbud om frivillig fratrædelse. Styrelsen reducerer antallet af lokale enheder fra 18 til 16, hvilket betyder, at enhederne i Østsjælland og Midtjylland bliver nedlagt. I den forbindelse bliver der nedlagt yderligere syv stillinger, heraf to chefstillinger som blandt andet omfatter Thomas Borup Svendsen.

Der ud over vil styrelsen i de kommende år udlicitere opgaver, der svarer til 70 årsværk. - Ved at justere vores organisation og udlicitere en række opgaver tror jeg på, at vi kan håndtere besparelserne, så borgere eller naturen kun i begrænset omfang bliver berørt. Det er vigtigt for mig at sikre en ordentlig proces, når vi nu desværre skal sige farvel til en række dygtige medarbejdere. Derfor tilbyder vi frivillig fratrædelse i forbindelse med, at vi nu nedlægger 30 skovarbejderstillinger, siger Naturstyrelsens direktør Peter Ilsøe i presemeddelelsen.

Det ligger ikke klart, hvor mange af Naturstyrelsen Vestjyllands medarbejdere, der bliver berørt af besparelserne. Tillidsmand Jørgen Rabjerg oplyser, at medarbejderne mødes på skovriderkontoret i Klosterheden i dag for at tale situationen igennem, men inden da ønsker han ikke at kommentere på besparelserne.

Udlicitering

De opgaver, der skal udliciteres, bliver i dag løst af skovarbejdere på de lokale enheder. Det er opgaver som fældning af træer, hegnssætning, græsslåning og plantning af træer. Når opgaver bliver udliciteret, vil de omfattede medarbejdere blive virksomhedsoverdraget, så medarbejderne flytter med opgaverne til private aktører.

Det er regeringen, der har bestemt, at dele af arbejdet skal udlicitere en del af opgaverne. I forlængelse af regeringsgrundlaget om udlicitering gennemfører Naturstyrelsen en analyse af, om der også kan være en økonomisk fordel ved at udlicitere den del af skovdriften, der kræver specialmaskiner, og hvor 40 procent af opgaverne i dag løses af styrelsens landsdækkende driftscenter, mens resten allerede er udliciteret. Underskuddet på styrelsens økonomi skyldes både løbende fald i bevillinger og blandt andet, at de budgetanalyser, der er udarbejdet i forbindelse med tidligere sparerunder, ikke har givet det forventede afkast. Samlet set skal styrelsen spare knap 50 millioner kroner frem til og med 2021, og heraf er knap 30 millioner kroner fundet ved at nedlægge ubesatte stillinger samt gennem effektiviseringer og frasalg af udgiftskrævende bygninger. Organisationsændringerne vil blive indfaset løbende, og den nye inddeling af de lokale enheder vil være endeligt gennemført med udgangen af 2018.

Dramatiske ændringer i Naturstyrelsen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce