Kæmpe underskud på de tre store byskoler

Sønderlandsskolen, Rolf Krake Skolen og Nørre Boulevard Skolen kommer alle ud med røde tal i regnskaberne. Samlet havde de tre store byskoler et underskud på seks millioner, viser de foreløbige tal. Foto: Johan Gadegaard

Kæmpe underskud på de tre store byskoler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Holstebro Kommunes folkeskoler kommer ud af 2017 med et samlet underskud på 7,5 millioner. Heraf tegner de tre byskoler sig for de seks millioner kroner.

Holstebro: Skolerne i Holstebro by har markant ringere økonomi end oplandsskolerne. Det viser de foreløbige regnskabstal for 2017 for Holstebro Kommunes folkeskoler.

Samlet set kommer skolevæsenet ud med et underskud på 7,5 millioner kroner. Heraf stammer de seks millioner kroner fra de tre store byskoler. Nørre Boulevard Skolen tegner sig for det største underskud på cirka 2,7 millioner kroner, efterfulgt af Rolf Krake Skolen med 1,8 millioner kroner og Sønderlandsskolen med et minus på 1,5 millioner.

- Jeg er noget forundret. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, at det gik den vej, siger Carsten Baun, leder af Nørre Boulevard Skolen.

Børn- og ungeregnskab 2017
Børne- og familieudvalget behandler torsdag 2017-regnskaberne for folkeskolen/SFH, dagtilbud og rådgivning.

Samlet har folkeskoleområdet et underskud på 600.000 kroner. Folkeskolen: -7,5 mio. kr. SFH: +6,9 mio. kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning: +400.000 kr. Eksternt finansierede projekter: -200.000 kr.

Dagpasning af børn: +500.000 kr. Et mindreforbrug på de decentrale konti på 3,4 mio. kr. mere end opvejer merudgifter på 2,9 mio. kr. til midlertidige vuggestuepladser, til fripladstilskud og til privat pasning samt pasning af egne børn.

Rådgivning: +5,5 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til, at indflytningen i Center for Sundhed er udsat til 2018 samt ekstra indtægter ved salg af pladser på Østervang til andre kommuner.

Kilde: Holstebro Kommune.

Rokader og dyrere lærere

Byens skoleledere peger på flere årsager til de røde tal, og i særdeleshed på de store rokader af børn og personale i forbindelse med den nye skolestruktur.

- Når der sker så store organisatoriske ændringer, så følger der altid nogle udgifter med, blandt andet har der været noget omkring feriepenge, siger lederen af Rolf Krake Skolen, Ole Priess, der også slæbte et underskud på 750.000 kroner med fra 2016.

Kollegaen i vestbyen, Carsten Baun, peger på lønudgiften som den helt store udfordring.

- Vores lærere er dyrere end den gennemsnitsløn, der opereres med i budgettet. Samtidig har vi otte "styrkeklasser, og her skal lærerne have et specialskole-tillæg oveni, fortæller Carsten Baun.

Den samme problematik gør sig gældende på Rolf Krake, der også har otte styrkeklasser og desuden har fået alle asylbørn.

Hvor meget den nye tildelingsmodel, hvor skolerne fra 2017 får tildelt ressourcer efter antallet af klasser og ikke længere per elev, har gjort byskolerne fattigere og oplandsskolerne rigere, tør ingen rigtigt byde på - endnu.

- Det er fuldstændig umuligt at svare på, eftersom der har kørt to parallelle forløb - den nye skoleordning i midtbyen og den nye tildelingsmodel. Derudover har vi her på skolen haft den store indflytning i vort nye byggeri. Så det har været et fuldstændig specielt år med en stor grad af uforudsigelighed, som helt klart har givet nogle følgeudgifter, siger Maria Braa, leder af Sønderlandsskolen.

Skolefritidshjem vælter i penge

Mens der på skoledriften er store problemer med at få pengene til at række, så svømmer skolefritidshjemmene, hvortil forældrebetalingen er hævet til 57 procent, tilsyneladende i penge. Samlet set har de brugt 6,9 millioner kroner færre end budgetteret, og skoleforvaltningen påpeger over for børne- og familieudvalget, at der er behov for "et øget fokus på den økonomiske balance imellem skole og SFH samt balancen imellem de centrale som decentrale konti på området."

Udvalget behandler 2017-regnskabet for skolevæsenet på sit møde torsdag og skal herunder forholde sig til, om byskolerne skal eftergives million-underskuddet, eller om skolerne skal finde pengene via besparelser på skoledriften. Dagbladet har bedt om at få udleveret 2017-regnskaberne for alle kommunens folkeskoler. Det har kommunen afvist med henvisning til, at tallene er foreløbige, og at politikerne skal have dem først.

Kæmpe underskud på de tre store byskoler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce