Tilfredse med mølleflytning

Omkring 100 beboere deltog i torsdagens borgermøde i Bøvling Forsamlingshus. Foto: Benny Gade

Tilfredse med mølleflytning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Torsdag eftermiddag blev der holdt borgermøde i Bøvlingbjerg om den planlagte udvidelse af prøvestationen på Høvsøre

Bøvlingbjerg: I både Bøvlingbjerg og i Fjaltring er der umiddelbart stor tilfredshed med, at Erhvervsstyrelsen har valgt at ændre planerne for en udvidelse af prøvestationen på Høvsøre.

Prøvestationen skal fremover have plads til syv møller i stedet for de nuværende fem møller. Oprindeligt var det planen at placere en ny mølle nord og syd for de eksisterende møller, men nu er det planen at placere begge møller mod syd. Det betyder ganske vist, at den sydligste placering bliver inde i et Natura 2000 område, og derfor skal der findes ud af en erstatningsløsning for den skade, som Natura 2000 bliver påført. Til gengæld undgår en række ejendomme nord for prøvestationen at blive eksproprieret.

Ændringen er lavet efter et borgermøde i april, hvor der var stor modstand mod den nordlige placering.

På torsdagens borgermøde var den nye formand for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V) den første til at takke for flytningen.

- Så undgår man at genere nogle, for færre får tæt kontakt med møllerne, sagde han.

Også Anders Bune, Fjaltring, var tilfreds med, at der var lyttet til protesterne. Han var heller ikke bekymret for, at en del af et Natura 2000 område nu bliver taget ud for at give plads til en ekstra mølle.

- Vi tager altså om et areal under Natura 2000, der i forvejen er en pløjemark, i omdrift. Fuglene yngler alligevel ikke her, og mange trækker andre steder hen for at spise. Derfor håber jeg, at der bliver set fornuftigt på det her, sagde han.

Tanken er, at blot 0,35 hektar jord skal tages ud af Natura 2000 området, men til gengæld vil den nye mølle komme til at påvirke livet i en større radius. Derfor er det skønsmæssigt 34 hektar, der bliver påvirket i kraft af, at fuglene vil holde afstand til møllerne og derfor vil miste et areal, hvor de kan fouragere.

Allan Kjer Villesen fra Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet var den eneste på dagens borgermøde, der var bekymret for placeringen.

- Vi er rigtig kede af de to sydlige møller - og især den sydligste. Det kommer til at berøre en temmelig stor del af Bøvling Fjord, og det er her rigtig mange fugle ligger i dagtimerne, sagde han.

Biolog Erik Mandrup fra konsulentfirmaet Orbicon har lavet miljørapporten omkring Nissum Fjord og slog fast, at man netop har skrevet ind i rapporten, at man ikke kan se bort fra, at møllerne vil påvirke livet. Derfor er det også op til politikerne at finde ud af, hvordan man kompenserer for påvirkningerne - eventuelt med erstatningsjord eller andre tiltag. Der var dog ikke belæg for at tro, at de store møller vil have en væsentlig effekt på fuglelivet på vandet, men der imod nærmere på fuglene på land.

På mødet blev konsekvenserne for naboerne også diskuteret. Ifølge forslaget skal fem ejendomme mod syd eksproprieres af hensyn til støjen fra vindmøllerne. Peter Hjuler fra DTU Vindenergi kunne oplyse, at man allerede har lavet frivillige aftaler om køb af to ejendomme, to andre aftaler er formentlig på vej, mens den femte endnu er uafklaret.

Processen
I 2016 giver vindmølleindustrien udtryk for, at der er behov for 4-7 nye testpladser for vindmøller i Danmark, hvis erhvervet skal bevare sin førende rolle på markedet. Erhvervsstyrelsen går i gang med en undersøgelse, der munder ud i, at testpladserne i henholdsvis Høvsøre og Østerild kan udvide med to ekstra møller hvert sted. I Høvsøre bliver totalhøjden samtidigt øget fra de nuværende 165 meter til 200 meter.15. marts 2017 indgår et bredt flertal i folketinget en aftale om at uidvide de to testpladser som foreslået.

8. april 2017 er der borgermøde i Bøvlingbjerg, hvor der er stor modstand mod en ekstra mølle mod nord. Derfor udarbejdes et alternativt forslag, hvor den nordlige mølle flyttes mod syd.

11. december 017 sendes forslag til anlægslov og miljøvurderingsraaporter i offentlig høring frem til 5. februar. Det er i denne forbindelse, der torsdag blev holdt borgermøde i Bøvlingbjerg.

5. februar 2018 er sidste frist for kommentarer til lovforslag. Herefter tilpasses lovforslaget og forelægges forligskredsen.

Marts/april 2018 ventes lovforslaget fremsat i Folketinget.

Sommerferien 2018 ventes anlægsloven vedtaget.

Tilfredse med mølleflytning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce