Tilladelse på for tyndt et grundlag

Vandingsmaskinerne har kørt på højtryk i den tørre sommer. Arkivfoto: Johan Gadegaard.

Tilladelse på for tyndt et grundlag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lemvig Kommune skal genbehandle sin egen tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding

Nees: En ældre tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding får konsekvenser for Lemvig Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig bestemt, at tilladelsen blev givet på et så tyndt grundlag, at hele sagen skal behandles på ny. Det sker efter at Danmarks Naturfredningsforening klagede over tilladelsen, som foreningen vurderede kunne få konsekvenser for den videnskabeligt interessante sø, Byn, der rummer en unik række sjældne undervandsplanter.

I juni 2015 gav kommunen en lokal landmand tilladelse til at pumpe 18.600 kubikmeter grundvand for at kunne vande sine 15,5 hektar jorde. Det er omtrent den halve mængde af, hvad landmanden hidtil havde tilladelse til.

Ifølge klagen fra Danmarks Naturfredningsforening har kommunen ikke konkret vurderet, hvad en sænkning af grundvandsstanden vil betyde for de omkringliggende moseområder, Grønkær Bæk og dermed byn. Hvis grundvandet i perioder bliver sænket, vil jorden få mulighed for at blive iltet og dermed udlede okker.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har derfor set på sagen og vurderet, at Lemvig Kommunes metode til at udregne sænkningen af grundvand ikke er god nok. Den tager blandt andet ikke højde for, at der også findes andre markboringer i området, og derfor er der heller ikke foretaget en retvisende vurdering af, hvad det samlede fald i grundvandsstanden vil betyde. Nævnet konkluderer derfor: "Afgørelsen lider som følge her af af så væsentlige mangler, at den ophæves som ugyldig og hjemvises til fornyet behandling".

I samme ombæring beder klagenævnet om, at man næste gang laver en beskrivelse af, hvordan den samlede virkning af de omkringliggende boringer vil påvirke blandt andet Byn.

Tilladelse på for tyndt et grundlag

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce