Annoncørbetalt indhold

Arbejdsplads vurdering

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

En arbejdsplads vurdering er lovpligtig i en virksomhed 

Alle virksomheder der har en eller flere ansatte skal udarbejde en apv senest hvert tredje år. Det er for at sikre virksomheders arbejdsmiljø, så der kan kortlægges behov for forbedringer, indsatser eller prioriteringer.


Man kan vælge at lave en arbejdsplads vurdering via flere forskellige metoder, men uanset fremgangsmåden skal den indeholde nogle bestemte ting. Det er bl.a. en problembeskrivelse, en handlingsplan og en opfølgningsplan. Man skal i en apv inddrage både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og eventuelt sygefravær.


Når man kortlægger arbejdsmiljøet på sin arbejdsplads, skal man prioritere indsatser, aftale handlinger, definere de ansvarlige og lave en opfølgning, hvor man vurderer effekten af de mulige tiltag, som der skal inkorporeres.

Forskellige metoder til at udarbejde en arbejdsplads vurdering

Der er som sagt mange måder at lave en arbejdsplads vurdering på, og man kan tilpasse metoderne til arbejdspladsen og medarbejderne. Man kan vælge at anvende kvalitative eller kvantitative metoder til at kortlægge.


De kvantitative kortlægninger omfatter spørgeskemaer, som man kan bede sine medarbejdere om at udfylde for at opnå en indsigt i deres oplevelser af arbejdsmiljøet. De kvalitative metoder til kortlægning er mere dialogbaserede og giver medarbejderne mulighed for at forklare sig med egne ord. Det kan bl.a. Være gennem et interview i grupper eller individuelt eller via workshops. Det kan også være en mere fysisk gennemgang af arbejdsmiljøet eller en walk-and-talk.


Der findes også forskellige tjeklister eller et skema man kan udfylde, for at sikre at man har alle de nødvendige aspekter med i sin arbejdsplads vurdering. Man kan også vælge at hyre nogen professionelle til at facilitere processen, hvis det virker som en uoverskuelig mundfuld at gennemføre.


Da en arbejdsplads vurdering også er en kontinuerlig proces, der løbende skal opdateres og udføres kan det være gavligt at få hjælp til det så man kan tillære sig nogle redskaber og brugbare metoder, hvis den skal opdateres. En apv skal nemlig opdateres, hvis der sker ændringer på arbejdspladsen i forhold til nye arbejdsprocesser eller metoder osv.


Det kan være en stor gevinst en gang i mellem at stoppe op og overveje arbejdsmiljøet, da man gerigennem kan identificere og analysere eventuelle problemer i arbejdsmiljøet, så der kan laves en plan over mulige løsninger og prioriteringer der kan være med til løbende at udvikle arbejdspladsen.

Hold din arbejdsplan ren og sund

Sørg for at holde din arbejdsplan ren og sund. Dette kan gøres ved brug af erhvervsrengøring, hvor en anden virksomhed, hjælper dig med de forskellige rengøringsopgaver - på din arbejdsplads. Dette kan de gøre på hvilket som helst tidspunkt, så de ikke forstyrrer dine medarbejdere eller andre på din arbejdsplads.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.