Annoncørbetalt indhold

Konflikthåndtering af nabostrid ved fastlæggelse af skel

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Fastlæggelse af skel har stor betydning for at opstarte et nybyggeri, plantning af hæk eller eventuel tilbygning til de eksisterende bygninger. For ikke at komme i uoverensstemmelse med kommende naboer, er det vigtig at indhentet oplysninger om sin grund. Det er altid muligt at finde oplysninger på nettet, her kan man finde alt fra kort oversigt, kort betegnelser og bestemmelser af det bestemte område. Dog med det forbehold at de omtalte oplysninger, kan være forældet eller skabe et vrid billede af det egentlige resultat. Derfor er det altid vigtig at forholde sig kritisk til eventuelle kilder på nettet. Endvidere er det altid relevant at tilkalde professionel sparring, før et nybyggeri, tilbygning eller plantning af hæk, skal forekomme.


Landinspektøren kan være meget behjælpelige med at fastlægge skellet for det kommende projekt, ved at indhente de pågældende oplysninger fra de forskellige institutter, samt lave diverse opmålinger på det ønskede areal. Ud fra de indhentede oplysninger og det indsamlede data, kan landinspektøren designe et visuelt billede af grunden, og synliggøre skellene for de involverede partere. Herved kan man undgå at mulige konflikter kan opstå mellem naboer. Skulle en mulig konflikt opstå, kan landinspektøren indgå i dialogen med de involverede partere og derved være konfliktløsende.


Ved fastlæggelse af skel, benytter man sig blandt andet af det digitale kort. Med det digitale kort kan man sammenholde matrikelkortet med et eventuelt luftfotokort. Det kan give en indikation på, hvor huset ligger på grunden eller om der er sket udvidelser på nabogrundene, der går udover det fastlagte skel. Problemstillingen ved at sammenholde matrikelkortet med et eventuel luftfotokort, er at matrikelkortet kun er vejledende. Grunden til at dette er problematisk, er at matrikelkortet blev digitaliseret tilbage i slutningen af 90'erne. Det gør, at ved at flytte og strække de gamle matrikelkort, at der vil blive skabt forvridninger og forskydninger af kortet, så selvom at matriklen er juridisk gældende, skal kortet kun ses som vejledende.


Så for at landinspektøren kan lave retmæssigt fastlæggelse af skel, skal der klarlægges en række undersøgelser, før fastsættelse af skel kan klarlægges. Landinspektøren vil blandt andet ved hjælp af måleblade, undersøgelse omkring ejendomshævd, servitutter og brugsforhold for de pågældende grunde, kunne lave fastlæggelse af skel, altså ejendomsgrænsen. Efter de indhentede oplysninger og fastlæggelse af skel, er landinspektøren behjælpelig med at indberette de nye oplysninger til de rette foranstaltninger, så de nye fastsættelser bliver oprettet og synliggjort på de rette instanser og dermed også lovliggjort.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.