Annonce
Debat

Ny læreruddannelse er et af de bedste initiativer i lang tid

Dem, der hele drejer sig om: De børn "...hvis kinder gløde og hvis øjne tindre.". Arkivfoto: Claus Bech/Scanpix

Læserbrev: Da Grundtvig så sine drenge nærme sig skolealderen, tænkte han med bekymring på, hvordan det dog skulle gå dem, for han havde ingen tillid til datidens statsskole.

Da skriver han (1832) i 'Brev til mine børn':

"Jeg ser med Vemod på de Gutter små,

Annonce

hvis Kinder gløde og hvis Øjne tindre.

Thi også de skal brat i Skole gå,

og immer mens de vokse, blive mindre!"

Der var da også rørelser og idéer i tiden hos især Grundtvig og Kresten Kold, om ikke børneskolen kunne gøres på en ganske anden måde end i statsskolen, "Den sorte Skole" med dens åndløse terperi og golde udenadslære. En åndelig strid, som førte til, at der i Grundloven blev indført den meget væsentlige § 76, som understreger, at der i Danmark ikke er skolepligt men undervisningspligt.

Dette er den dag i dag et afgørende historisk skel!

Deraf opstod nemlig mulighederne for de frie skoler, som har udgjort denne lange tradition, at tingene kan gøres på en helt anden måde. De første kampe for de frie skolers ret var voldsomme, for den offentlige skole var ikke sådan til sinds at aflevere sit monopol. For hvad kunne disse friskoler ikke udarte til?

I dag ser vi et billede, der ligner. Et politisk flertal på Christiansborg arbejder for, at staten skal økonomisk støtte oprettelsen af en fri læreruddannelse. Men regeringen er mildt sagt imod. Vi har set uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen vride sig for at finde det gode argument. Bare tanken bød hende imod. Og til syvende og sidst endte det med det fortvivlede og fattige synspunkt, at staten, regeringen, ville have for lidt styr på en sådan helt fri læreruddannelse. Hvad kunne det ikke udarte til?


Det er i dette lange, historiske lys, man skal se initiativet til at udforme en ny læreruddannelse. Kommer den til at ligge i Herning? Dette er ikke så væsentligt, for dette alternative seminarium vil blive søgt af elever fra hele landet. I hvert fald er det ét af de bedste politiske og folkelige initiativer i lang tid.


Vi har jo professionshøjskolerne, og læreruddannelsen dér har da nok brug for forbedringer, synes også ministeren, der er for eksempel for lille søgning, men ligefrem konkurrence fra en helt ny læreruddannelse, som man ikke ret kan kontrollere, nej, det har en socialdemokratisk regering ikke mod på.

Det afgørende skel i dansk skolepolitik er da dette grundtvig-koldske synspunkt, som siger, at tingene kan og må kunne gøres på en helt anden måde. Og dette synspunkt udgår igen fra et andet skelsættende synspunkt, nemlig at ansvaret for børnene ligger hos forældrene og skal tilbage til hjemmene, familien. Børnene er ikke statens, men forældrenes. Derfor skal endog ansvaret for børnenes undervisning udgå fra hjemmet med frihed til at vælge og skabe en friskole efter eget skøn til sine egne børn.

Grænsen for staten i skolespørgsmål er sat med Grundlovens § 76.

Det er i dette lange, historiske lys, man skal se initiativet til at udforme en ny læreruddannelse. Kommer den til at ligge i Herning? Dette er ikke så væsentligt, for dette alternative seminarium vil blive søgt af elever fra hele landet. I hvert fald er det ét af de bedste politiske og folkelige initiativer i lang tid.

For med tiden vil en sådan læreruddannelse blive til gavn for os alle, og især for de børn, som det hele drejer sig om, de børn, "...hvis kinder gløde og hvis øjne tindre."

Annonce
Lemvig For abonnenter

Det ene sted kan de nærmest ikke huske, hvornår der sidst er kommet nyfødte til - det andet sted kan de hver dag høre byens børn fra stuen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce